Bouvet fortsetter den gode utviklingen

Bouvet hadde i andre kvartal 2023 driftsinntekter på 833,0 millioner kroner sammenlignet med 729,0 millioner i andre kvartal i fjor. Driftsresultatet (EBIT) i perioden ble 89,0 millioner kroner sammenlignet med 89,2 millioner tilsvarende periode i fjor.

 

For første halvår rapporterer Bouvet driftsinntekter på 1 778,1 millioner kroner sammenlignet med 1 540,1 millioner kroner tilsvarende periode i fjor. Driftsresultatet for årets seks første måneder ble 220,7 millioner kroner sammenlignet med 212,0 millioner kroner i samme periode 2022.

«Betydningen av digitalisering i våre kunders virksomheter har aldri vært større. Dette har gitt oss et samfunn over de seneste år hvor vi møter digitale løsninger hvor enn vi snur oss. Og utviklingen bare fortsetter! Teknologioptimisme og nysgjerrighet på digitaliseringens potensial er stadig økende. Denne nysgjerrigheten drives frem av en enorm utvikling, særlig innen kunstig intelligens. Samtidig fører dette også til at behovet for Bouvets kompetanse bare vil øke fremover,» sier Per Gunnar Tronsli, administrerende direktør i Bouvet ASA.

Bouvet hadde i andre kvartal i år driftskostnader inklusive avskrivninger på 744,0 millioner kroner sammenlignet med 639,8 millioner kroner i andre kvartal 2022. EBIT-marginen i andre kvartal endte på 10,7 prosent, sammenlignet med 12,2 prosent i andre kvartal 2022.

Resultat etter skatt ble 69,4 millioner kroner i andre kvartal sammenlignet med 69,8 millioner kroner i samme periode 2022. Utvannet resultat per aksje for kvartalet ble 0,66 kroner sammenlignet med 0,66 kroner i andre kvartal 2022.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023
Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2023

For ytterligere informasjon:
Per Gunnar Tronsli, Administrerende direktør i Bouvet ASA
Tlf. +47 900 20 622

Trude Hole, Finansdirektør i Bouvet ASA
Tlf. +47 977 10 344