En app for ungdom som har opplevd nettmobbing

Mari Søpstad Eggen har vært med på å utvikle en mobilapp for barn og unge som har opplevd netthets og mobbing på nett for RKBU Nord og UIT. – Dessverre er nettmobbing et økende problem blant unge, og behovet for hjelpemidler og økt bevissthet er stort, forteller Mari.

Redaksjonen

Mari, som er UX- og grafisk designer, har vært med helt fra innsiktarbeidet og frem til ferdigstilling av appen. Målgruppen er barn og unge i alderen 13 til 16 år, noe som ikke var helt uproblematisk, kan Mari fortelle.

– Det skjer mye med hodet og kroppen fra du er 13 til 16 år. Det å jobbe mot ungdommer som målgruppe er interessant. Utfordringen har vært å lage noe som ikke ble for teknisk og tungt for en trettenåring, samtidig som vi ville unngå at det ble for barnslig for en sekstenåring. Det kan være en mer krevende målgruppe å skulle holde engasjementet oppe hos, og motivere til å bruke en ny app aktivt. Innsiktarbeidet har derfor vært kjempeviktig, forteller Mari.

Videre har Mari og en Bouvet-kollega vært med på å utvikle den visuelle profilen, designet, navnet og ikonsettet til appen. De utviklet og digitaliserte også en “maskot” som følger brukeren gjennom appen.  
  
Appen gir ungdom råd og hjelp for å bedre kunne håndtere nettmobbing og skal gjøre de i stand til å identifisere og stoppe fremtidige episoder gjennom å øke kunnskap om nettmobbing, øke mestringskompetanse for nettmobbing og øke hjelpesøkende atferd. Overordnet vil verdien være bedre psykisk helse og kunnskap om psykisk helse blant unge.   

– Å være en del av et prosjekt som omhandler et så viktig og dagsaktuelt tema som nettmobbing, er veldig spennende og givende. Det er godt å føle på at man har skapt noe som kan være veldig viktig for noen, sier Mari.