Systems Coaching and Thinking (ICP-SYS)

Varighet: 3 dager, kl. 09:00-17:30

Pris: 24500 - Early Bird 2 måneder før kursdato 22500. Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, sertifiseringsavgift , lunsj og pausebevertning.

Kurskategori: Smidig

Pakkepris:
ACC, ICP-ENT & ICP-CAT og ICP-SYS  kr 77500

Ta kontakt med kurs@bouvet.no om du ønsker pakkepris. Pakkepris gis kun når kursene bestilles samtidig. 


Det å se verden med nye øyne forandrer den. Systemcoaching, som er basert på systemtenkning, hjelper oss å se ting fra et annet perspektiv og er et utrolig kraftfullt verktøy for endringsagenter. Dette ICAgile-sertifiserte Systems Coaching and Thinking (ICP-SYS)-kurset fra Adventures with Agile Norge hjelper deg med å avdekke og visualisere skjulte utfordringer og problemer i organisasjonen din, samt jobbe med store grupper mennesker for å samskape løsninger på disse problemene.

Alle har utfordringer og problemer. I næringslivet ønsker vi å uttrykke disse som potensielle resultater og deretter jobbe for å løse de. For å gjøre dette må vi gjøre det usynlige sett sånn at skjulte problemer kommer til overflaten, deretter samle ansatte og sette de i stand til å løse utfordringene slik at resultatene kommer. Ved å gjøre alle de usynlige elefantene synlig i organisasjonen, klarer vi å se de virkelige årsakene til at endring er så vanskelig – og hvordan vi kan få det til mye lettere.

I løpet av dette svært interaktive, powerpoint-frie kurset for systemcoaching og systemtenkning, vil du lære flere systemcoaching-tilnærminger for å coache komplekse systemer. Du vil sitte igjen med konkrete verktøy og teknikker og innsikt i hvordan man kan bruke etikk for å ta gode valg på vegne av virksomheten. I tillegg vil du lære om hvordan du kan utvikle deg som systemcoach, se dine egne perspektiver (i motsetning til å bare se gjennom dine perspektiver) og hvordan lage en coachingplan for dine kunder.

Ved å ta dette System Coaching-kurset vil du oppdage en ny måte å tenke og coache på, samt hvordan du kan gjennomføre de nødvendige endringene som trengs for å lykkes, skape vekst og innovasjon, samt levere resultater i dagens raskt skiftende og komplekse verden.

Dette kurset holdes på engelsk med mindre alle deltakerne er norske og ønsker norsk undervisning.

 

Agenda

Dette lærer du på kurset

 • Identifiser HVORFOR organisasjonsendring er nødvendig, og vis hvordan systemcoaching hjelper systemene med å utløse dette potensialet
 • Føl deg trygg på å samhandle og jobbe med komplekse menneskelige systemer uten å føle deg overveldet
 • Lag en mal for systemcoachingkontrakt som kan brukes med kunder/team/systemer tilbake på kontoret
 • Tilegne seg flere tilretteleggings- og systemveiledningsteknikker som hjelper systemet å lære nye sider av seg selv
 • Vis hvordan tingene som er synlige og håndgripelige er et resultat av en kompleks vev av strukturer, mønstre og hendelser som er skjult under overflaten.
 • Gjenkjenn når en konflikt er giftig eller sunn, og inviter teamene dine til å finne en god balanse og en sunn måte å løse konflikter på. 
 • Forstå og forklar organisasjoners kompleksitet på en måte som hjelper kunder/systemer til å ta bedre beslutninger
 • Uttrykk effekten coaching har på organisasjonen og vis hvilke strukturelle endringer som er nødvendige for å levere verdi for kunden.
 • Utforsk forholdet mellom hele systemer og undersystemer og hvordan disse relasjonene skaper kompleksitet i en organisasjon
 • Utnytt forskjellige kartleggingsverktøy for å forstå relasjonene som dannes i organisasjonen for å avsløre det skjulte området som alt kommer fra
 • Erkjenne hvordan interne biaser, privilegier og ens egen utvikling påvirker ens evne til å coache en kunde
 • Vise hvordan du kan forstå og få frem skjult dynamikk i et system og ta beslutninger basert på denne dynamikken
 • Vis hvordan du setter opp coaching som en strategisk forsterker i organisasjonen din og bygg en coachingkultur for å støtte en organisasjons strategi for å utvikle sine ansatte
 • Demonstrere kapasitet som både systemtenker og systemcoach vite når og når du ikke skal bruke systemiske verktøy med team og organisasjoner
 • Vis hvordan du kontinuerlig kan utvikle organisasjonen din ved hjelp av systemverktøy og illustrere hvordan flere, gjensidig avhengige effekter av våre handlinger i et system påvirker en bedrifts fremtidige suksess og nederlag
 • Naviger i de skjulte kreftene som ser ut til å stoppe endring fra å skje, visualiser dem og gjør andre i stand til å ta bedre beslutninger.

