SIKKERHET

For oss er sikkerhet en integrert del av helheten, på lik linje med kvalitet og brukervennlighet. Vi er produktuavhengige og leverer sikkerhetstjenester både som en del av alt vi leverer og som frittstående tjenester. Vi hjelper våre kunder med innsikt, testing, arkitektur, utvikling, rådgiving og opplæring. I Bouvet er vi nemlig ikke bare eksperter innen sikkerhet, men også i hvordan sikkerhet spiller sammen med systemer, organisasjoner og mennesker.

Vår kompetanse

Vi er et sterkt fagmiljø med eksperter som har utdannelse og sertifiseringer innen en rekke fagområder knyttet til sikkerhet, fra sikker hardware til pedagogikk.

Penetrasjons-testing

Penetrasjonstesting er en anbefalt del av kvalitetssikringen av et hvert system, spesielt de som er eksponert mot omverden. Bouvets penetrasjonstestere går «under panseret» på systemene og finner sårbarhetene før en trusselaktør gjør det.

Mer om penetrasjonstesting

Applikasjons-sikkerhet

Applikasjonssikkerhet er kritisk kompetanse for alle som utvikler programvare. Bouvet hjelper digitale produktteam å etablere effektive og gode nok sikkerhetstiltak i produktutviklingsprosessen.

Mer om applikasjonssikkerhet

Sikkerhets-rådgivning

Målet med sikkerhetsrådgiving er å styrke en organisasjons overordnede sikkerhetsstilling og sikre at den er godt forberedt på å håndtere ulike sikkerhetsutfordringer. Bouvet har eksperter på sikkerhet som kan rådgi og bistå med risikovurderinger, sikkerhetsstrategier, implementering av sikkerhetstiltak og identifisere potensielle sikkerhetstrusler og sårbarheter.

Mer om sikkerhetsrådgiving

Personvern

Personvern er en kritisk komponent i utviklingen og implementeringen av teknologiløsninger. I takt med den økende digitaliseringen og den stadig voksende mengden data som samles inn og behandles, har spørsmål rundt personvern blitt særlig presserende. Bouvet ser på personvern ikke bare som en juridisk forpliktelse, men også som en viktig tillitsbygger mellom våre kunder og deres brukere.

Mer om personvern

Identitets- og tilgangsstyring 

Bouvet har et sterkt fagmiljø innen Idenitet og tilgangsstyring. Våre konsulenter forstår kompleksiteten av digitale identiteter og tilganger og gir grundige vurderinger av reell risiko. Vi ikke bare identifiserer sårbarheter, men gir også praktiske forslag for å styrke IAM-implementeringen. 

Mer om identitets- og tilgangsstyring

Skysikkerhet

Skysikkerhet er et sentralt fokusområde hos oss i Bouvet, og vi har omfattende erfaring med dedikerte konsulenter som besitter solid kompetanse innen oppbygging av hele plattformer eller deler av dem, med høy prioritet på sikkerhet, data og personvern. 

Mer om skysikkerhet

Lurer du på noe? 

Vi hører gjerne fra deg. 

Mer om sikkerhet