Våre prosjekter

Bildet er en illustrasjon som viser personer på en Microsoft 365 rakett som tar av.

Oslo kommune

Opplevde økt digital arbeidsglede etter å ha innført Microsoft 365

Voss Herad

– Denne uka har gitt meg håp!

Skjermbilde av BouvetOne-løsningen på desktop og mobil

Bouvet

Slik kan du oppdage og knytte kontakt med flinke kollegaer

Bergen kommune

Hvordan få flere til å sykle i Bergen?

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Ny utdanning for Brann- og redningspersonell

NorgesEnergi

Gjør strøm enkelt og greit for NorgesEnergi

Oslo kommune

Deling av data, pasient i sentrum og bedre samspill på tvers – en suksessoppskrift for Oslo kommune

Bilde: Testautomatiseringsstrategien for Arbeidstilsynet sin digitale plattform for Søknader og meldinger.

Arbeidstilsynet

Testautomatisering ga raskere leveranser og reduserte ressursbruken

Nordland fylkeskommune

En enklere hverdag for kollektivreisende

NAV - Arbeidsrettet Oppfølging

Fra visjon til handling - bruk designmetodikk

Securitas Norge

Nytt og moderne intranett bygget på Microsoft SharePoint Online

Logoen til Husbanken

Husbanken

Kobo – et digitalt system for kommunale boliger

Unicef

Alle tjenester inn på én og samme plattform

Statnett

Medarbeiderreisen som verktøy i HR

Nordland Fylkeskommune

Ny ombordsalgsløsning gjør det lettere å velge kollektivt

Bilde av flytende havvind

Origo Solutions

Optimal energiproduksjon fra havvind

Brakar

Samkjøringsapp skal gi en effektiv og grønn reise for drammenserne

Modell av monkeybot.

blu Empowered by KAEFER

Monkeybot – klatrende autonom industrirobot

Fagforbundet

Forenklet arbeidshverdagen ved å ta i bruk Power Apps

Kakadu

Digitalt utenforskap - et felles ansvar

Oversiktsbilde over Bodø

Salten Regionråd

10 kommuner går i samme digitale retning

Liten jente som spiser is. Foto: Hennig Olsen.

Hennig-Olsen

Sanntidsanalyse av iskremproduksjon

Fremtind

Kommunikasjonskonsept for bedre intern samhandling

Helsedirektoratet

Skal gi fastleger i Norge mer og bedre innsikt i egen praksis

Bildet viser søppelkasser

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Slik kan designmetodikk gi økt materialgjenvinning

Bilde fra ett av Hydro sine anlegg. Foto: Hydro/Marius Motrøen

Hydro

Hydro går foran og utvikler fremtidens industri

Fagforbundet

Etablert analyseplattform som automatiserer og effektiviserer data

Bildet viser åpent hav med bølger

Fiskeridirektoratet

Slik fikk Fiskeridirektoratet bedre oversikt og kontroll over store mengder data og informasjon