Agenda for kurset

 • Fra problemer til resultater
 • Multi-stakeholder kontrakt for bedre resultater
 • Systemer
 • Modeller for systemtenking
 • Coachingrelasjonen
 • Systemcoaching
 • Måter å speile systemet til seg selv (isfjell, kausalløkker, konstellasjoner)
 • Etikk og etisk beslutningstaking for systemcoaching
 • Konfliktløsning
 • Hvordan kontinuerlig utvikle organisasjonen din (co-coaching, bygge en coachingkultur og coaching supervisjon)
 • Eksempler fra virkeligheten og hvordan bygge en coachingplan

Forkunnskapp

Dette kurset er beregnet på deg som har minst seks måneders erfaring med coaching. Du vil bygge på erfaringen du allerede har, og utvide dette til å kunne jobbe med hele systemer, organisasjoner og team.

 


Er dette kurset riktig for meg?

Hvis du er en coach, leder eller endringsagent som jobber med team eller store grupper av mennesker og trenger å vite hvordan du visualiserer skjulte problemer for å hjelpe andre til å ta bedre beslutninger, så er dette kurset for deg. Du bør ta dette kurset hvis du ønsker å få solid og grundig forståelse av systemtenkning, systemcoaching og kompleksitet og bli en bedre og mer effektiv endringsagent.

Dette kurset er for Agile Team Coacher, Enterprise Coacher, Managers, Ledere, Scrum Mastere og alle som ønsker å lære om Systems Coaching.


Hva får jeg fra dette kurset?

Hva får jeg fra dette kurset?

21 timer med oppslukende undervisning som gir deg uovertruffen tilgang til solid erfaringsbasert læring, støtte og praksis for langsiktig læring.

Forbedrede ferdigheter og øk kunnskapen som gjør deg i stand til å jobbe med og veilede komplekse systemer

Forbedret kompetanse og ferdigheter for å utføre arbeidet som kreves av en systemcoach med den internasjonalt anerkjente Agile Coaching sertifiseringen (ICP-SYS) fra International Consortium of Agile (ICAgile)

Gratis medlemskap i det globale Systems Coach-fellesskapet som gir et rikt økosystem for støtte, læring og deling av erfaringer før og etter klassen

Gratis medlemskap i Adventures with Agile-fellesskapet for organisatorisk endring og smidig utvikling


"Nå kan jeg hjelpe ledere med å visualisere hva som foregår i organisasjonen for å skape nye og effektfulle løsninger" 

«Gir kjempegod innsikt og mulighet til å utforske systemtenking og systemcoaching, for å komplimentere smidig/lean coaching.»

 

Kursinstruktør

John Inge Hervik er Enterprise Agile Coach hos Adventures with Agile Norge, med mer enn 15 års erfaring i smidige arbeidsmåter og organisasjoner. Han begynte som utvikler med interesse for metodikk i arkitektonisk arbeid, og har siden tatt videreutdannelse i psykologi og profesjonell coaching (sertifisert på PCC-nivå fra ICF). Han jobber nå som mentor og coach for ledere, team, smidige coacher, produkteiere med flere – i tillegg til at han holder kurs og workshops. John Inge leder AWA Norge sitt coaching- og kursarbeid.

Hans entusiasme er motiverende og medvirker til å holde energien oppe. Han er underviser på en måte som gjør det enkelt å knytte teori til praksis.

Partnere

Adventures with Agile Norge leverer kurs i smidig arbeidsmetodikk. De holder kurs på alle nivåer – fra den smidige nybegynner helt opp til de som jobber på virksomhetsnivå. Kursholderne er topp kvalifiserte: Alle har lang arbeidserfaring, utdannelse i coaching og har alltid oppdatert kunnskap om sine felt AWA er den eneste opplæringsleverandøren i hele verden som tilbyr hele læringsreisen fra Team til Enterprise Coach til ICAgile Certified Expert-nivå. Bouvet leverer ICP-kurs på vegne av Adventures with Agile Norge .

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs