Microsoft Copilot Studio og autonome agenter

På konferansen Microsoft Build 2024 som ble ble avholdt i slutten av mai annonserte Microsoft flere spennende nyheter for Copilot Studio og copilots.
En av de etter min mening mest spennende nyhetene er muligheten til å bygge copilots som opptrer som uavhengige agenter. Det betyr agenter som kan bli trigget av hendelser og ikke bare samtaler.

Arild Aarnes

Publisert:

12. juni 2024

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Copilot med agent funksjonalitet er foreløpig i en lukket preview så det jeg snakker om her er basert på tilgjengelig informasjon fra Microsoft og andre kilder. Det betyr at ting kan endre seg før dette blir tilgjengelig for flere.

Tenk som eksempel en kunde av en nettbutikk som sender inn et krav om erstatning eller bytte av et produkt på epost. Din copilot kan da reagere når eposten mottas, den kan slå opp brukerens detaljer som tidligere samtaler, bestillinger osv. og bruke generativ AI for å bestemme hvilke handlinger den skal utføre. Den kan forstå formålet med eposten, sende spørsmål til kunden hvis copilot ser den trenger flere opplysninger. Basert på hva copilot er blitt opplært til å gjøre kan den da utføre hele prosessen med å informere kunden om hvordan en vare returneres, legge inn ny bestilling for kunden på nytt produkt osv. Hvis copilot har behov for det kan den også kontakte en kundebehandler for hjelp der den ikke kan fatte en beslutning på egenhånd.

En copilot med agent funksjonalitet kan dermed ta hånd om hele prosesser som kan gå over flere dager med kommunikasjon med kunder, data inn og ut fra flere systemer, spør om hjelp når den trenger det, alt på egenhånd etter et sett med «regler» gitt i et naturlig språk. Generativ AI gjør at du kan fortelle copilot hva den har lov til og hva den skal spørre om hjelp til eller spør om godkjenning fra en kundebehandler.

Eksempel prosess i en copilot med agent funksjonalitet (bilde fra Microsoft)
Eksempel prosess i en copilot med agent funksjonalitet (bilde fra Microsoft)

Disse agentene vil også kunne lære av og huske tidligere samtaler slik at informasjon du har gitt den en gang vil den huske også neste gang du har en samtale med den. Jeg ser jo utfordringer med å ta vare på f.eks. personopplysninger her over tid så det skal bli spennende å se hvordan dette er håndtert.

Det skal også bli mulig å se hvilke valg agentene tok og hvorfor, basert på det kan du korrigere og lære dem hvordan de skal løse oppgaver.

Copilots med agent funksjonalitet er som nevnt foreløpig i en lukket preview for enkelte firma, men er forventet å komme i en mer tilgjengelig preview senere i år.

Copilot agent som kundebehandler
Copilot agent som kundebehandler

Jeg ser frem til å få tilgang til dette slik at vi kan få testet og sett nærmere på muligheter. Her åpner det seg opp mange muligheter for å automatisere prosesser på et helt annet nivå enn med for eksempel Power Automate som vi ofte bruker i dag.

The future is conversational

Mer detaljer kan du lese her:

Microsoft Copilot Studio: Building copilots with agent capabilities | Microsoft Copilot Blog

 

Arild Aarnes
Enhetsleder