Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Ny utdanning for Brann- og redningspersonell

Gjennom en høyere fagskoleutdanning endres utdanningsløpet for fremtidens ansatte til Brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene i Norge. Bouvet har vært og er delaktig i prosjektet siden 2020 og har bidratt med flere rådgivere og delprosjektledere gjennom ulike faser av prosjektet.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Utfordringen

Gjennom en høyere fagskoleutdanning endres utdanningsløpet for fremtidens ansatte til Brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene i Norge. Den nye utdanningen har til hensikt å profesjonalisere en felles utdanning for alle fremtidige medarbeidere innen brannberedskap, nødalarmering og forebyggende arbeid, slik at man får en bedre rustet beredskap for fremtidens behov.

Brann- og redningsskolen eies av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og er lokalisert på Tjeldsund kommune i Troms fylke, vakkert situert med hav og høye fjell i umiddelbar nærhet. Bouvet har bidratt til for å realisere utdanning og skoledrift på Tjeldsund. 

Skolen har fra tidligere, som Norges Brannskole, en omfattende kursvirksomhet for grunnutdanning, ledelsesutdanning og spesialiserte kurs. Det er grunnutdanningen som nå endres til å bli en fagskoleutdanning. På Tjeldsund pågår det stor byggevirksomhet med nytt undervisningsbygg, øvelsesfelt med full brannstasjon, feltklasserom og nye kontorfasiliteter for administrasjon og lærerkrefter. 

Våren 2023 gjennomførte skolen opptak av de første studentene. Det helt nye fagskolestudiet Brann, redning og samfunnssikkerhet tar imot 20 studenter i januar 2024. Når skolen er i normal drift, vil vi ta opp 80 studenter hvert semester, totalt 160 studenter i året.

Bouvet har vært og er delaktig i prosjektet siden 2020 og har bidratt med flere rådgivere og delprosjektledere gjennom ulike faser av prosjektet, - fra prosjektplanlegging, søknad til NOKUT om godkjenning av studiet, etablering av arbeidsprosesser, klargjøre for opptak, anskaffelser av det digitale økosystemet for skolen og kommunikasjonsarbeid tilknyttet ny brsk.no.

Bouvet har bidratt med

kompetanse på rådgivning og prosjektledelse innen

 • Arbeidsprosesser / BPMN
 • Kommunikasjon
 • Brukeropplevelse
 • Offentlige anskaffelser
 • Prosjektveiviseren og Prince 2

Teknologi som er brukt /anskaffet

 • Bookingløsning for påmelding til fysiske tester under opptaksprosessen
 • System for resultatinnhenting for de ulike opptakslokasjonene
 • Kurs- og studieadministrativt system inkludert skoleårsplanlegging
 • Egen Office365-løsning for skolen
 • System for drift av øvelsesfelt og brannstasjon 

Metodikk som er brukt

 • Prosjektveiviseren og Prince2
 • BPMN for arbeidsprosesskartlegging
 • Tjenestedesign
 • Streetsmartness
   
Bilde av fem brannmenn fra DSB.
Foto: DSB

Kontakt oss

Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør