Rådgivning

VÅR KOMPETANSE


Vi leverer helhetlige ​rådgivningstjenester i krysningen​ mellom teknologi, forretning og mellommenneskelige relasjoner. ​

Vi er et stort fagmiljø, med spesialister innenfor ulike fagdisipliner. Vi hjelper deg å navigere i din digitale transformasjon ved hjelp av strategisk rådgivning til ledere og ledergrupper, støtte til gjennomføring av operative handlingsplaner og kompetanseutvikling som understøtter organisasjonsendringer. Gjennom tverrfaglig kompetanse og tett samarbeid med kundene bistår vi hele veien fra overordnet strategi til utforming og utvikling av konkrete løsninger. 

Strategiprosess – slik kan det se ut

I Bouvet jobber vi metodisk og strategisk innen alle våre tjenester og leveranser. Under følger et eksempel på hva arbeidsprosessen kan inneholde og hvordan den kan se ut. Dette er kun et eksempel, da få utfordringer og utgangspunkt er like. Vi begynner der du er i prosessen, bistår i alle faser, gjør aktive veivalg og itererer hele tiden ved behov.

Strategiprosess rådgiving
Klikk på bildet for å se prosessen i stort format

Testledelse og kvalitetssikring

Med stadig økende utviklingstempo og forventninger til hyppigere release er kravene til kvalitet høye. Vårt erfarne fagmiljø dekker bredden innen test og kvalitetssikring og har både funksjonell og teknisk kompetanse og erfaring. Vi kan bistå med bl.a QA strategi, testledelse, testautomatisering, funksjonell og teknisk testing. 

Les mer her!

Team- og produktledelse 

Våre erfarne teamledere vet hva som skaper gode prestasjoner og hvordan mennesker ledes gjennom ulike teamprosesser. Sammen med våre kunder skaper vi effektive team hvor det er trygge rammer, kontinuerlig læring og god tilbakemeldingskultur. 

Produktledelse er viktig for å sikre at et produkt utvikles og leveres på en måte som skaper verdi for kundene og bidrar til virksomhetens suksess. Vi kan bidra med å få virksomheten til å få en helhetlig forståelse av produktet, og dets marked, og balansere dette med organisasjonens mål og strategier. 

Les mer her!

Endringsledelse og innføringsledelse

Våre endringsledere jobber med det menneskelige perspektivet i samspillet mellom IT og organisasjon, og bidrar til at medarbeiderne og virksomheter beveger seg i ønsket retning for å oppnå varig verdi i digitale endrings- og transformasjonsprosesser. 

Vi har lang erfaring med å lede og gjennomføre endringsprosjekter i forskjellige bransjer og med ulike utfordringer.

Les mer her!

Prosjektledelse

I Bouvet ser vi på god prosjektledelse som en kritisk suksessfaktor for alle prosjekter. Våre erfarne prosjektledere tilpasser metoder og rammeverk til ulike type prosjekter, eksempelvis PRINCE2. 

For å oppnå kvalitet og definerte mål i prosjektene, sikrer prosjektlederne god organisering av folk, og følger opp tidsbruk og oppgaver. Prosjektledelse handler også om ledelse og kommunikasjon for å ha motiverte team og godt samspill mellom alle interessentene, noe som er viktig for gevinstrealisering og verdiskaping. 

Les mer her!

Virksomhets-arkitektur

Vi har et erfarent og solid miljø som tilbyr rådgivning innen virksomhetsarkitektur. Våre virksomhetsarkitekter vurderer virksomhetsmålene mot hvordan en virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosesser er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. Kostnadsoptimalisert og god utnyttelse av IT-løsninger oppnår vi ved å kartlegge systemlandskapet og definere og dokumentere muligheter i arkitekturen. På denne måten kan endringer gjennomføres med dokumentert kunnskap om konsekvenser og muligheter, og vi kan tilrettelegge for dokumentasjonsforvaltning over tid på tvers av virksomheten.

Vårt mål er å sikre at IT-løsninger realiseres i en helhetlig sammenheng, og sikre god sammenheng mellom arbeidsprosesser og IT-løsninger, samt å unngå at det etableres informasjonssystemer som ikke snakker sammen, eller såkalte siloer. 

Les mer her!

Informasjons-forvaltning

Våre eksperter innen informasjonsforvaltning hjelper organisasjoner med å identifisere forretningsbehov og hvilke data som gir organisasjonen verdi, samtidig som krav til kvalitet, personvern, sikkerhet og sporbarhet ivaretas. Dette gjøres blant annet ved å bidra til etableringen av roller og prosesser knyttet til kontinuerlig forbedring og livssyklushåndtering for data. 

Med god informasjonsforvaltning kan du digitalisere raskere og smartere, ved å knytte informasjon til prosesser og løsninger på tvers av siloer. I tillegg oppfyller dy juridiske krav, som personvern og informasjonssikkerhet og åpenhet, ved å dokumentere informasjon og data. En annen fordel er større innsikt i egen forretning og bedre grunnlag for beslutninger. Det bidrar også til økt bærekraft, ved å redusere gjentagende arbeid og digitalt avfall, blant annet ved å ivareta sporbarhet og sikre likebehandling og rettigheter og. Og ikke minst så økes kunnskapen i organisasjonen, ved å kapitalisere, foredle og gjenbruke informasjon  

Informasjons-arkitektur 

Informasjonsarkitektene våre rådgir og etablerer helhetlige, systemstøttede og standardiserte måter å tilrettelegge for arbeid med data. De kartlegger og definerer datakilder og relasjoner mellom datasett, identifiserer og modellerer dataflyt og kan bidra til å forbedre tilgangen til viktige data med industristandarder og maskinlesbare formater, klargjort for automatisert behandling i vedtak, analyse eller andre virksomhetsformål. 

Les mer her!

Funksjonell arkitektur

Våre rådgivere innen funksjonell arkitektur jobber som bindeledd mellom deg og utviklerne, og sørger for at det er teknisk og brukervennlig sammenheng i funksjonaliteten som møter brukere helt fra konsept, planlegging, implementering og daglig bruk. Funksjonelle arkitekter kjenner tekniske muligheter og begrensninger, og utarbeider krav til løsninger som ivaretar funksjoner som forretningen, systemer eller brukerne trenger. Vi har bred erfaring og kompetanse innen leveranseprosjekter, og forretningsutvikling for å skape brukervennlige løsninger. 

Les mer her!

test22.png

 

Lurer du på hvordan det er å jobbe med Rådgiving i Bouvet?

Våre rådgivere støtter kunder i den digitale transformasjonen, forenkler og forbedrer menneskers hverdag og skaper gode løsninger sammen kundene. Vi jobber med alt fra strategisk rådgivning til ledergrupper til operativ teamledelse. Møt noen av våre rådgivere her:

Rådgiver på dagen – hundetrener på kvelden

Bli kjent med Lene. Hvordan er hverdagen hennes som rådgiver i Agder, hva jobber hun med, hva inspirerer henne, hvordan ble rådgiver, og hvordan kombinerer hun jobb med sin store lidenskap for trening av redningshunder?

Lene_trening.JPG

Bli kjent med Lene her!

Prosjektleder i energibransjen

Bli kjent med Hanne Lovise. Hvorfor ble hun prosjektleder, hvordan ser en dag ut i Bouvet, hva har hun fått jobbe med hos oss, og hvilken metodikk bruker hun mest?

Hanne Lovise.jpg

Bli kjent med Hanne Lovise

Lurer du på noe?

Se noen av våre historier og prosjekter