Teknologi

Vi tilbyr ekspertise og løsninger innen teknologi og systemutvikling. Vi jobber med hele livssyklusen til systemene; fra databehandling, konseptualisering og planlegging til utvikling og forvaltning.

Med et av landets største fagmiljøer innen teknologi og systemutvikling opererer som et bindeledd mellom teknologiens verden og våre kunder i offentlig og privat sektor. Vi jobber med ny teknologi, det være seg programmeringsspråk, kunstig intelligens og maskin læring, lavkode, robotikk, fremtidens visualiseringsløsninger, dataplattformer eller skyteknologier. 

Noen av våre historier og prosjekter