Bouvet fortsetter positiv utvikling

Bouvet hadde i første kvartal 2023 driftsinntekter på 945,1 millioner kroner sammenlignet med 811,1 millioner i første kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble på 131,6 millioner kroner sammenlignet med 122,8 millioner tilsvarende periode i fjor.

«Kvartalet kjennetegnes av høy aktivitet på alle områder. 2022 var et år med mange milepæler og farten vi hadde med oss ut av året preger i stor grad dette første kvartalet av 2023. Vi opplever sterk vekst i omsetning, høy lønnsomhet og god vekst i antall ansatte», sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i første kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 813,5 millioner kroner sammenlignet med 688,4 millioner kroner i første kvartal 2022. Dette tilsvarer en økning på 18,2 prosent.

EBIT-marginen i første kvartal endte på 13,9 prosent sammenlignet med 15,1 prosent i første kvartal 2022. Resultat etter skatt ble 104,7 millioner kroner i første kvartal sammenlignet med 95,5 millioner kroner i samme periode 2022. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 1,00 kroner sammenlignet med 0,91 kroner i første kvartal 2022.

Kvarttalsrapport 1. kvartal 2023
Kvartalspresentasjon 1. kvartal 2023

For ytterligere informasjon kontakt:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA, Tlf. +47 900 20 622
Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA, Tlf. +47 977 10 344