Investor

Bouvet er et ledende skandinavisk konsulentselskap som leverer tjenester innenfor teknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har over 2 000 ansatte i 17 kontorer i Norge og Sverige. Bouvet leverer et integrert tjenestespekter bestående av utviklings- og rådgivningstjenester innenfor informasjonsteknologi, kommunikasjon og virksomhetsstyring. Bouvet har en solid kundebase bestående av store offentlige og private virksomheter.

Bouvets årsrapport 2022

2022 har vært et meget sterkt år for Bouvet. Konsernet har levert sterk vekst i antall medarbeidere, omsetning og resultat.

Se årsrapporten her

Nøkkeltall

 

MNOK

JAN-MAR 2023

JAN-MAR 2022

Helår 2022

Driftsinntekter945,1811,13085,5
Driftsresultater(EBIT)131,6122,8401,7
Periodens resultat104,795,5316,3
Antall ansatte (periodens slutt)211118792041
Resultat pr. utestående aksje1,010,923,06
Utvannet resultat pr. aksje1,000,913,00 
EBIT-margin13,9%15,0% 13,0%

Aksjeinformasjon

Rapporter og presentasjoner

Finanskalender

17. februar 2023: Resultater for 4. kvartal 2022 og foreløpige resultater for 2022

27. april 2023: Årsrapport regnskapsår 2022

23. mai 2023 kl. 08.30 Resultat for 1. kvartal 2023 Lenke til streaming

23. mai 2023: Ordinær generalforsamling

30. august 2023: Halvårsrapport 2023

9. november 2023: Resultat for 3. kvartal 2023

16. februar 2024: Resultater for 4. kvartal 2023 og foreløpige resultater for 2023

Presentasjon av kvartalsresultatene vil være tilgjengelig under Rapporter og presentasjoner fra presentasjonsdagene.

Kvartalspresentasjonene vil bli holdt i selskapets lokaler i Sørkedalsveien 8 kl 8:30. Språk vil være på norsk. Om du ikke har mulighet til å delta fysisk kan presentasjonene følges på webcast her.

Selskapet forbeholder seg retten til å endre datoene på et senere tidspunkt.

Policies

IR-policy

For at markedsaktørene skal kunne danne seg et best mulig bilde av Bouvet kommuniserer selskapet åpent om forhold som er relevant for selskapets finansielle stilling og fremtidige utvikling. Informasjonen skal gis til rett tid, og den skal være presis og tilstrekkelig utfyllende.

Kurssensitiv informasjon gis samtidig til markedet gjennom meldingssystemet ved Oslo Børs.

Kontaktpersoner

Finansdirektør er selskapets primære talsmann når det gjelder finansiell informasjon, slik som kvartals- og årsrapporter. Når det gjelder øvrige saker, slik som vesentlige kontraktsinngåelser og andre kurssensitive opplysninger er kommunikasjonssjef den primære kontaktperson. Øvrig ledelse i Bouvet vil kunne benyttes som talsmenn i spesielle saker når det er hensiktsmessig.

Guidance

Bouvet offentliggjør ikke prognoser for nøkkeltall for kommende perioder, men baserer kommentarer på en forventet generell markedsutvikling. 

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er beskrevet i dette PDF-dokumentet.

Finanskontakter

Trude Hole, CFO
Tlf: + 47 977 10 344
E-post: trude.hole@bouvet.no

Meglerhus som følger Bouvet

ABG Sundal Collier ASA

Eirik Thune Øritsland
Tlf: (+47) 22 01 61 40
E-mail : eirik.oritsland@abgsc.no

SpareBank 1 Markets AS 

Petter Kongslie
Equity Analyst

Tlf. dir.: (+47) 24 14 74 96
Mob.  : (+47) 98 41 10 80
E-mail : petter.kongslie@sb1markets.no

Kepler Cheuvreux

Lars Peder Kallar Devold 
Equity Research Analyst

Tlf. dir.: (+47) 23 13 90 76
Mob.  : (+47) 91 85 35 95

E-mail : lkallar@keplercheuvreux.com

Pareto Securities AS 

Fridtjof Semb Fredricsson
Equity Research

Tlf. dir.: (+47) 24 13 21 49
Mob.  : (+47) 97 64 85 33
E-mail : fridtjof.semb.fredricsson@paretosec.com

Olav Rødevand
Equity Research

Tlf. dir.: (+47) 22 87 87 00
Mob.  : (+47) 92 29 63 34
E-mail : olav.rodevand@paretosec.com