Hvorfor er endring så vanskelig? - Bouvet Norge

Hvorfor er endring så vanskelig?

– Hvis folk skal jobbe på nye måter, trenger de god ledelse. Så lett – og så vanskelig – er det, sier kursholder og konsulent Siri H. Ulltveit-Moe i Bouvet.

Tormod Myrland Aadnesen

16 maj 2022

Hvilke faktorer er viktige i en endringsprosess? Hvorfor snubler noen, mens andre opplever suksess? Dette er spørsmål som opptar Siri H. Ulltveit-Moe. Som konsulent og kursleder i Bouvet hjelper hun virksomheter som skal omstille seg.

– All endring handler om enkeltmennesker. Det er de som skal sette endringen ut i praksis, enten det dreier seg om et nytt system eller en omorganisering. Men så er det sånn at de aller fleste av oss gjerne holder oss til det vi kjenner og kan fra før. Hvis vi ikke forstår hvorfor eller hvordan vi skal gjøre ting annerledes, vil vi helst fortsette i gamle spor. God ledelse er en nøkkel til vellykket endring, sier Siri. 

Hun begynte som endringsleder i Bouvet i 2020. Etter kort tid fikk hun «ekstrajobb» som kursinstruktør, og de siste to årene har representanter fra små og store virksomheter i offentlig og privat sektor deltatt på kurset «endringsledelse i digitale omstillinger».

– Jeg holder kurs sammen med min gode Bouvet-kollega Karianne Tandberg. Vi har ulik bakgrunn og litt forskjellig tilnærming til faget endringsledelse. Selv mener vi at vi utfyller hverandre på en god måte – og er veldig glade for at kursdeltakerne gir uttrykk for det samme, sier Siri med et smil.

– Hva vil du at kursdeltakerne skal sitte igjen med?

– At det er helt avgjørende å ha et systematisk forhold til endringsledelse. For mange kan nok endringsledelse oppfattes som selvfølgeligheter satt i system. Det er i hvert fall riktig at dette er et fagfelt der teorien er bygget mye på praksis. Kanskje er det derfor det ofte blir undervurdert og nedprioritert? Målet er at deltakerne tar med seg og sprer det glade budskap: Helhetlig jobbing over tid øker sjansene for en vellykket endringsprosess.

– Hvem er den typiske kursdeltakeren? 

Den typiske kursdeltakeren kjenner allerede litt til fagfeltet endringsledelse fra før av. Nå vil vedkommende formalisere kompetansen sin. Mange har opplevd motstand mot endring på jobbben. Derfor vil de lære seg praktiske metoder og verktøy som kan hjelpe dem å få prosessen tilbake på sporet. Som endringsleder kjenner jeg til følelsen av å jobbe i motbakke. Men så lærer du veldig mye underveis og opplever at det sakte, men sikkert blir lettere. Da er det stas! 

– Hvordan er det å jobbe som kursleder?

– Først og fremst veldig gøy! I tillegg er kursene nyttige avbrekk fra konsulenthverdagen. Jeg bruker anledningen til å oppdatere meg på fagfeltet og jobbe med den grunnleggende teorien, som kan bli litt glemt i hverdagen. Når jeg jobber som endringsleder, prøver jeg å huske det jeg forteller deltakerne på kurset. Det å være kursleder er også lærerikt i seg selv fordi jeg må jobbe med å legge frem teori på en lettfattelig og pedagogisk måte. Kursledere i Bouvet har stor frihet til å utforme kurs slik de selv ønsker.

– Hva gjør du når du ikke jobber med endringsledelse? 

– Da stortrives jeg med å gjøre det hyggelig rundt meg. Jeg fyller leiligheten min med kunst og design, blomster og planter. Det handler litt om endring der også, altså. Ellers liker jeg veldig godt å invitere gode venner på middag. Elsker å lage mat til mange! Men egentlig trives jeg aller best utendørs. Prøver alltid å få tid til en løpetur eller lignende i løpet av dagen.

Her kan du lese mer om kurset Siri holder i endringsledelse