En teknologisk reise på 20 år sammen med Trafikkontoret

Møt Joakim, Fredrik og Pablo som har vært med helt siden starten, og ikke nok med det, Pablo har til og med fått medalje for lang og tro tjeneste hos kunden.

Stockholmskontoret har de siste 20 årene hatt ansvar for å utvikle og vedlikeholde systemet Trafikkontoret i Stockholms stad bruker for å gi parkeringstillatelser.

Systemet består i hovedsak av tre deler – en Windows-applikasjon for byens administratorer, en helhetlig e-tjeneste der innbyggeren selv kan søke om og administrere sine boligparkeringstillatelser med tilhørende betaling, og et sett med automatiske rutiner som går daglig.

Det er cirka 90 000 gyldige tillatelser i systemet og hver måned fakturerer systemet parkeringsavgifter for cirka 22 millioner SEK til cirka 30 000 betalende kunder.

Viktig med nær relasjon til kundene

I løpet av disse 20 årene hos Trafikkontoret har Bouvet bygget opp en tett kunderelasjon og ifølge gutta er det viktig å ha en nær relasjon med kundene våre. 

– Når man får så dyp kunnskap om virksomheten gjør man en bedre jobb og forstår hvilke problemer de står ovenfor og kan dermed gi bedre råd og være proaktive, mener Fredrik. 

Joakim legger til at når man jobber så tett blir man som kollegaer og bygger opp en enorm fortrolighet, noe som gir oss veldig gode skussmål hos kunde og de er ofte med som referanser. 

–Det sier sitt når vi har vunnet avtalen hver gang Trafikkontoret har konkurranseutsatt den, sier han. 

Og nettopp det å at man bli nær kunden kan Pablo også skrive under på. Han satt fast hos kunden i ett år og hang sammen med de også på fritiden. 

–Vi har opp gjennom årene sett mange som kommer og går, men i alle disse årene har vi også forholdt oss til samme systemeier, Lisbeth Gunnarsson. Hun går nå av med pensjon, men det har betydd mye for utviklingen at vi har hatt en å forholde oss til, sier han. 

Teknologisk reise

Joakim, Fredrik og Pablo forteller at det har vært en spennende reise også innen teknologi de siste 20 årene. Systemet ble utviklet som Oracle og Power Builder, noe som var veldig populært på 90- og 2000-tallet. 

Fremdeles forteller de at systemet har mye av teknologien i seg, men at nye e-tjenester og rutiner har utviklet primært i Microsoft.NET.

–Vi har vært med på en teknologisk reise, men Oracle består og det vi også er litt stolte av er at systemet som vi har laget er solgt inn til andre trafikkontor og det er totalt 6 kommuner som bruker det i dag i tillegg til Stockholm og det er blant annet Gøteborg, Malmø, Linkøping og Nacka. 
 

Litt om gutta som har vært med i Bouvet siden starten

Joakim Arkelind

Joakim Arkelind.png

Begynt som konsulent for  Trafikkontoret i 2013 som forvaltningsleder og leveranseansvarlig, samt noe testing. Joakim er fortsatt hos kunden som forvaltningsleder, men er også med i andre kundeprosjekter. 

Fredrik Fahlén

Fredrik-Fahlen.png

Har siden 2002 har jobbet for kunden som arkitekt og utvikler. Han er fortsatt hos kunden på heltid.

Pablo Pons

Pablo.jpg

Også jobbet med med Trafikkontoret siden starten. Han jobbet alene der en god stund og har jobbet mest som utvikler og med databasen. I dag er han utvikler hos Tieto/Evry. 

Fakta om Trafikkontoret

Kontoret har ansvar for Stockholms trafikk- og utemiljø noe som omfatter blant annet vedlikehold av vei, belysning, trafikkplanlegging, parkeringsovervåking, koordinering av parkinvesteringer, samt utforming og investeringer i byens offentlige rom.

Les mer om Trafikkontoret