Digitalt utenforskap - et felles ansvar

Hvordan føles det når du ikke lenger mestrer enkle gjøremål i hverdagen slik som å betale regninger, kjøpe togbillett, betale parkering eller bestille teaterbilletter?  Sammen med oppstartselskapet Kakadu har vi utforsket hvordan vi kan inkludere flere i den digitale hverdagen. Det handler om å ha kontroll i eget liv og kunne delta i samfunnet.

Publisert:16. februar 2023 Eirill Wiik

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Sammen om å inkludere flere i den digitale hverdagen
Bouvet hjalp oppstartsselskapet Kakadu med å utforske nye muligheter, slik at digital kompetanseheving blir mindre tilfeldig, og mer tilgjengelig – for alle.

Om kunden

Kakadu ble stiftet i 2020 med en visjon om å inkludere alle i den digitale hverdagen. I dag består de av Katrine Øinæs Myrseth, Ingvild Erøy og Hege Fiskå. Kakadu ønsker å reduserer det digitale gapet mellom generasjonene og tilbyr korte opplæringsvideoer og oppskrifter. De har vært en del av Gründerhub i Stavanger og mottatt støtte fra blant annet Innovasjon Norge og har mange som heier på dem og som ser at dette er et samfunnsproblem. 

Vi er ekstremt imponert over hva den dyktige gjengen i Bouvet klarte å få produsert av verdi fra mandag til fredag.

Ingvild Erøy i Kakadu

Utfordringen vi jobbet med

I Norge sliter mer enn 600 000 mennesker med å ta del i det digitale samfunnet i Norge. Majoriteten av disse er over 60 år, men også de utenfor arbeidslivet og innvandrere er overrepresentert. Bouvet ønsket å utforske hvordan vi kan synliggjøre verdien av å samarbeide med Kakadu slik at vi kan gå sammen om å inkludere flere i den digitale hverdagen. Dagens digitale opplæring av eldre, og andre grupper som står på den digitale sidelinjen, er langt på vei tilfeldig, basert på uformell læring fra barn og barnebarn, eller frivillige organisasjoner og sporadiske initiativer.

 

Prosessen 

Skjermbilde 2024-02-10 kl. 09.40.19.png

 

Vi valgte å bruke en idéuke, en tilpasset Google Design Sprint, der vi utforsket ulike konsepter, som vi testet på kunder og brukere. Dette er en knallbra metode for å få fart på idéutvikling og innovasjonsarbeid.

Skjermbilde 2023-02-13 kl. 09.09.10.png

Vi satte sammen et team på fem personer med ulik fagkompetanse. I løpet av en uke laget vi tre konkrete konsepter, som vi testet på fem personer i målgruppen. Deretter oppsummerte vi arbeidet i en anbefaling til veien videre, basert på innspill fra brukertestene.

Kombinasjonen av å bruke en strukturert prosess og kraften i det tverrfaglige er helt rå. Jeg har lært meg å stole på prosessen når alt virker kaotisk. Vi lander alltid til slutt, selv om det er kort tid»

Eirill Wiik - tjenestedesigner og fasilitator
Etter at vi hadde laget idéer hver for oss, stemte vi på de som løste utfordringen vår best. Neste skritt var å klippe og lime idéene sammen til et storyboard. Deretter bestemmer vi hva som bør prototype og testes for å få svar på kritiske spørsmål fra brukerne.

Vi lagde tre konsepter

1. Gevinstkalkulator

Skjermbilde 2023-02-10 kl. 12.10.02.png

Se hva din virksomhet kan spare på å få ned antall henvendelser fra ikke-digitale?

Basert på parametre som antall ansatte, tid brukt på opplæring, antall henvendelser per dag, regnet vi ut gevinster som f.eks korte ned ventetid i telefonkø, frigjøre arbeidstid til andre oppgaver, og kroner spart. Vi brukte PowerApps og Excel for å lage kalkulatoren.

Skjermbilde 2023-02-10 kl. 12.11.56.png
 
Skjermbilde 2023-02-10 kl. 12.12.09.png
 
sadwes.png
 

2. Fremtidsvisjon

Så enkelt kan det gjøres

Denne lille historien om Per er laget på én dag ved hjelp av enkle verktøy som Powerpoint og appen Procreate på iPad. Vi brukte skjermopptak-funksjonen i Quick Time. Vi tok opptak da vi leste historien og klikket  gjennom de enkle animasjonene i Powerpoint.

3. Prototyper

Skjermbilde 2023-02-10 kl. 12.44.06.png
 

Klikkbare prototyper i Figma

Basert på innsikten vi hadde om brukerne, lagde vi enkle prototyper i Figma. Med utgangspunkt i fremtidsvisjonen, visualiserte vi ulike ideer, blandt annet en startside med oppgavestyrte innganger. I tillegg lagde vi skisser av hvordan man kan integrere Kakadu på nettsteder, som kan bidra til kontekstbasert læring.

Stor verdi for Kakadu

Ingvild Erøy i Kakadu forteller at de har fått ekstremt mye verdi ut av arbeidet som er gjort av Bouvet. 

–Vi fikk noen aha-opplevelser og i disse dager lanserer vi blant annet Gevinstkalkulatoren på nettsiden vår og vi har stor tro på at den vil bidra til at flere får øynene opp for tjenestene våre. Fremtidsvisjonen og prototypene er med på å løfte konseptet vårt og brukes aktivt i blant annet møter. Konseptet med startsiden er noe vi vil implementere etter hvert, sier Ingvild. 

Hun forteller videre at Kakadu helt fra starten ønsket å bli utfordret av eksterne, både for å få nye ideer, men også for å få bekreftet at retningen de hadde valgt var riktig. 

–Det at eksterne knar og vender på dine ting er litt smertefullt og avdekker noen ubehagelige sannheter, men det er utrolig viktig og hjelper oss å få prioritert riktig. Dette er en utrolig spennende måte å jobbe på, og ikke minst at Bouvet har en tverrfaglig tilnærming. Det er verdifullt for oss som kunde, sier Ingvild. 

Og det å få innpass i idéuka til Bouvet betyr masse for en start-up.

–Det har vanvittig stor verdi for oss å bli sett av Bouvet. Det gir oss energi og pågangsmot, det at folk legger merke til oss, ønsker å gi drahjelp og være med å ta samfunnsansvar, sier Ingvid Erøy avslutningsvis. 

Noen av våre historier og prosjekter

Vil du vite mer om prosjektet eller hva vi kan gjøre for deg?

Marianne Tuen Smedås
Avdelingsleder, Øst Forretningsdesign