Prosjekt

Effektiv kvalitetssikring for optimal utvikling av løsninger

En QA-ansvarlig har ansvaret for å sikre at riktige løsninger utvikles med ønsket kvalitet og effektivitet. Les hvordan vi løser dette hos en av våre kunder!

Publisert: 19. juni 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Bakgrunn

Hos en av våre kunder innen privat sektor har vi gjennom de siste årene etablerte flere kryssfunksjonelle leveranse-team og QA-rollen har blitt en naturlig del av disse teamene.

Hvordan dette gjøres varierer fra team til team; det avhenger av teamets sammensetning og erfaring, hvor i livsløpet løsningen(e) er og hvilken erfaring og kompetanse den enkelte QA’en innehar. 

Her kan du hvordan vi løste dette for kunden. 

Løsningen

I 2023 etablerte vi et team som skulle utvikle en ny løsning helt fra bunn for denne kunden. 

Løsningen består av en database i Azure Synapse Analytics som inneholder rådataene, en Microsoft Power app der sluttbrukerne kan gjøre en del konfigurasjon og en React frontend der de har mulighet for å gjøre komplisert analyse og forecasting basert på rådata, samt innhente data fra andre kilder.

Slik gjorde vi det

QA var med nesten fra start, og hadde fokus på å få etablert en overordnet QA-strategi, basert på de fire dimensjonene i QA-rammeverket.

Et hovedfokusområde var å få på plass en god og effektiv Software Development Life Cycle (SDLC) prosess som sikret at teamet utviklet en løsning som hadde rett kvalitet og som ga ønsket verdi for sluttbrukerne.

I dette teamet er det implementert testautomatisering på flere nivå - enhetstester unit tester, api-tester og e2e ende-til-ende-tester. I tillegg gjøres det manuell testing på user story-nivå. Disse gjennomføres av QA’en i teamet på et tidlig stadium. Domeneeksperter hos kunden utfører i tillegg manuell testing i test-miljøet. 

Etablerte rammeverk

For å sikre en felles tilnærming har vi etablert et rammeverk som inneholder fire dimensjoner som vil hjelpe QA’en til å fokusere på det som er viktig for å kunne innfri i forbindelse med hovedansvaret nevnt ovenfor, samt synliggjøre for de andre rollene i teamet hvilket ansvar de har når det gjelder kvalitetssikring. 

De fire dimensjonene er: 

  1. QA i Livsyklusen for programvareutvikling (SDLC)
  2. QA i byggeprosessen (CI/CD)
  3. Agile QA kvadranten
  4. Testautomatiseringspyramiden

Rammeverket gjør det enkelt å få på plass en overordnet QA-strategi og gir samtidig QA’ene et felles språk for å kommunisere rundt kvalitetssikring, både internt i teamet og til eksterne interessenter. Det er blitt gjennomført workshops basert på rammeverket for flere av teamene våre hos denne kunden.
 

Våre erfaringer

De som jobber med denne kunden har arenaer for å dele på tvers, f.eks workshops for å løse felles tekniske problemer, delingssesjoner rundt QA-faget og i tillegg tilbys det støtte i form av workshops for å bistå til kontinuerlig forbedring av leveransene.

Kompetansedeling og problemløsning på tvers av teamene er viktig for å kunne gjøre teamene våre og QA’en i stand til å ivareta ansvaret på en god måte.

Konsulent i Bouvet

Lurer du på noe?

Se flere av våre historier og prosjekter