Hva er en Digital Tvilling og hvilke verdier kan den være med på å skape?

En digital tvilling er mer enn bare en kopi av et objekt eller et system. Det kan være en katalysator for både innovasjon og effektivisering. Se hvordan her!

Morten Svendsen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


«En digital tvilling er en virtuell representasjon av et fysisk objekt eller system som spenner over dets livssyklus. Den virtuelle modellen er designet for å nøyaktig gjenspeile et fysisk objekt.»

Ofte når vi tenker på en digital tvilling, ser vi for oss et komplisert system som skal gjenspeile virkeligheten for et stort komplekst teknisk anlegg, som for eksempel en oljeplattform. Men, det finnes også enklere digitale tvillinger som representerer en forenkling, eller deler av et anlegg. 

I Bouvet har vi for eksempel laget et kart over kontorlokalet vårt i Stavanger, for å kunne ha kontroll på utnyttelsen av arbeidsplassene.

For å kunne ha kontroll på utnyttelsen av arbeidsplassene på kontoret i Stavanger, lagde vi et kart over kontorlokalet ved bruk av Power BI. Løsningen inneholder informasjon om hvem som har arbeidsplass hvor og hvor det er ledig plass.

Denne Power BI-rapporten innhenter informasjon fra HR-systemet vårt, hvor de ansattes arbeidsplass er. Rapporten kunne også inneholdt mye mer informasjon om ting som status på temperatur i rommene eller lysstatus. Men behovet som skulle dekkes her var rett og slett å få kontroll på hvor det er ledige arbeidsplasser. 
 

digitl tvilling.png
Skjermbilde av kartet som viser en av etasjene i kontorlokalet vårt i Stavanger

Den mer kompliserte utgaven av en digital tvilling vil i mange tilfeller være basert rundt en 3D-modell av anlegget, hvor all relevant er integrert for å tilgjengeliggjøre informasjonen og skape kontekst. Dette krever i de fleste tilfeller integrasjoner mot flere systemer for å få tilgang til den relevante informasjonen.

Typiske systemer vil da være engineeringssystemer, dokumentsystemer, vedlikeholdssystemer, diverse ERP-systemer og santidssystemer. For å få kontroll på slik mengden informasjon vil det i de fleste tilfeller være avhengig av en dataplattform, hvor du vil kunne «vaske» data, sammenstille data og å tilgjengeliggjøre dataen for den digitale tvillingen.

shutterstock_2198543241.jpg

Nivåer av digitale tvillinger 

Nedenfor har vi laget en tabell som indikerer forskjellige nivåer av en digital tvilling. Alt ifra en virtuell tvilling, som i hovedsak er en 3D-modell, til en autonom tvilling som ved hjelp av all informasjon den inneholder kan ta egne beslutninger og gjøre automatiske korrigeringer. Denne tabellen kan være en god inspirasjon hvis du skal i gang med å implementere en digital tvilling i din organisasjon. 

Virituell tvilling 

Digital kopi av en fysisk gjenstand

•Overordnet forståelse
•Interaksjon
•Erfaring
•Samarbeid

Tilkoblet tvilling

Integrerer data for oppdatert innsikt i sanntid

•Sanntidsdata
•Overvåking og rapportering
•IoT

Prediktiv tvilling 

Bruker data for å forutsi problemer eller resultater

•Analyse
•Beslutningsstøtte
•Prediktivt vedlikehold

Preskriptiv tvilling 

Avansert modellering for fremtidige scenarier og anbefalinger.

•What-if simulering
•Maskinlæring
•Intelligente anbefalinger
•Prosessoptimalisering

Autonom tvilling 

 

Bruker data fra flere kilder for å ta egne beslutninger og korrigeringer automatisk

•Autonom handling
•Kunstig intelligens

Hvorfor digital tvilling? 

Alle virksomheter har ulike behov og utgangspunkt, og det kan være mange årsaker til at det kan lønne seg å ta i bruk en digital tvilling. Vi har listet opp noen punkter under, som gjerne kan være litt overlappende: 

 

Effektivitet – En digital tvilling vil kunne brukes for å gjøre analyser og simuleringer for å kunne optimalisere operasjoner og resurser. 

Prediktivt Vedlikehold – Ved hjelp av sanntidsmonitorering og analyser ved bruk av kunstig intelligens og maskinlæring kan du detektere vedlikeholdsbehov i en tidlig fase og legge til rette for prediktivt vedlikehold. 

Produktutvikling og Innovasjon – En digital tvilling, spesielt i en tidlig fase, vil kunne brukes for å teste ut forskjellige konsepter, både i funksjonalitet, men også for å ha kontroll på plassbehov for nye installasjoner i et anlegg. 

Beslutningsstøtte - Med et holistisk overblikk over et system eller utstyr kan du detektere problemer eller avvik, og gjøre analyser eller what-if-simuleringer for å kunne ta beslutninger i en tidlig fase. 

Overvåkning og kontroll – I et anlegg som skal overvåkes fra avstand, f.eks en ubemannet oljeplattform, kan du med en digital tvilling både overvåke og se informasjon i kontekst i en 3D-modell og kontrollere prosesser. 

Samhandling – Kanskje viktigst i en digital tvilling er at dufår samlet relevant informasjon på et sted, koblet til en 3D-modell hvor all informasjonen er tilgjengelig for alt involvert personell – hvor alle ser det samme samtidig. 

Utfordringer 

Det kan være mange utfordringer i forbindelse med å sette opp en digital tvilling. Men basert på vår erfaring har vi identifisert to hovedutfordringer: 

1. Mål og forventninger
Selv internt i en organisasjon kan det finnes forskjellig motivasjon for å ha en digital tvilling. Her blir den viktigste oppgaven å skape en felles enighet og forståelse, for så å kommunisere dette til hele organisasjonen. Dette for å kunne kontrollere forventningene, samtidig som fokus på implementasjonen opprettholdes. 

 

2. Datakvalitet og -tilgang
Data er alltid en utfordring da det i de fleste tilfeller er slik at du må kunne hente ut data fra forskjellige systemer, og at disse dataene er av varierende kvalitet. I den digitale tvillingen vil du i mange tilfeller være avhengig av å se data fra forskjellige kilder i en felles kontekst, noe som vil kreve en del bearbeiding av datasettene. Tilgang til de forskjellige systemene er også ofte en utfordring. Noen av systemene er ikke laget for å gjøre integrasjoner, og noen har kompleks tilgangskontroll. Tilgangen på data kan også påvirke funksjonaliteten til den digitale tvillingen. Dette gjør at vi i noen tilfeller har måtte revurdere hvilke krav vi setter, eller at vi faktisk har måtte erstatte gamle systemer med nye moduler som tillater gode integrasjoner.

Ønsker du en prat om digital tvilling?