Vi jobber med

rådgivning, utvikling, design og forvaltning og skaper framtidsrettede løsninger i krysningspunktet mellom teknologi og kommunikasjon i alle bransjer og sektorer. 

Dette er viktig for oss for å leve etter vår visjon om å være med å bygge fremtidens samfunn.

Se hva vi leverer til noen av bransjene vi jobber med

Energibransjen

Vi bistår energibransjen med løsninger som fører til et mer effektivt energisamarbeid i Norge, Norden og Europa.

Les hva vi jobber med innenfor energi

Forsvarssektoren

I tett samarbeid med Forsvaret og forsvarssektoren er vi med å modernisere og effektivisere samfunnskritiske systemer og oppgaver.

Les om hva vi jobber med for forsvarssektoren

Havbruk

Sammen med våre kunder utvikler og forvalter vi løsninger som bidrar til et mer effektivt, digitalt og bærekraftig havbruk.

Les hva vi jobber med innen havbruk

Helse og omsorg 

I Bouvet har vi bygget et sterkt fagmiljø innen e-helse på tvers av våre kontorer i Norge og Sverige. 

Les hva vi jobber med innen helse

 

Industri

Sammen med våre kunder og partnere bruker vi vår kompetanse til å utvikle og forbedre fremtidens industri. 

Les hva vi jobber med i industrien

Transport 

Sammen med våre kunder leverer vi løsninger som gir bedre og mer tilpassede transporttjenester

Les hva vi jobber med innenfor transport

Kultur- og næringsliv 

I tett samarbeid aktører i kultur- og næringslivet er vi med å digitalisere for bedre brukeropplevelser og en mer effektiv drift.

Les hva vi jobber med for kultur og næringsliv