Denne sommeren fylles Bouvet opp med studenter!

Hver sommer gleder vi oss til å ta imot sommerjobbere og nyutdannede kolleger. I år har vi gleden av å ønske nesten 100 studenter og nyutdannede velkommen til oss!


I slutten av juni fylles kontorene våre igjen med ivrige studenter og veiledere fra Bouvet. 

I løpet av sommeren skal nesten 50 studenter løse reelle caser for Statens vegvesen, Stavanger Universitetssykehus, Bymiljøetaten i Bergen, Stavanger Oilers, Equinor, Kystverket, Bouvet og Haugland Næringspark, Open Horizon og Wenn Properties.

– Påfyll av masse ny kunnskap og kreativitet

Vi er både fornøyde og ydmyke over at vi i år igjen kan ønske studentene velkommen til oss, sier daglig leder i Bouvet, Per Gunnar Tronsli. 

Portrett Per Gunnar_2.jpeg

– Ved å åpne dørene for studenter, får unge mennesker verdifull erfaring, ferdigheter og kunnskap om livet etter studiene og det faktiske arbeidslivet. Samtidig får næringslivet påfyll av masse ny kunnskap og kreativitet, sier Per Gunnar.

Han forteller videre at i Bouvet gjør vi det vi kan for å åpne dørene for studentene, og ser frem til å bli kjent med årets kull. Dette hadde heller ikke vært mulig uten dedikerte veiledere som ror studentene gjennom sommeren og oppstarten i Bouvet, samt kunder som gir studentene spennende og samfunnsnyttige prosjekter.

Ønsker nyutdannede kolleger velkommen i august

Tidlig i august tar også over 50 nyutdannede steget fra å være student til å bli fulltidskonsulent hos oss. Mange av disse har tidligere hatt sommerjobb i Bouvet. Studentene starter som vanlig oppholdet med velkomstuka vår, som vi kaller Innafor.

Under Innafor-uka blir våre nye kolleger delt opp i tverrfaglige team, og sammen skal de løse en spennende kundecase for Røde Kors.

– Våre nyansatte skal løse utfordringer knyttet til deltakerreisen, koblingen mellom deltakere og frivillige, og hvordan de kan bruke strukturerte data for å styrke Røde Kors sitt tilbud, forteller Angelika Catharina Dybendal Kristiansen, som er en av de ansvarlige for årets Innafor-opplegg.

Les mer om velkomstuka vår her

Bli kjent med noen av kundeprosjektene studentene skal jobbe med i sommer

Gjennom sommeren skal studentene jobbe sammen i tverrfaglige team i Stavanger, Haugesund, Bergen, Oslo og Trondheim. Flertallet av årets studenter skal få teste seg som utviklere, men det er også flere som skal få en smakebit på hverdagen som designer, prosjektleder, data scientist og lavkode-utvikler. Studentene kommer også fra utdanningsinstitusjoner i hele landet som NTNU, UiB, UiO, NHH, UiS og UiA. Her kan du lese om noen av årets kundeprosjekter.

 

Skal hjelpe små øystater med rapportering – Trondheim

I Trondheim skal studentene jobbe i prosjekter for Kystverket og Equinor. GasOps Dispatch er et av Equinor sine fagsystemer og sommerstudentene skal se på ny bruk av teknologi i løsningen sammen med resten av teamet.

Studentene som jobber for Kystverket, skal videreutvikle en webapplikasjon for å hjelpe små øystater med innrapportering av informasjon rundt havneanløp. SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldeportal som eies og forvaltes av Kystverket, der skipsfarten bestiller los og sender myndighetspålagte ankomst- og avgangsopplysninger til norske myndigheter og havner. Sommerstudentene skal jobbe med en mindre utgave av den norske versjonen som skal tilbys til øystater i Stillehavet.

IMG_8802.jpg
Eduard Andrei Cristea, Vigdis Teigen, Njål Østbø, Henrik Viken Lied og Vegard Røst Sørheim (ikke avbildet) skal jobbe med Equinor og Kystverket i Sommer.

 

Skal utforske muligheten til å effektivt analysere med generativ AI – Stavanger

En av studentgruppene i Stavanger skal bistå sikkerhetsselskapet OpenHorizon gjennomføre et prosjekt med bruk av det siste nye innen Generativ AI. De skal bruke avanserte språkmodeller (LLM)for å utforske muligheten til å effektivt analysere og hente ut informasjon fra mange ulike datakilder. Prosjektet har som mål å  automatisere
innsamlingen av relevant bedriftsinformasjon, samtidig som det leverer skreddersydde og relevante analyser basert på brukerens spesifikke behov.

Open horizon.jpg
Prosjektgruppa som skal jobbe med OpenHorizon består av Patrick Falkeid, Sem Reiestad, Mari S Haugland, Vetle Skretting og Tord Ytreeide. 

