Hvor tilpasningsdyktige er dere?

En smidig tilnærming handler om å sette en organisasjon i stand til å svare på endringer i forutsetningene for egen virksomhet – raskt, effektivt og kontinuerlig. Det handler om å skape en lærende organisasjon, hvor endring og utvikling er naturlig og ønsket.

Smidige metoder har vært i bruk innen programvareutvikling i flere tiår, men de fungerer til langt flere oppgaver enn som så. Alt handler om å bruke tankesettet, verdiene og prinsippene som ligger til grunn for denne arbeidsformen, på en måte som gjør det mulig for nettopp din organisasjon å hente ut verdi av den. 

Hos Bouvet kan du tilegne deg kompetanse innen smidig på alle nivå – fra nybegynnerstadiet hvor alt handler om å forstå hva smidig faktisk er og hvordan det i praksis kan benyttes – til skolering i smidig gjennomføring av store og komplekse IT-prosjekter. 

Om smidig

Smidig handler om å tilrettelegge hverdagen slik at det er mulig å fokusere på selve verdiskapingen.
Kontinuerlig innsamling og svar på feedback er en bærebjelke i smidig.
Det handler om å bruke innsikt fra sluttbrukere til å sette oss selv i stand til å ta riktige avgjørelser.