SEO-revisjon

En SEO-revisjon er en gjennomgang av nettstedet, hvor målet er å øke trafikken til nettstedet fra organiske søk. Den gjennomføres ved at en SEO-rådgiver går gjennom nettstedet og skriver en tilstandsrapport. Rapporten vil avdekke både feil og mangler ved nettstedet som begrenser trafikken, og muligheter til forbedringer. En SEO-revisjon kan være nyttig for å få prioritert SEO i en travel web-hverdag.

Oskar Seljeskog

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

Hva er søkemotoroptimalisering (SEO)?

Søkemotoroptimalisering kan gjøres på mange måter, men det dreier seg i første omgang om å få den trafikken du fortjener. Hvis det ikke har vært jobbet noe med SEO de siste årene, er sjansen stor for at trafikken er litt mindre enn det du kan forvente.

Dette er uheldig, siden brukere som kommer fra søk, er litt mer motiverte enn de som kommer via nyhetsbrev og sosiale medier. Årsaken er at brukerne selv har gjort et aktivt valg om å søke etter informasjon, varer eller tjenester. Dette er brukere du ønsker å nå.

SEO-revisjon - en gjennomgang av nettstedet

Ved å bruke verktøy som Google Search Console eller Semrush til gå gjennom nettstedet, får vi et godt utgangspunkt for å jobbe videre med søkemotoroptimalisering. Funnene i gjennomgangen blir tolket og vurdert av en SEO-rådgiver. Resultatet ender ofte i to spor, mulige forbedringer av innhold og mulige tekniske forbedringer.

Forbedringer av innhold – innholdsoptimalisering

Enkle forbedringer kan være å fikse ikke-fungerende (brukne) lenker, knytte sider tettere sammen eller rydde bort sider som ikke er i bruk. Det kan også være å passe på at bildene på nettstedet laster fort nok eller å sjekke at viktige metadata er utfylt og presise.

Alle virksomheter har dessuten tema og ord som de ønsker skal være synlige i Google-søk. SEO-revisjonen inkluderer som oftest en nøkkelordsanalyse der vi ser etter nøkkelord-klynger, synonymer og hva som er mest søkt etter. Vi ser også etter hvilke ord vi virkelig vil «vinne», og hvilke som er mindre viktige.

Tekniske SEO-forbedringer

Når vi snakker om teknisk SEO, dreier det seg blant annet om hvordan nettstedet er bygget, om nødvendige standarder er fulgt eller om det er raskt nok. De fleste feil og mangler som dukker opp, må fikses av en utvikler, så da lager vi Jira-oppgaver til dem (eller oppgaver i et hvilket som helst annet system). Det aller beste er å jobbe sammen med utviklerne, da får vi de beste resultatene.

Noen velger å bruke ressurser på SEO når et nettsted skal oppgraderes. Det er lurt for å få et godt utgangspunkt og for å få på plass det viktigste. Samtidig tar det litt tid før vi ser resultater fra SEO-arbeidet, så det passer også svært godt i vanlig drift (forvaltningsfasen). Da kan vi kontinuerlig justere og forbedre for å øke trafikken.

Hva kan en SEO-rådgiver fra Bouvet hjelpe med?

SEO-rådgiveren kan hjelpe med en status for nåværende nettsted og en plan for arbeidet videre. Deretter må planen gjennomføres, og her kan rådgiveren hjelpe med tekst, med rettelser og med å få innhold og teknisk oppsett til å gå i samme retning.