Fornyelse av Fallvilt-appen gir enklere rapportering og større kontroll på data

Sammen med Miljødirektoratet og Naturdata har vi fornyet Fallvilt-appen. Dette gjør at kommunenes ettersøkspersonell, som må håndtere fallvilt, nå har en moderne app som gir enklere registrering og mer kontroll over innrapporterte data.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


skjermbilder fra fallviltappen 1.png

 

Utfordring

Skadde eller syke dyr som dør av andre årsaker enn jakt betegnes som fallvilt. Ofte er disse dyrene påkjørt, og kommunens rolle er å sørge for ettersøk og avliving om nødvendig. Kommunen skal rapportere alle fallvilt, også de som ikke dør etter påkjørsel. I tillegg til degge blir det tatt prøver for kartlegging av sykdommer. Alle hjortevilt eldre enn 1 år skal blant annet testes for skrantesjuke. Fallvilt-dataene lagres i Hjorteviltregisteret som er et register som blant annet benyttes som grunnlag for nasjonale statistikker. Dyrepåkjørsler er en vanlig dødsårsak som får alvorlige konsekvenser både for personer og dyr og som koster samfunnet betydelige summer hvert år. Innrapportering av data og statistikk er viktig med tanke på forebyggende arbeid.

Målet med prosjektet var å fornye appen som har blitt brukt for å registrere og rapportere data, både funksjonelt og teknologisk. Ny app gir en bedre brukeropplevelse og sikrer bedre kontroll av registrerte data.

Løsning

Ny app ble designet og prototypet i Figma fra bunnen av, med fokus på bedre brukeropplevelse for selve registreringen av fallviltet og bedre kontroll av dataene når disse skal overføres til Hjorteviltregisteret. Den økte kontrollen har vi blant annet fått ved at innlagte data kontrolleres i to trinn, både ved registrering i appen, men også ved overføring til hjorteviltregisteret.

Det ble utviklet en helt ny app i kryssplattform-rammeverket Flutter, slik at brukerene får samme opplevelse på både Android og iOs plattformene.

For oss var det veldig positivt at arbeidet var felles for iOS og Andriod. Effektivt ved både endring og testing. Løsningen er blitt meget brukervennlig, og sikrer effektiv og sikker registrering av data.

Kari Bjørneraas seniorrådgiver, viltseksjonen
skjermbilder fra fallviltappen 1_1.png

 

Metodikk brukt i prosjektet

  • Design

  • Prototyping

  • Smidig utvikling

Verktøy brukt i prosjektet

  • Figma

  • Flutter

Ta kontakt om du ønsker en prat om dette prosjektet eller hvordan vi kan bistå i deres!

Se flere prosjekter her