Dette betyr verdiene våre for oss

Verdiene våre

Ole-henrik Larssen

Skjermbilde 2022-01-07 kl. 15.13.35.png
 

 

Det er lett å tenke at verdier bare er fine ord, uten praktisk nytte.  For de framstår jo gjerne så svevende, så ute av sammenheng kanskje, når du får dem presentert på et papir, i en PowerPoint eller i en festtale.  Det gjelder sikkert Bouvets verdier også

Men vit da dette: 

Bouvets verdier er ikke noe som noen bare har funnet på. Det er noe som noen har funnet. 

Bouvets verdier finnes nemlig allerede i organisasjonen vår. 

Jordnærhet

Vet du hvordan jordnærhet fungerer i praksis - i møtet med kundene våre, i samarbeid med kolleger og partnere? 


For Kristoffer ved Bouvet i Vestfold betyr jordnærhet å være genuin og ha beina planta på bakken, og at det er viktig å være jordnær for å få til et godt samarbeid. 

 
For Catriona Mackenzie ved Bergenskontoret betyr det at vi er åpne og ærlige og husker at alle har sin sterke og svake sider og gode og dårlige dager.

Møt de og flere av kollegaene dine for å høre hva de legger i verdien jordnærhet.

 

 

Det er vanskelig å si nøyaktig hvordan du best er jordnær. Vi tenker at vi i Bouvet i hvert fall aldri skal begynne å jåle oss til med fine titler og drømme om verdensherredømmer og tidenes utbytte.

Vi har beina trygt plantet i virkeligheten, for det er der kundene våre holder til. Vi snakker ikke alltid høyest, men vi vet hva vi prater om. Vi er hel ved. 

Verdier er ikke krav. 

Verdier er trekk ved oss som vi vil beholde – og forsterke. 

Entusiasme

Entusiasme finnes det store mengder av i Bouvet. Men kan du bestemme deg for å være entusiastisk? Hvordan fungerer entusiasme i praksis, i en hverdag hvor repetisjoner er umulig å komme utenom? 


Ane Bruheim Otterlei fra Trondheimskontoret synes vi får mye entusiasme via sosiale, faglig og sportslige arrangementer, og at Bouvet legger opp til at du får spillerom for den entusiasmen. Dette gjør også at hun gleder seg litt ekstra til å gå på jobb.  

 
Andre mener at entusiasmen i Bouvet er smittsom, at det handler om å brenne for faget sitt, vise interesse og at det er med å bidra til en morsom og spennende arbeidshverdag. 

 

 

Entusiasme i Bouvet handler jo nettopp om alt dette – om å våge å vise engasjementet vi har for fagene våre, at vi tror på det vi gjør, at vi tydelig ønsker å bruke det vi kan – at vi snakker oss selv opp og ikke ned. Kundene våre behøver kompetansen vår, og derfor tilbyr vi den stolt og høylytt. 

Hvordan du viser entusiasme er vel så riktig som noen andres. 

Delingskultur

Det er derfor vi deler så mye.

Det er derfor delingskultur er en verdi for oss.


Delingskultur betyr måten vi jobber sammen i prosjektene på, hvordan vi jobber mot et felles mål, hvor vi har lite spisse albuer, at vi hjelper hverandre når det trengs, og vi deler kunnskap når det trengs, sier Elin Rehiholm ved Oslokontoret. Flere er enige i dette og at det handler om å dele kunnskap mellom ansatte, at det er inspirerende å ha faglige diskusjoner med folk med annen bakgrunn og at det handler om å gi av seg selv for. gjre andre gode!  

 

 

Delingskultur handler om at vi oppmerksomt tar imot det andre deler som at vi deler selv. At vi er åpne, lyttende og nysgjerrige. At vi gjør det trygt for alle å by på seg selv. Vi skal mangle de spisse albuene i Bouvet, i stedet har vi sterk rygg og åpne armer. 

Er dette noe du kjenner deg igjen i, eller gjør du dine egne tilpasninger? 

Det står du nemlig fritt til. 

Frihet

Den friheten er skrevet ned som en verdi. 

Frihet er et stort ord og sjelden å finne i ren tilstand. Vi er tross alt en business. Samtidig kan vi ikke gjøre business som vi vil, i front av utviklingen, om vi ikke har frihet! Derfor handler det kanskje mer om få plass til å utfolde seg. At vi i Bouvet raust gir tillit – og bruker tilliten vi får godt. Vi stoler på oss selv og på hverandre. Vi tror det beste om hverandre og får da nesten alltid rett. 

Hva mener så et knippe Bouvetere når de smaker på ordet frihet? Jon-Thomas Eliassen fra Oslo -kontoret sier at for han betyr frihet mulighet til å teste ut egne ideer, og for Karl-Ove Standal fra Trondheims-kontoret betyr frihet at han kan være med på å bestemme hvordan han best løser problemet for kunden. 

 

Men føler du deg fri? Og kan du egentlig være det – midt i den travle konsulenthverdagen? 

La deg inspirere av blant annet Jon Thomas og Karl-Ove, og finn din versjon av verdien frihet. 

Det er nemlig bare når du er din versjon at du kan være troverdig. 

Troverdighet

Og troverdighet er faktisk alt. 

Kanskje burde vi begynt med det i stedet. 

For hva er verdier verdt uten troverdighet? 

At kunden kan stole på oss, at vi er ærlige og engasjerte at vi har den kompetansen vi har og ikke prøver å levere noe vi ikke har tro på. Det betyr troverdighet for flere av dere. Du kjenner deg kanskje igjen? 

Troverdighet er så viktig for oss at vi har det med i ambisjonen vår. «Vi skal være det mest troverdige konsulentselskapet.» Det er vi først og fremst gjennom hva vi gjør. For joda, vi skal si det som det er, men det er lettere når du kan stå inne for hvordan det er. I Bouvet lover vi bare det vi kan holde, og vi holder det vi lover. Vi vet hva vi snakker om, vi er til å stole på. 

 

For troverdighet, frihet, delingskultur, entusiasme og jordnærhet er så mye mer enn bare fine ord – det er reelle egenskaper ved Bouvet og alle som jobber her. Verdiene er ikke funnet på, de finnes – de er trekk ved oss som er så viktige for det vi skal være for hverandre, og for kundene, at vi ønsker å skrive dem ned. Som verdier. 

Og hvis du lurer på hvordan du skal leve opp til dem i praksis, så se på egne kollegaer. 

Du vil se og oppleve verdiene våre i full action hver eneste dag. 

Vær som det, du. Men husk – vær det på din måte.