Sanntidsanalyse av iskremproduksjon

Bouvet har bistått Hennig-Olsen med å utvikle en løsning som gir status og kvalitetsrapportering på iskremproduksjonen i sanntid.

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi


Ansvarlig kontor: Kristiansand

 

Utfordring 

Hennig-Olsen Is er Nordens eldste og største produsent av iskrem. De er kjent for å ha Norges beste iskrem – kremen av iskrem!

Hennig-Olsen is har flere produksjonslinjer i sin iskremfabrikk. På hver produksjonslinje produseres ordrer som skal ferdigstilles i et gitt antall med riktig høy kvalitet.

Utfordringen har vært å produsere riktig antall, samt vite hvor langt man har kommet i produksjonen, i tillegg har man hatt enkelte kvalitetsavvik. Til sammen har dette medført økt svinn, utfordringer med å planlegge produksjonen og redusert inntjening.

Hennig-Olsen is

 • Forventet omsetning i 2022 er omlag 1 milliard NOK, fordelt på ca 280 årsverk.
 • Produsert volum omkring 34 millioner liter – alt produseres i Kristiansand.
 • Jobber etter Lean-filosofien.
 • Markedsleder i Norge med ca. 45% markedsandel.
 • Skal levere de beste iskremopplevelsene til forbrukerne, som innebærer kvalitet gjennom råvarene og oppskrifter som har gått i arv, være lettbent og tenke innovativt.
 • Bærekraft en viktig del av strategien til selskapet.

Løsning 

Bouvet har utviklet en løsning hvor vi henter inn ordredata og andre nøkkeldata fra IT-systemene til Hennig-Olsen Is, for aktuell produksjonslinje og setter dette i sammenheng med OT-data fra sensorer og maskiner knyttet til produksjonslinjen.

Sensorene gir informasjon om antall varer produsert og vekt på hver vare. Gjennom å vite hva slags varer som produseres kan man også sammenligne reell vekt på varen mot idealvekt varen skal ha.

Fra en vare passerer vekt på produksjonslinjen til vist i instrumentbordet i sanntid tar det millisekunder i tid, hvilket gjør at operatørene på produksjonslinjen effektivt kan optimalisere råvarene som tilføres produksjonen og dermed presist levere iskremproduksjon med riktig kvalitet.

3.png

 

Skjermbilde fra dashboardet Bouvet har laget med Hennig-Olsen
Det er utarbeidet instrumentbord som viser totaloversikt for alle produksjonslinjer, samt også detaljerte visninger per produksjonslinje.
Skjermbilde fra dashboardet Bouvet har laget med Hennig-Olsen
Det er også laget tydelige varslinger slik at operatørene på produksjonslinjen effektivt kan følge opp og bedre kvaliteten på produksjonen.

Løsning

Det vises også tydelig fremdrift i produksjon av hver ordre, dette muliggjort gjennom ordredata som sier noe om hvor mye som skal produsere, sett opp mot hva som faktisk er produsert. Det gjøres med andre ord live prognoser på iskremproduksjonen.

Inne i fabrikklokalene til Hennig-Olsen Is har de montert storskjermer som kontinuerlig viser instrumentbordet i sanntid og de kan fortløpende forbedre og følge opp produksjonen. Løsningen er helautomatisert og det er ikke behov for daglige manuelle rutiner knyttet til drift av den.

Gevinster 

Målsettingen til Hennig-Olsen is, med bruk av ny teknologi, digitalisering og automasjon, er å:

 • Øke inntjening
 • God leveringspresisjon
 • Lavt svinn
 • Jevn og god kvalitet
 • Økt verdi for kunden

Til sammen bruker man teknologi til å fornye, forenkle og forbedre.

Sanntid produksjonsovervåking har bidratt til ovenstående, i tillegg har man fått mer kontroll. Ledelsen i selskapet har også enklere og mer tilgjengelig oversikt over hva som produseres.

Visningene har også effektivisert vedlikehold og oppfølging av produksjonslinjene da personell utenfor fabrikklokalene kan bruke visningene til å se om en linje er i produksjon eller ikke, dette reduserer antall unødvendige besøk inn i fabrikklokalene.

Løsningen har vist Hennig-Olsen Is potensialet i hvordan man effektivt kan sette sammen IT- og OT-data for å bli mer datadrevet og dermed hente ut økt gevinst for selskapet.

1604591441593.jpg

 

– Hennig-Olsen Is har hatt et meget godt samarbeid med konsulentene i Bouvet. Løsningen som er levert, hjelper oss å effektivisere driften på produksjonslinjene. Selv om den opprinnelige bestillingen vår var litt vag, satte konsulentene seg raskt inn i våre behov og laget en løsning som overgikk våre opprinnelige forventninger. De jobbet i tillegg effektivt og leverte både på tid og kostnad.

Pål Johnsen, IT-sjef, Hennig-Olsen Is

Kontakt oss 

Morten Njåstad Bråten
Kunde- og forretningsutvikler, Sør