Konsernsjefen har ordet: 2023 – et år med solid vekst og utvikling!

Bouvet har i 2023 levert vekst, resultater og utvikling i et omfang vi aldri før har opplevd. Samtidig har vi aldri før hatt så mange medarbeidere på laget.

I over 20 år har vi drevet virksomheten etter solid forankrede verdier – at disse verdiene består og videreføres sier mye om styrken i Bouvet-kulturen og er avgjørende for utviklingen vi kan vise til. Jeg vil rette en stor takk til alle kolleger i Bouvet for jobben som hver dag gjøres for kundene våre, og verdiene som skapes sammen med dem. 

Fundamentet for resultatene som er skapt gjennom året er fornøyde medarbeidere som trives og utvikler seg sammen med kolleger i kundeoppdrag. I Bouvet setter vi folka først – vi har en kultur hvor folk inkluderes og tas vare på, og vi er et levende faglig fellesskap som deler raust og som støtter opp. Når dette kombineres med utviklende og lærerike oppdrag for kunder med stor betydning for samfunnet, så har vi en oppskrift som skaper verdier.

Resultatmessig kan året vi har lagt bak oss kun beskrives som et meget sterkt år for Bouvet. Vi øker omsetningen og vi gjør så med solid lønnsomhet. Vi gjør det i en tid som er krevende, med en sikkerhetssituasjon i Europa i rask endring og i økonomiske tider som bærer i seg usikkerhet. Med et slikt bakteppe er det all grunn til å være stolte over utviklingen vi kan vise til.

Utviklingen gjennom året kan vi i stor grad takke våre kunder for. Vi har alltid ment at nærhet til våre kunder og dyp kjennskap til deres virksomhet, kombinert med vår tverrfaglighet, er det som skaper reell kundeverdi. Gjennom denne tankegangen har vi utviklet et Bouvet som er tett på kundene og hvor vi i dag kan vise til en virksomhet med bred lokal tilstedeværelse. Gjennom året har vi ytterligere styrket og utvidet denne nærheten.

Våre kunder står i betydelig endring og utvikling. En fellesnevner for alle våre kunder og sektorene de representerer er at digitalisering og datadreven utvikling er avgjørende for å lykkes med nødvendig omstilling. Innenfor sektorene helse, offentlige tjenester, transport, industri og tjenesteytende virksomheter er digitalisering av utslagsgivende betydning for å skape fremtidens samfunn med fremtidens tjenester – og vi går foran sammen med kundene våre!

2023 ble året der kunstig intelligens ble allemannseie. I Bouvet har vi over flere år bygget kompetanse innen området, og vi har i løpet av året fortsatt dette arbeidet gjennom kompetansebygging, kompetansedeling og flere ulike oppdrag for våre kunder. I takt med at stadig flere virksomheter jobber med å bli datadrevet vil kunstig intelligens by på store muligheter, og vi vil være klare for å hjelpe kundene med å utnytte disse og skape verdi.

Energisektoren utgjør en stor del av Bouvets samlede aktivitet og er avgjørende for samfunnsutviklingen fremover. Europa er avhengig av forutsigbare energileveranser, og ikke minst utviklingen av nye og fornybare energikilder. For å klare det grønne skiftet må forsyningsnettet, som strekker seg fra produsent til forbruker, på tvers av landegrenser, moderniseres og utbygges. For både forbrukere og næringsliv har forståelsen for en trygg og forutsigbar energiforsyning blitt tydeligere enn noen gang. Da gir det mening at hoveddelen av Bouvets samlede aktivitet befinner seg nettopp i denne sektoren. Ikke minst understreker tilstedeværelse i denne sektoren vår visjon om å gå foran og bygge fremtidens samfunn.

– Per Gunnar Tronsli Administrerende direktør