 

Utvikler og designer nytt verktøy for trafikkberedskapen – Oslo

Statens vegvesen digitaliserer sin trafikkberedskap og har bedt våre sommerstudenter i Oslo om bistand med å utvikle og designe et nytt verktøy  som skal hjelpe med planlegging av midlertidige omkjøringsveier. Med over 44 000 fylkesveier i Norge, er det behov for effektive løsninger. Det digitale verktøyet skal gjøre det enklere for vegvesenets operatører og entreprenører å finne og definere trafikkberedskapsplaner på tvers av regionene. Dette er et samfunnsnyttig prosjekt som vil kunne bidra til å øke trafikksikkerheten på norske veier.

IMG_3920.jpg
Sommerstudentene Chloe Hansen, Anna Pavelsen Sæther, Leonard Marius Bonnet Vestrheim, Hasan Omaraze, Thomas Thunes, Oliver Dragland, Emil Hengy, Elisa Romundstad og Jakob Keller skal tilbringe sommeren på Oslokontoret vårt. 

 

Power Plattform for Stavanger  Universitetssjukehus

En av studentgruppene i Stavanger skal utvikle en Power App i dagens versjon av Power BI-rapport for virksomhetsrapportering. Prosjektet skal også utarbeide en steg-for-steg-guide til hvordan sette opp en Power App i Power BI basert på det som utvikles. Guiden skal kunne brukes av andre i Helse Vest om ønsker å sette opp tilsvarende løsninger.

SUS.jpg
Ole Eiane og Tora Harbo skal jobbe for Stavanger  Universitetssjukehus i sommer.

 

Sirkulær økonomi på agendaen – Haugesund 

I Haugesund har vi tre sommerstudenter som skal jobbe med et prosjekt for Haugland Næringspark. De skal lage et verktøy som vil hjelpe bedrifter med industriell symbiose som er en strategi for å oppnå sirkulær økonomi. Planen er å få oversikt over avfall/ biprodukter, slik at de kan brukes av andre virksomheter i stedet for å bli til avfall. Sommerstudentene våre i Haugesund er med på Sildikon Valley. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom bedrifter fra Haugesundregionen hvor flere bedrifter på Haugalandet samarbeider om sosiale og faglige opplegg på tvers av virksomhetene. 

Haugesund.jpg
 Martin Hagen, Katrine Iden Nedland, Magnus Svendsen skal jobbe for Haugland Næringspark i sommer. 

 

Skal optimalisere vinterdrift på veiene – Bergen

I Bergen skal sommerstudentene jobbe sammen med Bymiljøetaten. I løpet av sommeren skal de jobbe med å optimalisere vinterdrift på veiene i Bergen og omegn. Ved å analysere data skal de bygge en algoritme som kan bidra til å forutse når og hvor kommunen skal sende ut salt- og brøytebiler. Målet er å gi de som sitter på vaktsentralen et støttende verktøy som bidrar til trygg ferdsel for mennesker, busser og biler i de uforutsigbare vintermånedene. Studentene i Bergen starter først neste uke, så bildet av dem kommer senere.

 

Fornyer salgsrapporteringen til Stavanger Oilers 

En av prosjektgruppene skal jobbe med lavkode for et av landets beste ishockeylag, nemlig Stavanger Oilers. Administrasjonen i Oilers bruker i dag en Power BI-rapport for å få innsikt i salgstall knyttet til deres sponsorater. Sommerstudentene vil ha som oppgave å modernisere rapporten og vil få stor grad av frihet til å påvirke hvordan rapporten ser ut. Moderniseringen vil gi Oilers enda bedre innsikt i salgsdataene. Bouvet og Oilers har lenge hatt et langvarig partnerskap, og dette prosjektet vil forsterke det gode samarbeidet vi allerede har.

sommerstudenter i Rog.jpg
Her er alle sommerstudentene i Stavanger. Det er Mine-Marie Salte og Serina Vidsjå som skal jobbe med Oilers, de er helt til høyre på første rad. 

 

 Mentor for tredje år på rad 

Det er et flersifferet antall kolleger som stiller som mentorer for sommerprogrammet i år, og blant dem finner vi vår utvikler Thomas Næsje, som er mentor for tredje år på rad i Stavanger. 

T024XURJ2-U02A2JW3XRA-b984d2c3af37-512.jpg

– Jeg er veldig glad i både å lære og lære fra meg ting. Da jeg ble spurt om å være mentor igjen, kunne jeg ikke si nei. Studentene vi har hatt hos oss tidligere har vært både kunnskapsrike og nysgjerrige, og det gir stor glede å få veilede dem. 

I tillegg til å være mentor, har Thomas også rollen som sin egen kunde i år. Han skal lede en prosjektgruppe som skal utvikle en ny lunsjnettside for kantineleverandøren vår i Stavanger. En side Kristoffer selv har utviklet en gang i tiden. 

Thomas ser frem til å gi studentene frihet til å utforske teknologi og funksjonalitet, slik at de får et godt læringsutbytte. – Det blir spennende å se kompetansen deres utvikle seg, og å se hva de får til ved programmet,” legger han til. 

Sommerstudentene skal ha takeover i sommer

På Bouvet ASA sin Instagram skal sommerstudentene ha takeover i juli! ☀️

Følg oss på Instagram for å få et innblikk i hva sommerstudentene skal jobbe med og hvordan sommeren hos oss blir! 

_DSC8534.jpg