5 tips for å gjøre din virksomhet mer produktorientert

For å navigere i dagens raske teknologiske endringer, er det avgjørende med et smidig tankesett og en klar produktvisjon. Her deler vi hvordan vi har vært en del av reisen til Lyse Tele mot å bli mer produktorientert.

Hanne Lovise Leknes

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


6c7cebe1-c3a0-416c-b946-383f3c0627d7.jpg

Jeg jobber som konsulent i Bouvet og er leid inn til Lyse Tele som produkteier for et app-team som er en del av et større forretningsområde kalt Altibox Hjemmenett. En satsning for å tilby gode løsninger for en enklere tilkoblet digital hverdag. Produktkategorien inkluderer alle tjenestene Altibox sine kunder trenger for å få mest mulig ut av sin bredbåndsleveranse. 

Dette er en spennende reise å være en del av, spesielt med tanke på produktlederperspektivet og hvordan Lyse Tele legger til rette for at vi kan jobbe som et produkt team med fokus på brukerbehov, teknisk gjennomførbarhet og kontinuerlig forbedring. Nå skal jeg gi et innblikk i oppdraget jeg er i og gi 5 tips på veien mot en mer produktorientert tilnærming. 

Tips 1 💡

Smidig tankesett. Tilpass deg for raskere testing og mindre avhengigheter

Først og fremst er det viktig å huske at det ikke finnes én fasit for å bli produktorientert. Nøkkelen ligger i å ha et smidig tankesett som verdsetter læring og kontinuerlig forbedring.

Altibox innså at å etablere Hjem-appen som et prosjekt ikke var tilpasset dette tankesettet, og etablerte derfor et dedikert produktteam med fokus på brukerbehov og eksperimentering.

Dette produktteamet jobber effektivt mot produktvisjonen til Altibox innen hjemmenett, selv om dette også innimellom møter interne avhengigheter. Atle Andersen, leder for Altibox Bredbånd og Hjemmenett i Lyse Tele, understreker at produktteamet skal kunne "agere på tilbakemeldinger fra kunder og gjøre prioriteringer basert på dette løpende" etter at appen er lansert.

Tips til din virksomhet:  
For å etablere et smidig tankesett i din organisasjon, kan du:

 • Bryte ned store prosjekter i mindre team
 • Vurder organisasjonsstrukturen din og identifiser eventuelle hindringer for et smidig tankesett.
 • Gi teamene dine frihet til å eksperimentere og prøve nye ideer.
 • Skape en kultur av åpenhet og læring. Vær åpen for å justere kursen basert på tilbakemeldinger.

Tips 2 💡

Veivalg i produktorientering – feature-team versus produktteam

Når du etablerer et nytt team innen produktorientering, spesielt et team bestående av innleide konsulenter, er det viktig å vurdere om det skal være et "feature-team" eller et "produktteam". Feature-teamet fokuserer primært på å utvikle forhåndsdefinerte funksjoner fra en detaljert backlog, mens et produktteam har et mer helhetlig ansvar for hele produktet, fra innsikt til lansering og videreutvikling.

For beslutningstakerne hos Lyse Tele var det viktig å etablere ett nytt team og arkitektur for å realisere strategi og veikart for nye tjenester samtidig som man også etablerte nye måter å arbeide på.

Som et resultat av dette ble det vedtatt å etablere et eget produktteam. Ved å ta et bredere ansvar og oppnå dypere forståelse av produktets mål og visjon, kan et produktteam aktivt bidra til å skape en mer sammenhengende og konsistent produktutvikling.  Dette kan være spesielt verdifullt når man jobber med komplekse produkter som krever koordinert innsats.

Tips til din virksomhet: 
Står du overfor valget mellom et feature-team og et produktteam, kan du:

 • Vurder målene og behovene til din virksomhet når du velger teamstruktur.
 • Uansett hvilken struktur du velger, legg til rette for god kommunikasjon, samarbeid og kunnskapsdeling i teamet.
 • Oppretthold fokus og produktivitet gjennom tydelige mål og effektive arbeidsmetoder.

Tips 3 💡

Å navigere stramme tidslinjer

Stramme tidslinjer kan resultere i unødvendig stress og begrense muligheten til å utvikle et produkt av høy kvalitet. Derfor er det essensielt å være åpen for å tilpasse tidslinjene i tråd med de faktiske utfordringene og behovene som oppstår under utviklingsprosessen.

I oppstarten hos Lyse Tele tok vi hensyn til et veikart med grunnleggende funksjonalitet, med en klar visjon for den første versjonen av Hjem-appen. Selv om vi hadde en fastlagt tidslinje for produktutviklingen, har vi vært nødt til å omprioritere oppgaver og justere tidslinjen underveis på grunn av ytre faktorer som påvirket fremdriften.

Det er viktig å understreke at fokuset på verdiskapning er av større betydning enn de stramme tidslinjene. Derfor er vi villige til å tilpasse tidsplanen etter behov for å sikre at produktet leverer den ønskede verdien til sluttbrukerne, selv når eksterne faktorer skaper forsinkelser i fremdriften.

Tips til din virksomhet: 

 • Prioriter kjernefunksjonaliteten og vær villig ti å ta “tøffe beslutninger”.
 • Vurder å forenkle funksjonalitet for å redusere kompleksiteten.
 • Vær fleksibel med tidsplanen for å sikre verdiskaping for produktet.

Tips 4 💡

Innovasjonskultur og kontinuerlig utforskning

For Altibox sin Hjemmenett-satsning har det vært essensielt å legge vekt på brukernes behov fremfor å bli farget av hva konkurrentene i markedet gjør. Derfor har det vært en stor prioritering å gjennomføre brukerundersøkelser, markedsanalyser og brukertesting for å validere ideer og oppdage potensielle utfordringer, påpeker Andersen. 

Hensikten med produktforskningen (“product discovery”) har vært å redusere risikoen for å utvikle et produkt som ikke møter brukernes behov. Resultatene av det utførte innsiktsarbeidet dannet også grunnlaget for Hjemmenett sin produktstrategi og visjon. 

Tips til din virksomhet:  

 • Bruk innsiktsarbeid for å forme produktstrategien og visjonen. 

 • Identifiser og imøtekom brukernes behov for å skape verdi. 

 • Involver brukerne gjennom hele produktutviklingsprosessen for å sikre relevans og verdi.

Tips 5 💡

Veikart og produktvisjon – En sti mot produktsuksess 

Å aktivt utvikle og vedlikeholde en produktvisjon og veikart er avgjørende for å styrke produkt teamets forståelse av retning, mål og prioriteringer.  Lyse Tele har gjennomført en omfattende strategiprosess, som inkluderte intervjurunder for testing av hva som er viktigst for kunden og videre runder for å kvalitetssikre verdiforslagene. I tillegg til å definere produktvisjonen, har de utarbeidet et veikart som fastsetter grunnleggende funksjonalitet for appen. 

Tips til din virksomhet: 

 • Husk at målene er verdiskapning, ikke bare funksjonalitet. Fokuser på verdiskapningen fremfor leveransene. 

 • Veikartet skal være tydelig på hvilken verdi som skal skapes for å legge til rette for at produktteamet også kan bidra til å finne gode løsninger. 

 • Bruk Double diamond metoden som et verktøy for å strukturere og veilede verdiskapingsprosessen effektivt. 

Evaluer kontinuerlig prioriteringer og juster veikartet etter behov.

Ved å følge disse tipsene kan du begynne å transformere din virksomhet til å bli mer produktorientert. Husk at det ikke finnes noen fasit, og at det er viktig å tilpasse disse tipsene til dine spesifikke behov og omstendigheter. Ved å være smidig, fokusert på brukeren og villig til å lære av feil, kan du skape produkter som virkelig møter dine kunders behov og gir deg en konkurransefordel. 

Med det ønsker jeg dere lykke til på deres produktreiser! 

 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt med oss

Flere av våre historier og projekter