BarentsWatch

Bølgevarsel med BarentsWatch

I 1999 grunnstøtte hurtigbåten «MS Sleipner», og flere mennesker omkom. Tiltak måtte gjøres for en tryggere trafikk langs kysten. BarentsWatch utviklet tjenesten Bølgevarsel som gjør det tryggere langs norskekysten.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordring

Norskekysten er værutsatt. Hurtigbåter, ferjer og fritidsbåter må ta hensyn til passasjerenes sikkerhet og komfort, og det hender de ikke kan seile på grunn av vind og høye bølger. Hvordan kan man gi skippere et nøyaktig og godt verktøy for å planlegge trygge og drivstoff-effektive turer? Etter Sleipner-ulykken startet Kystverket å se på muligheter for å tilby tjenester som gjør det enklere og tryggere for sjøfarende å navigere kystområdene.

Bølgevarselet har blitt til gjennom et samarbeid mellom ulike fagmiljøer. Bouvet har laget en pedagogisk og god grafisk løsning som har vist seg driftssikker.

Eivind Rinde, BarentsWatch

Løsning

BarentsWatch og Kystverket står bak tjenesten Bølgevarsel, en brukervennlig kartløsning som viser detaljerte bølgeprognoser langs værutsatte farleder. Bølgevarselet gir prognoser for bølgehøyde, bølgeretning og bølgeperiode i tretimers- intervaller opp til 60 timer frem i tid. Tjenesten varsler også områder med kryssende bølger. Dette er farlige bølger fordi de kan være høyere og komme fra en annen retning enn hovedretningen. Av den grunn kan de komme overraskende på et uforberedt mannskap.

Grunnlaget for tjenesten er vind- og havbølgedata fra Meteorologisk institutt og National Weather Service. Data hentes inn og varselet blir oppdatert fire ganger i døgnet. Bølgevarselet dekker hele norskekysten og tjenesten er tilgjengelig på både pc, mobil og nettbrett. Ønsket er at informasjonen skal kunne vises direkte på kartmaskiner og kartplotterne i båtene, noe som er en del av videreutviklingsprosjektet som er under arbeid i dag. Bouvet sin oppgave i prosjektet har omfattet design, brukertesting, systemutvikling og forvaltning. Tjenesten har et åpent API som gjør data tilgjengelig for alle som er interesserte. BarentsWatch bruker APIene sine selv i egne tjenester.

Effekt

I tillegg til å gjøre skippernes planlegging mer forutsigbar har også andre interesserte tatt i bruk tjenesten, slik som fritidsbåtførere og kajakkpadlere som ønsker å nyte dager på sjøen uten ubehagelige overraskelser. Dette har gjort Bølgevarselet til den mest populære tjenesten som BarentsWatch tilbyr i dag.

Gjennom smidig metodikk og godt tverrfaglig samarbeid har vi gitt de sjøfarende en løsning som gir økt sjøsikkerhet og lettere planlegging.

Eivind Rinde

Ansvarlig kontor: Trondheim