Bouvet blir AVEVA sin første norske partner innen systemintegrasjon

Sammen skal vi levere økte fordeler til felles kunder i engineering og skape nye læringsmuligheter for våre ansatte.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Nylig inngikk Bouvet en partneravtale med programvareselskapet AVEVA for å løfte systemintegrasjon for våre felles ingeniørkunder. Med dette nye partnerskapet blir Bouvet AVEVAs første norske systemintegrator for ingeniørporteføljen og en av tretti AVEVA ENGINEERING SIs globalt. 

aveva_e3d1.png

Om AVEVA

AVEVA er et ledende globalt softwareselskap som spesialiserer seg på systemer for industriell ingeniørvirksomhet, design og informasjonsforvaltning. Deres programvare AVEVA™ E3D Design brukes blant annet til å utvikle avanserte 3D-modeller for prosessanlegg, skip og industrielle anlegg. 

Bouvet er en av landets største konsulentselskap innen teknologi og digitalisering. I mange år har vi samarbeidet tett med energi- og industrisektoren, som er trofaste brukere av AVEVA. Dette inkluderer blant annet håndtering av avanserte 3D-modeller og visualisering av prosessanlegg, fartøy og industrianlegg.

Derfor har Bouvet helt siden 2014 bygget et solid kompetansemiljø, i sterk vekst, for å kunne bistå kundene med alt fra systemutvikling, integrasjon, planlegging, drift og design i AVEVA. 

Bilde er tatt fra fagdag med Bouvet og Aveva. T.V Silje Mari Berggraf Knutsen, Morten Svendsen fra Bouvet, David Blažek og Brian Hughes fra AVEVA og Steffen Myklebust og Pål Arne Kvia fra Bouvet.
Bilde er tatt fra fagdag med Bouvet og Aveva. T.V Silje Mari Berggraf Knutsen, Morten Svendsen fra Bouvet, David Blažek og Brian Hughes fra AVEVA og Steffen Myklebust og Pål Arne Kvia fra Bouvet.

 

– Bredden setter oss i en unik posisjon til å hjelpe våre kunder og det var derfor naturlig for oss å inngå et partnerskap med AVEVA.

Morten Svendsen, enhetsleder i Bouvet

Satser på partnerskap med lokale aktører 

AVEVA har hatt en stor vekst de siste 10 årene. De har erfart at å satse på partnerskap med aktører som er tett på kundene, har gitt svært gode resultater internasjonalt. Nå ønsker de å gjenskape denne suksessen innen engineering i Norge, med Bouvet på laget. 

Dette partnerskapet vil bidra til å styrke AVEVAs tilstedeværelse og løsninger i det norske markedet, forteller David Blažek, Director, Global Sales Channels - Engineering at AVEVA og Brian Hughes, Vice President of Portfolio for Engineering hos AVEVA. De var nylig på besøk hos Bouvet i Stavanger for en fagdag sammen med Bouvet og kunder fra energisektoren. 

Blažek understreker at lokale partnere, som Bouvet, er avgjørende for å utvide ressursene og evnen til å betjene kundene. De opererer i markedet, forstår kundenes behov og snakker deres språk. Hughes legger til at pålitelige partnere som Bouvet sikrer at programvaren implementeres korrekt, til rett tid og på riktig måte, noe som gir kundene trygghet og kvalitet. 

DSCF4103.jpg
Brian Hughes på scenen under fagdagen med Bouvet og energikunder

Dette partnerskapet er et spennende skritt mot å levere enda bedre løsninger til kunder innen engineering i Norge.

Brian Hughes, Vice President of Portfolio for Engineering hos AVEVA

Vil heve kompetansebygging 

Partnerskapet vil også gi fordeler for Bouvets ansatte. Det åpner opp flere muligheter for opplæring og sertifisering. Bouvets team i Rogaland, som allerede har ekspertise innen AVEVA E3D Design, kan nå videreutvikle og bygge opp kompetansen innen flere produkter i AVEVAs portefølje. AVEVA sin ingeniørportefølje inkluderer integrerte 1D- og 2D-designverktøy som gir økt effektivitet for flerfaglige brukere. Denne teknologien ser vi frem til å rulle ut med industrien. 

I Rogaland har vi et stort kompetansemiljø innen 3D og visualisering som bruker Aveva sine verktøy. Her er fire av våre kolleger på fagdagen for å høre siste nytt om Aveva.
I Rogaland har vi et stort kompetansemiljø innen 3D og visualisering som bruker AVEVA sine verktøy. Her er fire av våre kolleger på fagdagen for å høre siste nytt om teknologien.

 

Både Bouvet og AVEVA ser frem til å samarbeide tettere i fremtiden og mulighetene et samarbeid kan bety for felles kunder og utviklingen av fremtidens samfunn. 

Silje Mari Berggraf Knudsen, som leder enheten som arbeider tett med AVEVA E3D, uttrykker entusiasme for partnerskapet: – Det nye partnerskap med AVEVA vil kunne åpne dører og skape nye muligheter for applikasjoner vi utvikler sammen med våre eksisterende kunder, og tjenestene vi kan tilby nye kunder.  

David Blažek fra AVEVA deler denne entusiasmen og ser frem til samarbeidet. Han understreker at med et så erfarent og dyktig team vil vi sammen øke fordelene og kvaliteten på tjenester innen AVEVA inudstrial SW for kundene. Brian Hughes utdyper sitt synspunkt på hvordan partnerskapet kan bidra til det grønne skiftet: 

– Vi befinner oss også i en unik tidsepoke. Olje- og gassindustrien vil gradvis avta, og Norge har i stor grad vært avhengig av denne sektoren. Imidlertid ser vi nå at kundene diversifiserer porteføljene sine ved å inkludere fornybare energikilder som vind, solkraft, ren hydrogen og karbonlagring. Gjennom å utnytte våre verktøy og Bouvet sin kunnskap kan vi støtte kundene på deres reise mot en mer bærekraftig fremtid. Denne utviklingen gir store muligheter for alle involverte parter og vi ser frem til fortsettelsen, avslutter Brian Hughes. 

image (6).png

Ingvil hjelper Equinor med å flytte 3D-modeller til skyen 

Ingvil har de siste årene vært en del av Equinor sitt Move2Cloud-prosjekt som går ut på å flytte hele Equinor sitt 3D-økosystem over i en moderne skyløsning i Azure. 

Her forteller Ingvil mer om prosjektet