Universell utforming – utvikling og test

Når UX-ere og grafisk designere har levert underlag til utvikling, er det tid for å begynne å bygge og teste, og da gjelder det gjøre ting riktig. Det er mange gode intensjoner som kan ødelegges av dårlig kode, så utviklere og testere har også et stort ansvar for at brukeropplevelsen blir best mulig. Samtidig er det greit å ha et kritisk blikk på leveransen slik at det ikke går med unødvendig tid på å bygge med feil.

Varighet: 4 timer (08:30-12:30) online kurs - 6 timer (09:00-15:30) fysisk kurs

Pris: 4800 for online kurs - 6800 for fysisk kurs

Kurskategori: Universell utforming

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kurset gjennomføres enten som 4 timers online kurs eller 6 timer fysisk i våre lokaler i Oslo. 

Kursinnhold

  • Grunnleggende kodetilnærming – html, css og script
  • Kodekvalitet
  • Navigasjon og styringsenheter
  • Skjema og feilhåndtering
  • Semantikk
  • Innholdstyper, derunder bilder, diagram, illustrasjoner, video og lignende
  • Automatiske hendelser
  • WAI-ARIA
  • Støtte til brukeren
  • Dokumentasjon for videre arbeid

Forkunnskaper og utstyr:

 

 

Kursdatoer er ikke helt avklart ennå, men kontakt kurs@bouvet.no for påmelding!

Kursinstruktør

Torbjørn Helland Solhaug er utdannet sivilingeniør i teknisk design fra NTNU i Trondheim. Med en unik spisskompetanse innen universell utforming mener han #uu er en utvidelse av begrepet brukeropplevelse. Hans hovedmotivasjon er å forbedre hverdagen til folk flest ved å sikre at digitale løsninger fungerer best mulig for flest mulig, og krever minst mulig av brukeren, uavhengig av funksjonsevne.

Martin Trehjørningen Harestad har en bachelorgrad i programvareutvikling fra NTNU Gjøvik, og en mastergrad i universell utforming av IKT fra Oslo Metropolitan University. Dette utdanningsløpet legger fundamentet for kompetanse til å kunne skape gode digitale brukeropplevelser.

Martin har i flere år jobbet som frontender - med bidrag på backend i prosjekter med bruk av ulik webteknologi. Han har erfaring med utvikling og vedlikehold av kunde- og interne nettsider i lag med designere og backend-utviklere. Dette har gjort at han raskt setter seg inn i nye prosjekter og er i stand til å kunne lage intuitive brukeropplevelser på tvers av plattformer og enheter.

Denne kompetansen komplementeres av lengre erfaring innen arbeid med universell utforming(UU) på web- og andre digitale systemer. Martin har i lag med designere bidratt til å kvalitetssikre brukerreiser, forbedre navigasjonskonsept og løst tilgjengelighetsproblemer i konseptfaser av oppdrag. Han har også jobbet med å heve tilgjengelighet i webløsninger ved hjelp av for eksempel WAI-ARIA der HTML5 ikke strekker til, ekstensiv testing av tastaturnavigasjon og skjermleser-vennlige funksjoner. Han har videre jobbet med evaluering og identifisering av UU-relaterte feil ved hjelp av automatiske og manuelle verktøy. Dette med formål om å rapportere avvik i konformitet med lovkrav- og videre WCAG-retningslinjer, eller direkte korreksjon i kode.

Martin er i stand til å være rådgivende rundt teknikker for å gjøre nettsider og applikasjoner tilgjengelige. Martin er holder flere av våre kurs i universell utforming, og han får alltid gode tilbakemeldinger på kursene.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Heidi Jakobsen Strømme
Produktansvarlig kurs