Byggeklosser i en Digital Tvilling

Virksomheter som ønsker å utvikle en digital tvilling har ofte mange datakilder og systemer. Vårt utgangspunkt i samarbeid med kunder er at de ikke skal trenge å bytte ut alt de allerede har på plass for å få en digital tvilling. Derfor har vi satt opp et konsept vi kaller byggeklosser. Dette er hvordan det fungerer!

Morten Svendsen

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


byggeklosser.png

Datakildene inn i en digital tvilling kan være alt fra forskjellige engineeringssystemer, dokumentkontrollsystemer, vedlikeholdssystemer eller diverse databaser. Når vi skal utvikle en digital tvilling for en virksomhet så ser vi hvordan vi kan både utnytte kraften i disse samt hva som mangler for å lykkes. Det er her byggeklossene kommer inn. 

Disiplin
Vi har satt opp Disiplin, eller domenekompetanse, som en byggekloss. Dette har vi gjort for å illustrere viktigheten av forståelsen av data og informasjon som skal brukes i den digitale tvillingen. I Bouvet har vi flere medarbeidere med bakgrunn fra engineering og vedlikehold i industrien, som kan stille med denne kompetansen i utviklingen av den digitale tvillingen.

API
En digital tvilling er avhengig av å være oppdatert med korrekt data. Derfor har vi en byggekloss for API, altså å kunne integrere den digitale tvillingen med alle datakildene slik at vi får sikret at data er tilgjengelig.

Sanntidsdata
I de fleste digitale tvillinger finnes det sanntidsdata. Dette er en egen byggekloss da data i APIet må behandles på en litt annen måte når det er sanntidsdata med tidsserier som oppdateres på forskjellige frekvenser. Det er heller ikke sånn at du nødvendigvis ikke har sanntidsdata i den første versjonen av den digitale tvillingen, men kun statisk data om det tekniske anlegget.

 

3D
3D er en egen byggekloss. Noen har allerede gode 3D-modeller tilgjengelig, men mange trenger å få laget dem i forbindelse med implementasjonen av den digitale tvillingen. Dette kan enten bli løst ved hjelp av 3D CAD modeller eller i et enklere anlegg ved bruk av spillteknologi.

Dataplattform
Noen digitale tvillinger er enkle, med én eller få datakilder, hvor vi kan hente data direkte til den digitale tvillingen. Men, i mange systemer vil vi være avhengig av en dataplattform for å kunne sammenstille og «vaske» data for å kunne tilgjengeliggjøre de i den digitale tvillingen.

Visualisering
Visualisering blir ofte sett som kjernen i den digitale tvillingen, i et brukerperspektiv. Det er her informasjonen er tilgjengelig. Ofte assosieres dette med 3D-modeller, som gjerne er korrekt, men det er også viktig at all data som man har hentet inn også tilgjengeliggjøres her og settes i rett kontekst.

Kunstig intelligens og maskinlæring
Gjennom denne byggeklossen legger vi til rette for smart funksjonalitet for overvåkning og analyser. Dette er kanskje den siste byggeklossen vi legger til når vi har kontroll på den digitale tvillingen.

Ønsker du en prat om digital tvilling?