Fiskeridirektoratet

Sammen med Fiskeridirektoratet har vi jobbet med vedlikehold og utvikling av alt fra designsystem til viktige skjemaer og rapporter slik at designet blir uniformt, profesjonelt og enkelt å jobbe med.

Utfordring

Fiskeridirektoratet ønsket bistand innen UX- og interaksjonsdesign på prosjekter knyttet til endringer og forbedringer i eksisterende brukergrensesnitt. De ønsket også å utvikle noen nye systemer og løsninger.

Målet med arbeidet har vært å sørge for at designet til Fiskeridirektoratet til en hver tid skal være uniformt, profesjonelt og enkelt å jobbe med.

Løsning

Vi har gjennom oppdraget jobbet med vedlikehold av både komponenbibliotek og designsystem slik at Fiskeridirektoratet kan gjøre uttak i ulike flater, både eksternt og internt samtidig som de sikrer god brukervennlighet for brukerne og et systematisk og uniformt design.

Vi har også jobbet med å forenkle og forbedre søknadsportalen for søknad om akvakultur, samt optimalisering av B-Skjema for miljørapportering og Fartøyregisteret.

I alle prosjektene har vi hatt ansvar for hele prosessen, fra avklaring av brukerbehov til ferdige skisser og implementering, hele tiden i tett samarbeid med Fiskeridirketoratets brukere, produkteiere og intern UX-kompetanse hos kunden.

Metodikk brukt i prosjektet

  • Interne Workshops
  • Workshop med interessenter
  • Smidig arbeidsmetodikk

Verktøy brukt i prosjektet

  • Designsystemet bor, utvikles og forvaltes i Figma, og er et dynamisk system som forandres og forbedres hver dag.

Ta kontakt om du ønsker en prat om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå i deres!

Se flere prosjekter her