Bildet viser søppelkasser

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap

Slik kan designmetodikk gi økt materialgjenvinning

For å nå klimamålene kreves det omstilling av gjenvinningsindustrien og innbyggerne. Bouvet har hjulpet til med å forbedre brukeropplevelsen på gjenvinningsstasjonen på Elverum. Gevinsten kan være økt materialgjenvinning når brukerne kaster «riktigere".

Publisert: 25. nov. 2022

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

EUs grønne vekststrategi, på engelsk kalt Green Deal, er strategien for å gjøre EU klimanøytral innen 2050. Det er igangsatt flere initiativer i ulike sektorer, inkludert en handlingsplan for sirkulær økonomi. Handlingplanen er i tråd med FN's bærekraftmål nummer 12, om ansvarlig forbruk og produksjon.

Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap – SØIR IKS – er eid av Elverum, Trysil og Åmot kommune. Som en del av dette arbeidet ønsket de å forbedre brukeropplevelsen på gjenvinningsstasjonen deres på Elverum. Ønsket var å gjøre det enklere for brukerne å kaste “riktig”, og dermed øke materialgjenvinningen.

Det er et stort mangfold av brukere som besøker gjenvinningsstasjonen i Elevrum. Cirka halvparten av kundene er privatkunder, og mange av dem kan anses som nybegynnere på stasjonen. Det er mennesker som sjeldent, eller aldri besøker gjenvinningsstasjonen. Det er denne målgruppen som opplever de største utfordringene. I dette oppdraget har vi kun fokusert på brukeropplevelsen til denne gruppen.

Slik gjorde vi det

Bouvet kartla brukerreisen til kundene, i tillegg til brukere og ansattes behov gjennom observasjon og intervjuer. Vi fasiliterte også workshops for å bli enige om mål, hovedutfordringer og ulike løsninger for veien videre. 

SØYR-brukerreisen-4000x1000px.png
Brukerreisen: "nybegynner på gjenvinningsstasjonen" (klikk på bildet for bedre oppløsning)​​​​​

På Elverum gjenvinningsstasjon virker det som det generelt er god stemning. Kundeservisen er upåklagelig, og de ansatte kjenner mange av kundene som er der. Det er tilsynelatende få regler å forholde seg til.

Vrient for nybegynnere 

Ulempen er at det er ikke så lett å være nybegynner på gjenvinningsstasjonen. Kjøremønsteret er ikke intuitivt, og hvis det er fullt på rampa er det ikke klart hvor man skal parkere.

Det er ikke opplagt hva som skal kastes hvor, hvis man ikke kjenner  avfallsterminologi, og man skal være ganske sterk for å kvitte seg med tunge ting  uten hjelp.

Lite informasjon om miljøeffektene

Prissettingen av hva det koster å kaste avfall være noe uoversiktlig, og det er ingen informasjon på stasjonen om miljøeffektene av sortering.

 

SOYR-toppbilde-2048x1024.png

Google Design Sprint

Gjennom observasjon og kontekstuelle intervjuer på Elverum gjenvinningsstasjon med ansatte og brukere, fikk vi innsikt i brukernes utfordringer og behov. I tillegg organiserte vi to workshops med en tverrfaglig sammensetning av ansatte fra drift og ledelse for å bli enige om mål, utfordringer og mulige løsninger.

Workshopene var basert på elementer fra Google Design Sprint, et opplegg hvor man jobber fra problem til testet løsning på en uke.

I den første workshopen fikk deltakere presentert innsiktsarbeidet, og de ble enige om hvilke utfordringer som skulle prioriteres, basert på et langsiktig fremtidig mål som de formulerte sammen.

I den andre workshopen jobbet deltakerne med ideutvikling og skisserte løsninger på de prioriterte utfordringene. I felleskap ble de enige om hvilke idéer de hadde mest tro på, og hva de hadde lyst til å jobbe videre med.

Verdi for kunden

I prosjektet kom prosjektgruppa opp med flere ulike ideer til å gjøre brukerreisen på gjenvinningsstasjonen mer sømløs. Idéene kunne grupperes i forbedring av kommunikasjon før besøket, som informasjon om sortering, pakketips, prising; samt forbedring av kommunikasjon under besøk, som veianvisning, skilting og informasjon fra de ansatte på stasjonen.

Løsningsforslagene inkluderte flere kontaktpunkter mellom SØIR og brukere ved hjelp av tilpasset informasjon på nettsiden, nyhetsbrev, fysiske skilt og en ny SØIR-app.

1350x507-workshop.png
Ideer fra workshop

Workshopen ble avsluttet med at deltakerne laget en felles handlingsplan med konkrete oppgaver og ansvarsfordeling for veien videre.

Ansvarlig kontor: Oslo