Nordland Fylkeskommune

Ny ombordsalgsløsning gjør det lettere å velge kollektivt

“Tid er penger” for mange sjåfører, og da blir en brukervennlig ombordsalgsløsning viktig. Sammen med flere samarbeidspartnere i et Offentlig Mobilitetssamarbeid (OMS), har Bouvet og Nordland Fylkeskommune utarbeidet en applikasjon som skal effektivisere og forenkle salg av billetter om bord.

Publisert: 12. april 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Nordland Fylkeskommune ønsket å utvikle en løsning som var brukervennlig, enkel å forstå og som kan brukes på flere plattformer, uavhengig av selskap. Med fire fylkeskommuner som har forskjellige måter å operere på, får man flere instanser og stakeholders å forholde seg til i prosjektet. I tillegg til fylkeskommunene, i Trøndelag, Nordland, Møre og Romsdal og Agder, må man også ta hensyn til underleverandører, buss-, ferge- og hurtigbåtoperatører.

Bygget videre på eksisterende API

Bouvet valgte ved prosjektets oppstart å ta utgangspunkt i Enturs eksisterende løsning i tog, som var mulig å videreutvikle til å brukes i buss, ferger og hurtigbåter. OMS-samarbeidet innebærer at de forskjellige fylkeskommunene deler hverandres løsninger, nettbutikker, apper og API’er. Dette er et stort prosjekt med mange involverte med forskjellige utgangspunkt, forventninger og behov, og Enturs plattform har gjort det mulig å dele felles gjennomføring av kollektivtrafikk.

Fra skepsis til positive tilbakemeldinger

Arbeidet startet ved at tjenestedesignere undersøkte hvordan en bussjåfør har det og hvilke behov hen har for å få en mer effektiv arbeidsdag? Det kom frem at sjåførene la stor vekt på at salgsløsningen skulle være enkel å bruke, noe som resulterte i at det ble utviklet en stor skjermflate med tydelige knapper og selvforklarende symboler og ikoner. I tillegg ble det også laget en mer effektiv pålogging ved at sjåførene kun trenger pinkode og et kort for å logge seg på systemet. Tidligere måtte de benytte brukernavn og passord. 
 

"Til å begynne var det en del usikre sjåfører, men skeptikerne har nå snudd"  

- Driftskoordinator hos Boreal Buss i Lofoten, Dan-Viggo Varum


Med tanke på prosjektets kompleksitet, var det viktig at ombordsalgsløsningen ble utviklet etter en smidig metodikk hvor et tverrfaglig team var involvert, og utviklingen skjedde i iterasjoner. 

Gjennom fokus på teambuilding, tillit og brukerfokus, forbedret teamet stadig sine prosesser slik at fra flyten fra behov til leveranse ut til bussoperatør ble mer effektiv. 

Tilpasset flere kollektivløsninger

Systemet er utviklet på en konfigurerbar og generisk måte, som gjør det mulig å tilby ulike spekter av standardiserte produkter og ha ulike prisjusteringsregler i ulike områder.  Ved innlogging identifiseres sjåfører og hvilket selskap de kjører for, samt hvilken takstmyndighet eller fylkeskommune de tilhører. På denne måten vet oppdragsgiver hvilke ruter som skal betjenes, hvilke produkter som skal tilbys, hvilke priser som er gjeldende og hvilke betalingsmidler som skal være mulig. Altså en app som kan brukes i alle busser eller hurtigbåter.

Raskt og enkelt billettkjøp

I første omgang vil alle fylkeskommunene i samarbeidet (OMS) få tilgang til et komplett spekter av apper og tjenester rundt all billettering i kollektivtrafikken. Appen er en nødvendig komponent i dette økosystemet, fordi den gir en sjåfør mulighet til å selge billetter om bord, og sørger for at alle passasjerer enkelt kan benytte sine periodebilletter eller klippekort.  
Løsningen sørger for at alle passasjerer kan løse billett raskt og enkelt, og bussjåføren og operatørselskap oppfyller kassaforskriften. Slik kan operatørselskap og fylkeskommuner få en korrekt andel av inntektene. Appen er Nordland fylkeskommunes ansvar og bidrag inn i denne «poolen» av apper og tjenester. Denne løsningen er en del av moderniseringen av kollektivtrafikken i Norge, og gjør det lettere å velge kollektivt.  
 

Ansvarlig kontor: Trondheim

Kontakt oss

Kirsti Fossland Brørs
Avdelingsleder, Nord