Oppdatert på 1,2,3

I nyhetsbrevet deler vi kunnskap, innsikt og erfaringer innen fagområder vi spesialiserer oss i. Når fremtidens samfunn skal bygges må flere fagfelt jobbe sammen og i nyhetsbrev vårt ønsker vi å gjøre det enklere å holde seg oppdatert innen flere av dem.

Med Oppdatert på 1,2,3 ønsker vi å gjøre det enklere å holde seg oppdatert innen teknologi, design, UX, rådgiving og sikkerhet. 

 

 

Dette har vi delt i tidligere nyhetsbrev

Generativ AI – hvordan komme i gang og lykkes fremover!

1. Hvordan beveger vi oss trygt fremover uten å miste kontrollen?
Etter samtaler med ledergrupper i offentlig og privat sektor har vår teknologidirektør, Simen Sommerfeldt, gjort seg noen refleksjoner rundt generativ AI og fremtiden.
Les refleksjonene her

2. Muligheter med generativ AI 
Generativ AI kan brukes til mye forskjellig, og kan gjøre arbeidet ditt både bedre og mer effektivt. I denne listen finner du noen av de mest aktuelle bruksområdene og verktøyene. 
Gå til listen

3. AI-assistanse: Slik kan ChatGPT og Bing øke effektiviteten på arbeidsplassen 
I denne artikkelen viser vi hvordan du kommer i gang og hvorfor du får umiddelbar effekt.   
Slik setter du i gang
 

Kunstig intelligens og maskinlæring har aldri vært hetere. Dette bør du vite for å ta det i bruk! 

1. Hva er generativ AI og hvordan påvirker det oss?
ChatGPT, Google Bard og Midjourney er eksempler på tjenester som har skapt en enorm interesse for AI de siste månedene. Dette er starten på et skifte. Hvordan vil det påvirke arbeidshverdagen vår? 

Hør vår podcast om generativ AI

2. Når er maskinlæring svaret?
Prosjektledere, IT-konsulenter og analytikere bør alle kunne gjenkjenne situasjoner der maskinlæring kan være en effektiv løsning, men også når du skal være forsiktig med å bruke det.  

Her får du noen tommelfingerregler

3. Slik løser kunstig intelligens energiutfordringer i det grønne skiftet 
Sammen med store energi- og nettselskaper jobber vi med å finne uutnyttet kapasitet i strømnettet ved bruk av Data Science og kunstig intelligens.  

Les hvordan her

Smidig transformasjon: Hvordan lykkes med endring

1. Nøkkelen til suksess
Skiftet fra prosjekt til en produkt- og tjenesteorientert tilnærming gir virksomheten bedre muligheter til å tilpasse seg endringer og lykkes med innovasjon.

Les hvordan her

2. Fra prosjekt til produkt - hva betyr endringen for virksomheten?
En smidig transformasjon innebærer å endre hvordan organisasjonen tenker for å være mer fleksible i leveransen av produkter og tjenester. Dette krever endringer i strategi, struktur, prosess og kultur.

Slik gjøres det

3. Slik gikk det da vi implementerte OKR hos en av våre kunder
Med OKR (Objectives and Key Results) kan virksomheter sette klare mål og oppnå dem effektivt. Lytt til vår podcast for å høre hvordan vi har implementert OKR i kundeprosjekter, og hvordan metoden har gitt gode resultater. 
Lytt til podcastepisoden

En god sikkerhetskultur gjør virksomheten bedre rustet mot dataangrep

1. Kom hackeren i forkjøpet 
Visste du at den typiske svindleren spiser frokost med familien, tar på seg dress og går på kontoret? Bli bedre kjent med den typiske hackeren og lær hvordan du skal komme hen i forkjøpet.

Les mer om hackeren

2. Slik bygger du god sikkerhetskultur
En god sikkerhetskultur er avgjørende for å beskytte virksomheten mot cyberangrep. Da må hele organisasjonen ha en forståelse for hva sikkerhet er. Med enkle grep og rutiner kan du sikre din bedrift.  

Les hvordan her

3. NSMs rapport “Risiko 2023” oppsummert
Krigen i Ukraina, Kinas voksende ambisjoner, NATO-utvidelse og Norge som Europas største gasseksportør, påvirker risikobildet i 2023. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har sluppet rapporten “Risiko 2023” som gir deg en god oversikt over sikkerhetsbildet. Vi gir deg en oppsummering. 

Les oppsummeringen her

Low-Code eller lavkode gir raskere utvikling og økt produktivitet i virksomheten.

1. Øk effektiviteten og reduser kostnader med low-code verktøy 
Low-code eller lavkode er et kraftig verktøy for virksomheter som ønsker å bygge tilpassede applikasjoner raskt og effektivt. Men hva er lavkode, og hvordan kan det være til nytte for organisasjonen din? 

Les mer om lavkode


2. Forenklet arbeidshverdagen med Power Apps
Fagforbundet har ved hjelp av low-code og Power Apps automatisert flere av sine interne manuelle prosesser i blant annet Word og Excel. Et eksempel er en selvutviklet møteplanlegger og hjemmekontorløsning som har frigjort tid og gjør samhandling mer effektivt. 
Les hvordan her


3. Podcast: Low-code 101 
Hør hvordan vi, sammen med Oslo kommune og Equinor, har gjennomført kostandseffektive og vellykkede digitaliseringsprosjekter med Microsoft Power Platform. For å lykkes med innføring av Power Platform må virksomheten tenke nytt om organisering, implementering og forvaltning. 

