Hva er din historie?

Du har helt sikkert minst en. Du har kanskje bare ikke tenkt på det som en historie, men det burde du. Her er hvorfor.

Ole-Henrik Larssen

Publisert:

10. okt. 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Alle har en historie å fortelle, de fleste av oss har flere.

Det vil si: det vi har, er noe vi gjerne skulle ha formidlet – for å påvirke noen, for å oppnå noe.

Vi har et godt produkt, en nyttig tjeneste, en forenklende løsning. Vi har avslørende funn fra en undersøkelse, en definerende situasjon «as is», en fristende situasjon «to be». Vi vil vise hvordan en endring kan skape nytt liv, hvordan en prosess kan gi ny giv, hvordan en kultur kan kvele initiativ.  Vi har klare mål, vi har KPI, KTI, ROI, vi har end state og veien videre.

Vi har harde fakta og tydelig info – klar tekst, en illustrasjon, to grafer og et godt sitat.

Og ingen som egentlig lytter.

Og så blir det som det blir.

For harde fakta er og blir bare harde fakta. Det er vår rasjonelle hjerne som er interessert i sånt, og vår rasjonelle hjerne står i andre rekke når beslutninger skal tas. Fornuften seirer kun hvis følelsene tillater det, hvis instinktet sier det er greit, magen viser tommel opp og hjertet sier ja.

Følelser har den makten.

Følelser vekker interesse og skaper handling.

Dumt for deg når du står ved sjokoladehylla. Godt for deg når du skal formidle et budskap.

For alt du behøver å gjøre er å vekke noen følelser knyttet til det du har å formidle!

Så hva er din historie?

Eller sagt på en bedre måte – hva slags følelser skal du vekke? Hvorfor vil det du vet, bety noe for leserne? Hva vil det du gjør, gi dem? Hva ønsker du at de skal føle etter at du har sagt ditt? Tro? Håp? Glede? Sinne? Mestring? Lettelse?

I svaret finner du følelsen som du gjennom fortellingen din skal bygge sterk nok hos leseren til at du til sist kan få slippe til med alt du har. Om løsningen din, om undersøkelsen du har gjort eller situasjonen du har analysert. Om prosessen du ønsker å starte, for endringen du ønsker å skape.  

Det er det det handler om. Det er det som er historiefortelling.

Å spille på følelser for å åpne folks sinn og gjøre dem mottakelige for ditt budskap – for din kunnskap, din verdi.

  • Situasjoner skaper gjenkjennelse
  • Karakterer skaper identifikasjon 
  • Kontraster skaper nysgjerrighet 
  • Språklige bilder skaper leselyst og glede 
  • Gjentakelser gir erindring og engasjement 
  • Eksempler fremmer mestring 
  • En dramatisk oppbygning organiserer informasjonen – den gir forutsigbarhet og trygghet – og river samtidig leseren med mot et klimaks der alt faller på plass 

Det er det det handler om. Det er det som er historiefortelling. Det er slik du klarer å formidle det du ønsker – slik du påvirker noen, slik du oppnår noe. 

Så igjen, hva er din historie?

*

PS: I Innhold & Kommunikasjon hjelper vi kolleger og kunder med å nå ut med det de har på hjertet – i alt fra forretningsstrategi og kompetansefremming, til nettstedsutvikling og produkt- og tjenestesalg. Vi jobber metodisk for å finsikte budskap og mål, og bruker vår erfaring, kompetanse og kreativitet til å bygge engasjerende fortellinger – i form av artikler, nettsider, PPT-er og (animasjons)filmer. Snakk med oss om du har noe du ikke når helt fram med.

For mer informasjon: