Våre prosjekter

Kunde

Effektiv kvalitetssikring for optimal utvikling av løsninger

Equinor

Fra grå eksellense til hvitkledd helt

Close up cropped image young woman calculating monthly expenses, managing budget, entering data in computer application, sitting at table full of papers, loan documents, invoices, utility bills.

Skatteetaten

Endringsledelse en viktig faktor i integrering av 1000 nye medarbeidere

Elvia

Endringsledelse var viktig i fusjonsarbeidet mellom to store aktører

Statnett

Maskinlæringsmodeller sørger for at strømmen er på i Norge

Viser logoen til elhub

Elhub

Utvikling av Elhub til en smidigere og verdifokusert organisasjon for fremtiden.

Bildet viser en ku i naturen

Geno

Digital løsning forbedrer melkeku-rasen i Norge

Bildet viser hogst i en skog

AT Skog

Slik bruker AT Skog moderne verktøy og metoder for å digitalisere skogbransjen

Norsk Hydro

Hydro – Digital Maintenance Toolbox og Prediktivt vedlikehold

Bildet viser et barn som skal over gaten

DIGI Rogaland

Trygg skolevei og bærekraftig vedlikehold på vintertid

Operatører i elektrolysehallen på Hydros aluminiumsverk i Årdal. Foto Hydro

Hydro

Produksjonsprosessen av aluminium ble mer effektiv med tjenestedesign

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Grundig innsikt og innholdsrevisjon var suksesskriterier for nye nve.no

Entra

Hvordan uttrykke en merkevare på et praktisk rettet nettsted?

Diakonhjemmet hage

Hvordan skape forståelse for et inngripende byggeprosjekt?

Boliden

Når alt kjent skal endres på en arbeidsplass

Bane NOR

Fra togstans og strandede passasjerer til riktig, rask, lik og nyttig kundeinformasjon på tvers av kanaler

Bilde av en skog

Norske Skog

Slik skal Norske Skog modernisere og forenkle sine forretningsprosesser

Bildet er en illustrasjon som viser personer på en Microsoft 365 rakett som tar av.

Oslo kommune

Opplevde økt digital arbeidsglede etter å ha innført Microsoft 365

Bilde av en rullebane på en flyplass, hvor du ser et fly ved siden av roboten til Roboxi som Bouvet har fått tatt del i utviklingen av.

Roboxi

Robot for autonom inspeksjon av rullebaner

Voss Herad

– Denne uka har gitt meg håp!

Skjermbilde av BouvetOne-løsningen på desktop og mobil

Bouvet

Slik kan du oppdage og knytte kontakt med flinke kollegaer

DCIM\100MEDIA\DJI_0022.JPG

Fra uker til minutter: 3D og spillteknologi transformerte nettsalget av rørdeler

Bergen kommune

Hvordan få flere til å sykle i Bergen?

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Ny utdanning for Brann- og redningspersonell

NorgesEnergi

Gjør strøm enkelt og greit for NorgesEnergi

Oslo kommune

Deling av data, pasient i sentrum og bedre samspill på tvers – en suksessoppskrift for Oslo kommune

Bilde: Testautomatiseringsstrategien for Arbeidstilsynet sin digitale plattform for Søknader og meldinger.

Arbeidstilsynet

Testautomatisering ga raskere leveranser og reduserte ressursbruken

Nordland fylkeskommune

En enklere hverdag for kollektivreisende