Generelle vilkår

Påmelding

Påmelding til alle våre kurs er bindende. 
Påmelding skjer direkte på våre websider eller til en av våre medarbeidere.

Alle påmeldinger må inneholde:
•   Fullt navn, mobiltelefon og e-post til deltaker(e)
•   Firma
•   Bestiller
•   Fakturainformasjon med evt. fakturareferanse

Ved påmelding vil deltaker motta en automatisk ordrebekreftelse. I løpet av 24 timer vil deltaker motta en bekreftelse på registrering i vårt kurssystem.  
Det er kursdeltakers ansvar å lese kursbeskrivelsen grundig, og være sikker på at kursets forkunnskapskrav er innfridd.


Fakturering og betalingsvilkår 

Fakturering skjer etter kurset er gjennomført. Det er 30 dagers betalingsfrist til alle våre kunder om ikke annet er avtalt. Fakturaadresse/fakturareferanse/PO må sendes oss senest 14 dager før kursstart hvis ikke dette er formidlet under påmeldingen.

 

Kursavgift

I kursbeskrivelsen på web er det spesifisert hva som er inkludert i kursavgiften.

Vanligvis er dette inkludert: 
•   Kursmateriell
•   Eksamensvoucher 
•   Lunsj og bevertning
•   Kursbevis

 

Merverdiavgift

Undervisningstjenester er unntatt mva-loven (jfr. mva-loven § 3-5). Alle kursavgifter er derfor oppgitt uten merverdiavgift. 
 

Avbestilling eller gi videre 

Avbestilling må skje innen 10 virkedager før kursstart.  Ved avbestilling senere enn dette må hele kursavgiften betales. Eventuelt kan plassen gis videre til en kollega. Avbestillingsreglene gjelder også ved sykdom og eventuell sykemelding.

Bouvet forbeholder seg retten til å avlyse kurset om det ikke får tilstrekkelig antall deltakere. 
Vennligst merk at all formidling av beskjeder angående kurset skjer på e-post.

 

Varighet

Eksakte tider er spesifisert i kursbeskrivelsen på web.
 

Opphavsrett

Alt kursmateriell, kursdokumentasjon o.l. som kursdeltaker får tilgang til i forbindelse med kurset, er beskyttet etter loven om opphavsrett og skal ikke kopieres eller deles ut i noen form.
 

Reklamasjon

Dersom deltaker ikke er fornøyd med et av våre kurs, må det gis beskjed til oss så snart som mulig på kurs@bouvet.no eller på telefon. Klager behandles fortløpende.
Klager vedrørende eksamen knyttet til produkter fra Axelos og andre eksamensleverandører vil bli sendt direkte til eksamensinstituttet som er ansvarlig for gjennomføring av eksamenene. 
 

Personvern

Ved påmelding, lagres informasjon til bruk for kursadministrasjon og for å ta inn kursavgift.
Bouvet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for å gjennomføre booking av møtelokaler, foreta og administrere påmeldinger, kjøp av kursmateriell og eksamensvouchere for deltakere på Bouvet sine kurs. 
Bouvet bruker en egenutviklet påmeldingsløsning. I denne løsningen melder deltakeren seg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. I tillegg ber vi om informasjon om evt. allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger for å administrere påmelding slettes seks måneder etter at kurset er avholdt. Informasjon om kurs og eksamensavleggelsen beholdes for å kunne reprodusere kursbekreftelser og sertifikater på forespørsel fra deltakere. 

Bouvet har behandlingsansvar for behandling av personopplysninger i forbindelse med økonomi og betaling fra eller til deltakere og møtelokaler, regnskap og bokføring, inkludert lagring etter bokføringsregelverk.