Helsevesenet må utvikle uten å utvide

I framtida vil det bli flere pasienter per ansatt i helsevesenet. Dette tvinger fram nye måter å jobbe på. Er helsevesenet rustet til å gjennomgå slike endringer? Hva er barrierene og suksessfaktorene?

Åsmund Mæhle, Tone Dalen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Ni utfordringer i helsevesenet, og innspill til hvordan løse dem

Helsepersonellkommisjonen la i februar 2023 fram sin rapport Tid for handling. Tid for handling tar opp behovet for digital kompetanse, men det står ikke like mye om behovet for innovasjons- og endringskompetanse.

I årene framover blir det færre ansatte per pasient i helsevesenet. Det skyldes at antall yrkesaktive i Norge går ned, mens antall eldre går opp. Da må det jobbes på nye måter. 

Bouvet har gjort dybdeintervjuer med 11 personer som har kjent utfordringene og mulighetene i helsevesenet på kroppen.  
 
I denne rapporten presenterer vi ni hovedutfordringer som kom fram under intervjuene. Vi forteller også seks suksesshistorier som viser hvordan innovasjon kan bidra til god behandling med færre ressurser. 

Å jobbe systematisk og klokt med innovasjon og digitalisering krever ny kompetanse, gode prosesser, nye former for ledelse, og en kultur som stimulerer til nyskaping. Dette kan ikke baseres kun på ildsjeler. 

I rapporten foreslår vi noen tiltak som vi mener vil gjøre helsevesenet i stand til å gjøre mer med færre ansatte. Det handler om å sette pasienten i sentrum med bruk av teknologi, mer effektiv deling av data og mer bruk av designmetodikk og endringsledelse. 

 

Les rapporten her 

Trykk her for å laste ned PDF 

 

 

Rapportens fremside

 

Rapport skrevet av

Åsmund Mæhle
Rådgiver, Bouvet
Tone Dalen
Tjenestedesigner / forretningsdesigner i Bouvet

Kontakt oss for mer informasjon

Ole-Jørgen Tallaksrud
Key Account Manager, Øst
Kirsti Fossland Brørs
Avdelingsleder, Nord
Vibekke Andersen
Leder Marked i Rogaland
Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør