Design

Vi er over 130 designere som dekker hele spekteret innen tjenestedesign, UX, interaksjonsdesign, forretningsdesign, grafisk design og innholdsdesign.


Vi fokuserer på å forbedre brukeropplevelser og lage enklere løsninger som forenkler hverdagen. Vi tror på langsiktige partnerskap og setter vår ære i å utvikle de mest bærekraftige og fremtidsrettede løsningene for våre kunder og deres brukere.

I Bouvet jobber vi tverrfaglig, hypotesedrevet, innsiktsbasert og brukerorientert. Alltid forankret i oppdragsgivers mål og organisasjon. 

Vår tilnærming til design

I Bouvet jobber vi iterativt og utforskende, samtidig som vi vektlegger prinsipper som universell utforming, inkluderende prosesser og tverrfaglighet i alle våre prosjekter. Sammen dekker vi et bredt kompetanseområde, og kan tilby en skreddersydd fremgangsmåte og metodikk til hver enkelt kunde og hvert enkelt prosjekt.

Designtilnerming.3png.png

 

Her er noen av våre tjenester

Visuell design

Det er lett å tenke at farger og skrifttyper bare er dekorasjoner for å få nettsteder og apper til å se freshe ut, men det er mye mer enn det. Effekten av et gjennomtenkt design skaper en brukervennlig løsning. 

Våre designere har det overordnede ansvaret for at brukeren:
• Gjenkjenner, føler seg trygg og stoler på produktet eller tjenesten
• Får hjelp til å utføre sine oppgaver gjennom visuelt hierarki
• Får redusert kognitiv belastning
Designarbeid kommer vanligvis inn i siste del av et prosjekt, etter konseptfasen når du har landet det du skal bygge og er i ferd med å finne ut hvordan du kan fikse det. Det kan omfatte alt fra arbeid med layout og struktur, høyoppløselige prototyper (testmodeller som ser ut som ferdige produkter) til dokumentasjon for utviklingsteamet.

Våre designere jobber tett med kunden for å forankre og uttrykke merkevaren, verdiene og budskapet. 

UX-design

I Bouvet jobber vi metodisk med UX basert på innsikt i virksomhetens mål, brukernes behov og de fysiske og teknologiske premissene. Leveransene er tydelige og hver leveranse skal gi verdi. Vi har etablerte prosesser for å forstå, bygge, måle og lære i tråd med Lean prinsipper. Våre UX-konsulenter jobber som en integrert del av tverrfaglige team gjennom alle faser av et prosjekt. Samtlige har erfaring med analyse og brukertesting.

UX skaper gode tjenester; Tjenester som forbedrer, forenkler og effektiviserer virksomheter enten det er ut mot kunder og brukere eller det er tjenester og systemer for ansatte. God UX ivaretar også brukernes følelsesmessige opplevelser og tilknytning til tjenesten og merkevaren.

Tjenestedesign

For å lage tjenester som fungerer, må vi avdekke behovene som ligger til grunn for det vi skal løse. Våre tjenestedesignere er eksperter på å skape sømløse digitale tjenester.

Verden er i konstant endring, og den teknologiske utviklingen skjer i et rasende tempo. En kjent problemstilling for mange organisasjoner er at de har et system eller en tjeneste som ikke lenger henger med i svingene. Kanskje handler det om utdatert teknologi, eller at brukerbehovene har endret seg. Når det butter er det fristende å gå direkte på løsning, men en quick fix er sjelden en god idé. Å ta seg tid til å forstå behovene til brukerne er nøkkelen til å lykkes. Det er her tjenestedesign kommer inn. 

Tjenestedesign er et fagfelt som bruker designmetodikk for å skape nye, eller forbedre eksisterende tjenester. Å jobbe designdrevet handler om å bruke god tid på å få innsikt i brukerens behov og utfordringer, deretter utforsker en mulighetsrommet og kommer med løsninger som prototypes og testes i flere omganger. En tjenestedesignprosess begynner derfor ikke med «hva kan vi lage?», men med «hva trenger brukeren?». 

Bouvets tjenestedesignere hjelper dere med å identifisere de viktigste problemene, slik at dere lager de rette løsningene. Bli bedre kjent med hvordan vi jobber og les mer om noen av prosjektene vi har vært med på.

Universell utforming

Universell utforming dreier seg ikke om tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne. Det handler om å gjøre bruksopplevelsen bedre for alle.

Du bedrer bruksopplevelsen for dem som bare har tid til å lese om produktene dine på bussen på en liten skjerm, de som vegrer seg for å lese lange tunge tekster eller er stresset og har mye annet å tenke på – de som manøvrerer seg rundt på nettsiden din samtidig som de sitter i telefonen. I tillegg gjør universell utforming deg mer synlig i søkemotorene. Universell utforming betyr enklere for alle. Og sannsynligvis vil du tjene på det.  

Forretningsdesign

Å kunne snu seg raskt, gjøre riktige prioriteringer og ikke minst ta i bruk virksomhetens ulike ressurser på best mulig måte i et smidig perspektiv, har aldri vært viktigere. Å lykkes med dette er ikke enkelt – og utfordringen for mange er prioritering og organisering. Hvor skal vi starte? Hva vil gi oss mest effekt? Hvordan jobber vi for å faktisk lykkes med de endringer som kreves? 

Ved å kombinere det beste fra metoder innen design og forretningsutvikling fungerer forretningsdesign som en katalysator for at virksomheter skal kunne takle nåværende og fremtidige utfordringer. 

Forretningsdesign, gjort riktig, vil derfor være en viktig faktor for å sikre fremtidig levedyktighet og suksess.

Les mer om hvordan vi jobber med forretningsdesign her

Innhold og kommunikasjon

Vi bidrar i ditt prosjekt med brukerinnsikt, strategisk kommunikasjon, innholdsanalyse og -struktur, konseptutvikling og innholdsproduksjon. Eller historiefortelling, som vi gjerne kaller det. 
Vi kan hjelpe til med alt fra informasjonsarkitektur til SEO-analyse til merkevarebygging og kampanjeuttak.  
Vi bidrar mer enn gjerne med å få kontroll på innholdsmengden også, slik at dere kan bruke tiden mer effektivt. 

Hvordan er det å jobbe med design i Bouvet?

I Bouvet jobber vi med design på verdens beste måte, i tverrfaglig team. Vi jobber med alt fra forretningsplaner og visuell profil til grensesnitt for komplekse systemer. Møt noen av våre designere her. 

En app for ungdom

Mari Eggen.jpeg
 

Mari Søpstad Eggen er tjenestedesigner og  har vært med på å utvikle en mobilapp for barn og unge som har opplevd netthets og mobbing på nett for RKBU Nord og UIT.
– Dessverre er nettmobbing et økende problem blant unge, og behovet for hjelpemidler og økt bevissthet er stort, forteller Mari.

Les mer om arbeidet her

Koronahotell i særklasse

Nina Gulestol.jpeg
 

Designtenker Nina Gulestøl fikk bruk for sin bakgrunn som sykepleier da Bergen kommune bestemte seg for å opprette Koronahotell midt i pandemien.

Les hvordan dette hotellet ble til

Lurer du på noe?

Vi hører gjerne fra deg

Iris Basic Krossbakken
Områdeleder
Kjersti Bliksås Winsnes
Avdelingsleder
Thor-Ole Johansen
Avdelingsleder
Plattform, Innsikt og Analyse i Region Sør
Anita Mjølkeråen Valdersnes
Avdelingsleder
Vibekke Andersen
Leder Marked i Rogaland

Eksempler på prosjekter vi har jobbet med innen design