Meget sterkt kvartal for Bouvet

Bouvet hadde i tredje kvartal 2022 driftsinntekter på 699,4 millioner kroner sammenlignet med 583,6 millioner i tredje kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 73,4 millioner kroner sammenlignet med 61,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

For perioden januar til september rapporterer Bouvet en omsetningsvekst på 15,1 prosent til 2 250,8 millioner kroner. Driftsresultatet for årets ni første måneder ble 285,4 millioner kroner, som er en økning på 20,8 prosent sammenlignet med i fjor.

«Det er i tider som de vi har foran oss nå at vi ser verdien av våre langsiktige kundeforhold, langsiktige kundeforhold med virksomheter i sektorer som er avgjørende for å løse de store samfunnsspørsmålene som ligger foran oss. Betydningen av vårt bidrag, vår kompetanse og våre tjenester vil bare bli større,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i tredje kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 626,0 millioner kroner sammenlignet med 522,0 millioner kroner i tredje kvartal 2021. 

EBIT-marginen i tredje kvartal endte på 10,5 prosent sammenlignet med 10,6 prosent for tilsvarende periode i fjor.

Resultat etter skatt ble 56,8 millioner kroner i tredje kvartal sammenlignet med 46,1 millioner kroner i samme periode 2021. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,54 kroner sammenlignet med 0,44 kroner i tredje kvartal 2021.  

I styremøte 9. november 2022 besluttet styret i Bouvet ASA å benytte fullmakten gitt av generalforsamlingen til å vedta et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2021 på 0,50 kroner per aksje. Aksjen vil handles eksklusive utbytte fra og med 14. november 2022, og utbyttet blir utbetalt 23. november 2022.

Kvartalsrapport 3.kvartal 2022
Kvartalspresentasjon 3. kvartal 2022

For ytterligere informasjon:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 977 10 344