Lytt til podcastepisoden her

 

 

Jobb smartere og mer effektivt med gode samhandlingsløsninger 

1. Får bedriften din full uttelling ved bruk av digitale samhandlingsverktøy?
Vi har utviklet et metodeverk som gir større verdi og gevinster gjennom sikker, målrettet og smart bruk av mulighetene som ligger i Microsoft 365. 

Les hvordan metodeverket brukes

2. Vi oppdaterer deg på Microsofts nye tjenester 
I likhet med ChatGPT, er Microsoft Syntex en kunstig intelligensdrevet teknologi som blant annet brukes til å generere tekst, noe som sparer tid og øker effektiviteten hos brukerne.  
Viva gjør hverdagen til de ansatte smartere og øker produktiviteten.

Lær om verktøyene og bruksområdene

3. 10 tips for å forbedre din arbeidsdag i Teams 
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle og forbedre Teams. Her har vi samlet tips til nyttige funksjoner du kanskje ikke kjente til og som kan gjøre arbeidsdagen din litt bedre. 

Få mer ut av Teams

 

Tjenestedesign - løsning på brukernes premisser

1. Hva er tjenestedesign?
For å lage systemer og tjenester som lykkes, er det avgjørende å ha forståelse for brukernes behov. Det er her tjenestedesign kommer inn. 

Slik bedres brukeropplevelsen med tjenestedesign

2. Samspill mellom det fysiske og det digitale
En digital løsning er gjerne del av en større tjeneste som også består av fysiske kontaktpunkter. Å visualisere brukereisen kan hjelpe oss til å identifisere samspillet mellom det digitale og det fysiske, og hvordan vi kan lage mer helhetlige tjenester som ivaretar brukernes behov. 

Jobb helhetlig med tjenestedesign

3. Kraften i historiefortelling og visualisering
Norges største arbeidstakerorganisasjon ønsket å jobbe mer medlemsrettet. Sammen med Bouvets tjenestedesignere utarbeidet de en visuell historie om det fiktive medlemmet Mari. Dette bidro til en bedre forståelse og et mer helhetlig bilde av hvordan organisasjonen oppfattes av medlemmene.

Bli kjent med medlemsreisen
 

Forretningsdesign – hva ligger egentlig i det nye buzzordet?

I takt med et samfunn som endres raskere enn noensinne og med stadig hyppigere utvikling av ny teknologi, er det viktig å kunne snu seg raskt, og ta i bruk virksomhetens ulike ressurser på best mulig måte. Det er her forretnignsdesign kommer inn!

1. Forretningsdesign – mulighetene i synergien mellom kundebehov, forretning, organisasjon og teknologi 

I forretningsdesign kombineres det beste innen design og forretningsutvikling for at virksomheter skal kunne takle både nåværende og fremtidige utfordringer. Enkelt forklart handler det om se på virksomheten med et helhetlig perspektiv for å løse utfordringer, gjøre riktige prioriteringer og skape verdi.

Les mer om forretningsdesign

2. Et dynamisk samfunn krever dynamiske strategier 

At samfunn, marked og kunders behov endres hyppigere enn før, skaper uforutsigbare rammebetingelser og utfordrer hvordan virksomheter tradisjonelt har tenkt rundt strategi. Det er avgjørende å kunne snu seg raskt for å henge med i konkurransen og unngå å gå glipp av utslagsgivende forretningsmessige muligheter. Å gå fra en statisk til en dynamisk strategi vil hjelpe virksomheter å hensynta dette.

Les mer om dynamisk strategi

3. Slik kommer virksomheten i gang med innovasjonsarbeidet 
En viktig del av forretningsdesignprosessen handler om hvordan prioritere og utføre innovasjonsarbeid innen forretning, kunder, organisasjon og teknologi. For å lykkes med dette er det viktig at hele virksomheten er omforent om hva innovasjon er, hva som er målet med arbeidet og hvordan innovasjon måles.

Les mer om innovasjonsarbeid

 

 

Verdien av å være datadrevet

1. Hvorfor datadrevet virksomhet?
Det kan være fristende å gå for magefølelsen når en avgjørelse skal tas.
En datadrevet virksomhet tar sine beslutninger basert på innsikt og analyse og har dermed et bedre grunnlag for å ta riktige valg. 

Les mer om datadrevet verdiskaping

2. Veien til å bli datadrevet
Energi- og teknologiselskapet Eviny sitter på enorme mengder data som skal benyttes til å forbedre deres tjenester. Bouvet har, sammen med Eviny og Microsoft, bygget en Plattform for Innsikt og Analyse (PIA), hvor dataene brukes til forbedringer i kundeprosesser, innovasjonsprosesser, i utnyttelse av både nettinfrastruktur og produksjonsanlegg og ikke minst til å utvikle nye produkter.

Eviny får mer verdi ut av dataene

3. Redusert klimaavtrykk og økt effektivitet
Hvordan kan en maskinentreprenør dra nytte av å være datadrevet? Med sin digitale transformasjon har Stangeland Maskin redusert klimaavtrykket, økt effektiviteten og fått mer fornøyde brukere. Etter å ha knyttet data fra 30 ulike plattformer, har de fått en helt ny hverdag og bedre kunnskap om driften.  

Les om datadrevet arbeidshverdag