Finner mønstre og underliggende verdier i data, og hjelper virksomheter å bli datadrevet

I over 10 år har Anamarija hjulpet Bouvets kunder å samle og analysere data, stille spørsmål, konkludere, ta beslutninger og skape verdi. Vi har tatt en prat med Anamarija for å se nærmere på suksesskriterier, mulige feilskjær, valg av metodikk og mye mer.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Anamarijas interesse for analyse startet da hun studerte. Karriereveien sporet raskt inn på analytikersporet både som kvantitativ analytiker for å finne mønstre i data, og som kvalitativ analytiker for å forstå underliggende behov og muligheter. For å skape de virkelige verdiene har hun nå funnet en gylden middelvei mellom analyse og prosjektledelse.

Anamarija Carotta.png

– For å kunne gjøre helhetlige konklusjoner og ta riktige beslutninger må virksomhetsforståelse kombineres med dataforståelse. I prosjekter er det ofte i dette mellomleddet jeg opererer, gjennom roller som analytiker, prosjektleder og rådgiver, forteller Anamarija.

Det handler i følge Anamarija om å skaffe en forståelse av faktiske behov og muligheter før jobben med både tilrettelegging og analysering av data finner sted.

Å jobbe datadrevet kan optimalisere drift, redusere kostnader, gi bedre beslutningsgrunnlag og legge til rette for innovasjon.

Les mer om våre prosjekter innen datanalyse og dataplattform her!

NorgesEnergi.png

​​​​​

 

De menneskelige faktorene må alltid hensyntas

For å etablere god arbeidsflyt i teamet velges det ofte å jobbe smidig. Det tilpasses modenheten, erfaringer og kulturen i organisasjonen, men grunnprinsippene beholdes alltid.

– I mitt nåværende prosjekt startet vi en i løsere form for å kunne tilpasse eksisterende kultur og arbeidsform, men strammet til metodikken underveis i prosjektet. I tillegg til smidig så trekker vi ofte inn verktøy fra Lean for å jobbe med kontinuerlig forbedring og redusering av sløsing som ikke gir verdi i prosessene våre, forteller Anamarija.

Arbeidet med å benytte data til å skape verdi inkluderer ofte endring av kultur og arbeidsprosesser. Endringsledelse, god forankring i organisasjonen og inkludering av brukere er derfor også avgjørende for å lykkes.

Hva er suksesskriterier for å lykkes?

Et prosjekt som har som mål å utnytte data til å skape verdi må først og fremst ha god struktur på teknisk løsning, men det er ikke nok alene. Det krever i følge Anamarija flere perspektiver:

Helhet

– Vi ønsker ikke å utvikle enkeltstående tekniske løsninger. Løsningene vi lager sammen med kundene skal integreres i virksomhetens drift, kultur og arbeidsprosesser, slik at løsningene kan skape kontinuerlig verdi på tvers av organisasjonen, og også videreutvikles i takt med endringer i behov.

Prioritering

– Forretningen må inkluderes i å identifisere de oppgaver og løsninger som gir mest verdi til organisasjonen. På den måten bygges det eierskap og ansvarsfølelse. Dette betyr også å måtte nedprioritere eller utsette behov, slik at oppgaver med størst verdi til en hver tid er det som prioriteres først.

Struktur

– Dette skal gjennomsyre hele leveransen, inklusivt blant annet backlog, roller, samarbeid med forretningen og kommunikasjon. Samtidig må strukturen være så fleksibel at teamet skal kunne reagere på endringer underveis.

Tålmodighet

– Endring tar tid. Planlegg godt og stol på prosessen.

Hva er det viktig å unngå?

Her er Anamarija klar. Typiske feil er quick fix-er og bestillinger fra siden.

– Slike behov og bestillinger skaper støy og frustrasjon. Det skaper uforutsigbarhet for virksomheten og ineffektive arbeidsprosesser.

Bouvet som kunde i siste prosjekt

I sitt nyligste prosjekt har Anamarija jobbet i et internt prosjekt for Bouvet der målet har vært å oppgradere Bouvets eget styringssystem. Dette laster og sammenstiller data fra flere interne system, og målet er å tilgjengeliggjøre relevante data for ulike beslutningstagere gjennom ulike rapporter.

– Å jobbe med Bouvet har vært veldig givende og interessant, og det er gøy å se at det ikke er så ulikt som å jobbe med alle de andre kundene jeg har jobbet med. Direkte tilbakemeldinger fra ledere som nå får en enklere hverdag er som musikk i mine ører.

Kontakt oss!