Et sympatisk selskap med bra verdigrunnlag

Det sier Martin Kammerhorn om selskapet han har jobbet for siden 2009 da Bouvet etablerte kontor i Sverige. Han er den som har vært der lengst og trekker frem den gode kulturen i selskapet som én av årsakene til at han har blitt.

Og for Martin var det ingen overraskelse at han har blitt så lenge. 

–Jeg er ikke overrasket i det hele tatt. Det er et bra selskap, med bra kundeoppdrag og jeg har alltid støtte i ryggen om det er noe. Hadde det ikke vært for at jeg mest sannsynlig da er pensjonert, hadde jeg vært med å feire Bouvets 30 års jubileet også, sier Martin.

Hvordan er det å jobbe i Bouvet i dag kontra da du startet?
I begynnelsen var vi ikke så store og hadde en ganske stor turnover fordi vi var såpass små og folk var ikke så trofaste. Men nå når vi er større er det færre som slutter, vi har en helt annen trivsel og tro på fremtiden med bra kunder. Vi jobber mer strategisk og det er en tydelig forandring siden starten. 

Hva med den digitale utviklingen disse årene?
Digitaliseringen har gått fort de siste årene og de selskapene som ligger etter, spesielt de offentlige, har nå også fått fart på seg.  Nå er det mye som har skjedd rundt IoT, lagring, datasikkerhet og ikke minst GDPR, noe vi ikke hadde fokus på i begynnelsen. 
 
Hva vil du si til de som ikke har jobbet i Bouvet så lenge?
Bli værende og sett pris på fordelen det er å jobbe i et selskap som Bouvet. Gresset er ikke alltid grønnere på den andre siden. Det er selvsagt naturlig å prøve andre selskaper, men tenk deg om to ganger. I Bouvet er det en fin balanse mellom jobb og privat og god forståelse for at du har et liv også utenom jobben. Vi har folk som har sluttet og kommet tilbake og det er veldig fint at vi er i et selskap som er åpne for det. 

Jeg pleier å fortelle vennene mine hvor bra jeg har det i Bouvet og løfter ofte frem de gode resultatene vi viser til hvert år. Jeg har fått vært med på en utrolig reise internt i selskapet og er stolt av det!

Martin jobber som prosjektleder og jobber i dag som konsulent hos Svenska Kraftnett og Statnett.