Bedre rustet til å møte fremtiden

Alle snakker om smidighet, men hvordan kan vi jobbe smidig i hverdagen? NRK sendte ansatte på et bedriftstilpasset kurs for å få en felles forståelse av hva det betyr i praksis.

Giske Nystrøm

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Smidighet er ikke noe nytt for NRK. I teknologidivisjonen har de lenge jobbet med daglige standups, og begreper som Scrum Master, Product Owner og Agile Coach er innarbeidede begreper for mange av NRKs ansatte. NRK så imidlertid på nødvendigheten av å ta hele organisasjonen i en retning av et smidig tankesett og en smidig organisasjon. 

Da de sendte 60 ansatte på kurs i smidig, var det derfor rettet mot medarbeidere og ledere på tvers av divisjoner. Målsetningen var å heve kompetansen på smidig tankesett, verdier, organisering og ledelse også utenfor IT-miljøet. Et slikt kursopplegg ville bidra til en suksessfull kulturendring og transformasjon i hele organisasjonen.

Gjennom en tilbudskonkurranse vant Bouvet med sitt forslag for kompetanseheving; et 5 modulers kursopplegg med gjennomføring over 2 ½ dager. Modulene ble videreutviklet i samarbeid med NRK og justert underveis etter tilbakemeldinger fra deltakere, samt tilpasset hvilke målgrupper som skulle delta. 
Fra i juni 2020 til januar 2021 ble det gjennomført 3 kurs med 5 moduler. 20 stykker deltok på hvert kurs. Det ble gjennomført heldigitale kurs og kurs med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger når situasjonen tillot dette i høst. 

Kulturendring
En av dem som deltok var Nora Haneborg Finne, områdeleder i NRKs organisasjonsdivisjon.
– Vi trengte å løfte vår kompetanse på smidige verdier og tankesett. Vi hadde en sterk hypotese om at dette ville løfte oss. Målet vårt var å få et felles språk, en felles grunnplattform og en endring av kulturen, foreller Nora. 

"Bevisstgjøring av hvordan tenke smidig i egen hverdag. Mulighet til å påvirke prosesser for bedre resultat for NRK og meg selv." Kursdeltager


Viktig å finne sin vei
Nora bekrefter at det er en stor oversettelsesjobb fra smidighet innen teknologi til smidighet innen HR. Vi utvikler ikke bare produkter, men også tjenester.

Nora_H_F_NRK_edited.jpg
  Nora H. Finne

– Vi ville ikke kopiere andres måte å jobbe smidig på, men finne vår vei selv. Vi trengte derfor en grunnstamme – en praktisk og felles forståelse av hvordan smidig fungerer. Vi er en organisasjonsdivisjon og vil gjerne kunne utvide rollen til en organisasjons- og HR-divisjon


Fått en felles forståelse
I kurset ble det gjennomført diskusjoner i grupper, der de snakket om hvordan de kan bruke metodikken i hverdagen. 

– Vi har fått en felles forståelse for hva smidig jobbing innebærer. Samtidig jobber NRK med å styrke kompetansen på prosjekt- og porteføljestyring, og dette skal vi få til hånd i hånd med en smidig utvikling. Kurset ga oss også mulighetene til å diskutere når det er riktig å bruke denne tilnærmingen og når det ikke er relevant. 
Jeg tenker at vi i dag er bedre rustet til å møte dagens og fremtidens krav, avslutter Nora. 

"Mye interessant, blir mer bevisst på egen rolle i grupper og team."  Kursdeltager 

Tilpasser kursene til kunden
Bettina Tilrem fra Bouvet er en av dem som har holdt kurs for NRK. Hun forteller at Smidig-kursene tilpasses til hver enkelt kunde. 

– Innholdet justeres underveis avhengig av ønsker og tilbakemeldinger vi får fra kunden. Vi gir dem forslag til innhold og gjør eventuelle tilpasninger sammen. 

I dette tilfellet hadde NRK en misjon om å bli smidigere. Målet med kurset var derfor å gi dem en solid introduksjon og forståelse for smidig; en felles begrepsplattform, praktiske metoder og verktøy som de kan bruke videre. 
I tillegg hadde vi hadde mange diskusjoner og praktiske øvelser rundt hvert tema, legger Bettina til. 

–  Det er viktig å huske på at å «bli smidig» ikke er en kontrollpost på en plan – det er en reise og en kulturendring. Man må jobbe kontinuerlig med dette for å få til en reell endring. Dette har NRK forstått.

«Takk for fine dager, nyttig, relevant og god inspirasjon for videre arbeid.» Kursdeltage


Hvorfor bør man jobbe smidig?
– Smidig handler om et tankesett som ruster oss til å bli konkurransedyktige, tilpasningsdyktige og lærende organisasjoner og individer i verden vi lever i. Smidig sprer seg fra IT fordi digitalisering fører med seg behov for nye måter å tenke og jobbe på i hele organisasjonen. IT og forretning er én og samme sak. 

Bettina nevner også at det kan oppstå frustrasjon og hindre innovasjon hvis de ansatte opplever at de stanger i rammene rundt seg. 

bettina2_NRK.PNG
        Bettina Tilrem

– De som får smaken på smidig vil oppleve mer eierskap og motivasjon, at det er gøy og at det fungerer. Man skal ikke kimse av hvor mye jobb det er å få det til, særlig for store organisasjoner, for mye må også avlæres. 

Bettina anbefaler å begynne i det små og ta et skritt av gangen.  
– Smidighet betyr ikke helt kaos som enkelte kan tro, men en bedre måte å tenke på i forhold til det tradisjonelle. Det innebærer endringer i strategi, strukturer, prosesser, ledelse og kultur. I mange tilfeller kan det lønne seg å få støtte til å teste ut ting i praksis. En smidig coach eller to tror jeg mange ville fått utbytte av. 
Det er også viktig at endringene følges opp, og at kursdeltakere følges opp i etter smidigkurs. Man må stå ved ordet sitt og ta reisen på alvor.

Dette var kursopplegget:
Digitalt innføringskurs i Smidig – fem moduler
•   Modul 1: Presentasjon av kurset, deltakerne og oppstarts-aktiviteter. Introduksjon til Smidig
•   Modul 2: Kultur og verdier + Lean 
•   Modul 3: Samarbeid og team + Prosjekt til Produkt 
•   Modul 4: Metoder: Scrum og Kanban + Lean Startup, Design Thinking osv.  
•   Modul 5: Coaching og fasilitering 

Her finner du flere kurs innen smidig.

Ønsker du å vite mer om tilpasset kurs for bedriften din? Ta kontakt med Nina A. Sæther på mobil: 480 30 452 eller nina.sether@bouvet.no