Innafor – vår innføringsuke for nyutdannende kolleger!

Innafor skal gi våre nyutdannede kolleger en god start på arbeidslivet, gjøre dem kjent med vår kultur og konsulentrollen hos oss.


I august hvert år er vi så heldige å få inn mange nyutdannede kolleger i Bouvet. For at de skal få en god start på arbeidslivet, bli kjent med vår kultur og konsulentrollen, har vi siden 2018 hatt en onboardingsuke fylt med faglig og sosialt opplegg. 

Denne sommeren har vi over 100 nye kolleger som har deltatt på Innafor-uka. I tillegg har over 50 av våre kollegaer stilt som fasilitatorer, tekniske veiledere. I løpet av uka har våre nye kolleger blant annet fått introkurs, presentasjonsteknikk-kurs, og har løst årets prosjektoppgave.

📸 Her får en av gruppene i Bergen øve seg på kommunikasjon med kunde
📸 Her får en av gruppene i Bergen øve seg på kommunikasjon med kunde

 

Prototype for fiktiv kunde

Under Innafor-uka blir våre nye kolleger delt opp i tverrfaglige team og sammen skal de løse en fiktiv kundecase. Her skal de utvikle en prototype gjennom en design sprint som gjennomføres ved hjelp av en gjeng med dyktige fasilitatorer og tekniske veiledere.

 
📸 Tweaker på prototyper, PoC og presentasjon etter brukertesting i Oslo
📸 Tweaker på prototyper, PoC og presentasjon etter brukertesting i Oslo

 

📸 Utvikling av prototype og gjennomgang av testresultater i Sandefjord
📸 Utvikling av prototype og gjennomgang av testresultater i Sandefjord

 

Bærekraftig problemstilling

Caseoppgaven de senere årene har bestått av en relevant og bærekraftig problemstilling for en fiktiv kunde, som spilles av erfarne kolleger. Oppgaven er også spesiallaget av kolleger i Bouvet for Innafor. 

Årets case var for den fiktive kunden Solvann AS. Det er et kraftselskap som produserer ren energi av vann og sol. Oppgaven de fikk tildelt handlet om å lage en prototype til ny driftsløsning. Prototypen kunne både være en skisse, fungerende kode eller en kombinasjon. Til den nye løsningen ønsket kunden:

 • Optimalisering av styring
 • Maksimere inntekt
 • Passe på miljøhensyn
 • Bedre oversikt over status og trender
 • Analyse og rapportering
 • Mer brukervennlig løsning

For å løse casen måtte teamene gjennomføre:

 • Presentasjon av kundens behov
 • Desktop research
 • Kundeintervju
 • Skape mulighetsrom
 • Lightning demo
 • Idésamling
 • Storyboard og valg av løsning
 • Prototyping
 • Test og brukertesting 
 • Presentasjon av løsningen de er kommet frem til.

De fikk også tildelt et API som ga dem tilgang på data, strømpriser, vannivå, turbinstans og mer. Gjennom API-et fikk de også tilgang til å styre turbinene og hvor mye vann som slapp igjennom. 

Det har vært en sann fryd å få oppleve engasjementet, kreativiteten og alt våre nye kolleger har klart å oppnå på under en uke samt den gode oppfølgningen de har fått fra våre erfarne kolleger underveis.  

Image from iOS (1).jpg

📸 Bilde av team pentagon i Stavanger  #strikeapose

 

 
Image from iOS (6).jpg

📸 Pizzakveld i Stavanger

 

Mange sosiale og faglige tilbud

I tillegg til prosjektoppgaven er det under Innafor-uken også satt av tid til foredrag fra erfarne kolleger og det arrangeres en rekke sosiale sammenkomster og aktiviteter. Det er viktig for oss å skape en arena hvor våre nye kolleger kan bygge nettverk både med kolleger i og utenfor Innafor-programmet. 

Det er så gøy å endelig ha dere på plass, Innafor-gjengen, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere!

Etter Innafor kommer Innseiling 

Når Innafor-uken er ferdig blir våre nyutdannede kolleger med videre i programmet vårt som heter Innseiling. Dette er et toårig program som er laget for og drives av nyutdannede og de med mindre enn 2 år i arbeidslivet siden uteksaminering.

Mer om Innseiling

Programmet ønsker å gi nye medarbeidere trygge rammer å vokse i, la dem bli kjente med Bouvets verdier og kultur, og en oversikt over hva Bouvet har å tilby.

Les mer her

innseiling_lys bakgrunn.png

 

Deler fra Innseiling-livet

Vi i Innseiling har startet vår egen spalte hvor vi deler litt om oss selv og livet som nyutdannet i Bouvet i den faste spalten vår "New on deck". 

Se alle spaltene her

Unknown-1.jpeg