ALL Certified Scrum Master

Kurset gir deg et godt grunnlag for å begynne å implementere Scrum i din virksomhet. Et kurs vil alltid bare være en begynnelse, men som nyutdannet Scrum Master vil du ta rollens utfordringer med integritet og troverdighet.

Varighet: 2 dager : kl. 09:00-17:00

Pris: 15900 inkl. kursdokumentasjon, serifieringstest og 1 times retrospective etter kurset

Kurskategori: Smidig

Kursinnhold 
Kurset leverer inspirasjon, fordypning og øvelser som får deg til å reflektere og se ting på nye måter. Vi legger vekt på arbeidet med teamet og den enkelte medarbeider – hvordan hjelpe dem til å nå sitt fulle potensial og å fjerne de båndene som holder dem tilbake.

Scrum er en liten ledelses-revolusjon. Det er en arbeidsmetode som gjør at organisasjoner får mest mulig ut av sin innsats, i prosjekter så vel som i det daglige arbeidet. Et team som arbeider etter Scrum-metoden er som et målsøkende missil – det reagerer optimalt på endringer, nye utfordringer og ny viten. 

I følge Steve Denning i Forbes Magazine så er Scrum en av de virkelig store landevinninger innen ledelse. Scrum gjør det mulig løse oppgaver i komplekse situasjoner hvor vi bare har delvis kunnskap. Dette oppnås gjennom å introdusere rammer slik som å arbeide i iterasjoner, tydelige roller med fast ansvar, regelmessige seremonier/møter og ikke minst radikal synlighet i hele prosessen.

 

 

Slik skapes en kultur hvor organisasjonen reagerer positivt på forandringer og nye utfordringer. Omdreiningspunktet er konstant forbedring, og på kjøpet får man økt kreativitet og arbeidsglede.

Scrum Masteren er den som sørger for at prosessen følges, at hindringer fjernes og at prosessen hele tiden forbedres. I dette kurset lærer du hvordan du med selvtillit kan fylle rollen som Scrum Master. Kurset er interaktivt og praktisk rettet, teori støttes opp av øvelser gjennom hele kurset.

Du får en ny vinkling på prosjektledelse, estimering og synliggjøring. Du får en forståelse av når og hvorfor Scrum virker bedre enn tradisjonell prosjektstyring.

Sertifisering

Etter kursets avslutning gjennomfører du en prøve online, for så å bli ALL-sertifisert Scrum Master. Inkludert i kurset er også to års medlemskap i Agile Lean Leadership-nettverket, hvor det er adgang til webinarer og ytterligere ressurser innen Agile, Lean og Scrum. Du får tilsendt elektronisk kopi av presentasjonsmaterialet og bilder av hva som er skapt på kurset

Målgruppe

Kurset er rettet mot teammedlemmer, prosjektledere og forøvrig alle som er interessert i å oppnå bedre prosjektresultater. Kurset er ikke spesielt orientert mot programvareutvikling selv om mange eksempler vil være fra dette området. Det kreves ingen forkunnskaper om Scrum eller Agile, men vi anbefaler at man leser seg litt opp på dette før kurset. Vi sender ut litt bakgrunnsmateriale ca en uke før kurset starter.

Agenda - dag 1

- Introduksjon, oppvarming
- En øvelse i konstant forbedring
- Kompleksitet – venn eller fiende?
- Et Scrum-eventyr, det store bildet
- Agile og Scrum - rammer og begrensninger
- “Heartbeat” retrospektiv
- Scrum roller og ansvar, møter og seremonier
- Planlegging og estimering
- En øvelse i estimering
- Prioritering og oppsummering

Agenda - dag 2

- Refleksjon og oppvarming
- Hvor er verdien i å bruke Scrum og Agile
- Scrum i et historisk perspektiv
- Scrum-møtene detaljert
- Selvorganiserende teams – en øvelse
- Artefakter – verktøy for visualisering av planer og fremdrift
- Scrum Masteren, Teamet og organisasjonen
- Skalering av Scrum – kompromisser og fallgruber
- Scrum, Kanban og Lean – hva er likt og hva er forskjellig
- Oppsummering

Bedriftsinternt kurs?

Dette kurset passer veldig godt som bedriftsinternt kurs. Vi kan sette det opp fysisk hos din bedrift eller som et online kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no for mer informasjon.

Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

 

Takk for et utrolig godt kurs - jeg kan ikke huske å ha vært på et så inspirerende og engasjerende kurs noensinne! Kursholder har en flott evne til å formidle erfaringer og kunnskap til andre.
Ingen problemer å ta eksamen etter et så lærerikt kurs!

Kursinstruktør

Christian W. Myrstad har bakgrunn som sivilingeniør og har lang erfaring fra hardware og software-utvikling, han har startet og ledet flere selskaper og har hat roller fra utvikler til prosjektleder, stabsledelse og produkteier.
Christian underviser i ALL-kursene og er en av ALHs mentorer og coacher. Christian har deltatt i utviklingen av ALL-programmet sammen med Kurt B Nielsen.

Anja er en erfaren smidig trener og coach med førstehånds erfaring fra alle sider av smidig og Lean lederskap – den strategiske, den operasjonelle og den taktiske. Hun har utstrakt ledererfaring fra 25 år innen IT og kommunikasjonsteknologi. Anja er medlem av Agile Lean Leadership nettverket som kommunikator, trener og coach. Hun er sertifisert ALL trener og leverer kurs og coaching i Scrum, smidig lederskap og organisering alene og sammen med Christian Myrstad og Kurt Nielsen. Anja har en MBA innen internasjonalt lederskap fra Handelshøyskolen BI i Oslo, en M.Sc. i elektronikk fra universitetet i Stuttgart og en DEA i signal- og bildebehandling fra ENST Paris.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs