Vil ha reell gevinst

Smidige metoder er i vinden. Det er ikke grunnen til at Sykehuspartner sender nærmere 100 medarbeidere på smidigkurs hos Bouvet.

Tormod Myrland Aadnesen

Trender kommer og går, også innenfor IT. Det vet Petter Sverre Møller, seksjonsleder for prosjekttjenester og leverandørstyring i Sykehuspartner. Derfor er han kun opptatt av reell gevinst når nye metoder og modeller kommer på markedet. Langt fra alle får innpass.

– Men smidige metoder og styring tror vi på. Vi mener det vil sette oss i stand til å levere enda bedre tjenester til helseforetakene, sier Møller. Han opplyser at Sykehuspartner ikke driver med systemutvikling, men kjøper og setter sammen løsninger som er tilpasset oppdragsgivernes behov.

Omlag 100 personer på kurs
I løpet av 2020 og 2021 deltok 75 prosjektledere i Sykehuspartner et todagers bedriftsinternt kurs i smidig metodikk. Hensikten med kurset, som ble levert av Bouvet Kurs, var å gi deltakerne en introduksjon til ulike sider ved smidig metodikk.

– For oss var det viktig at opplæringen i smidig var koblet til Prince2 og Projektveiviseren, som er styringsmodellen for prosjektene i Sykehuspartner. Derfor har vi samarbeidet tett med Bouvet Kurs og instruktør Svein Kvinnsland om innholdet i kurset, som er det første steget i et lengre smidig-løp for prosjektlederne våre, sier Møller.

Les om kurset Smidig med Prosjektveiviseren her 

Han forteller at ryktet om kurset spredte seg raskt i organisasjonen. Det resulterte i at en rekke medarbeidere i andre avdelinger ba om å få delta, og til sammen er nærmere 100 ansatte blitt kurset i smidig metodikk.

– I tillegg har vi kjørt et tilpasset opplegg for ledergruppen. Vi er overbevist om at vi får best effekt av smidige metoder når modellen er forankret i hele organisasjonen, sier Møller.
 

Pettr_Møller_sykehuspartner.jpg
Petter Møller - Sykehuspartner

God overgang til digitale kurs
Smidigkursene ble holdt for grupper på cirka 20 deltakere. De første ble gjennomført i Bouvet sine lokaler på Majorstua i Oslo, men alt ble flyttet over på nettet da «alt» ble stengt på grunn av pandemien. Omstillingen gikk lettere enn man kunne frykte, ifølge Møller. Han mener både deltakerne og kurslederen fortjener ros for å ha håndtert situasjonen på en god måte.

– Vi er generelt svært godt fornøyd med Svein Kvinnsland, som har lang erfaring som instruktør og prosjektleder i både privat og offentlig sektor inkludert sykehus. Han forstår hvor vi «kommer fra» og knytter opplæringen til problemstillinger som er kjente for oss. Det gjør undervisningen ekstra matnyttig. I tillegg har Kvinnsland vært lydhør for våre behov og innspill underveis, sier Møller.

Han forteller at deltakerne jevnt over er svært godt fornøyd med kurset. 

– Lange seanser på skjerm kan bli monotone og utmattende. Ifølge deltakerne våre har instruktøren lagt seg på en god miks av undervisning, gruppearbeid og diskusjoner. 

Bedriftsinternt kurs?
Har du spørsmål om bedriftsinternt kurs? Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no