Leading & Growing People (ICP-PDV)

Smidig ledelse med "Leading & Growing People" sertifisering fra ICAgile

Varighet: 3 dager, kl. 09:00-16:00

Pris: 24500. Kursavgiften inkluderer kursdokumentasjon, sertifiseringsavgift , lunsj og pausebevertning.

Kurskategori: Smidig

Pakkepris:

- BAF og LEA kr 39100
- LEA og PDV kr 41650
- BAF, LEA og PDV kr 56400

Ta kontakt med kurs@bouvet.no om du ønsker pakkepris. Pakkepris gis kun når kursene bestilles samtidig. 


På dette kurset vil du lære hvordan du som en smidig leder kan bidra til å skape et arbeidsmiljø der folk trives, utvikler seg og ønsker å yte sitt beste. Du vil få praktiske verktøy og innsikt i hvordan du kan legge til rette for kontinuerlig læring og utvikling i virksomheten.

Vi starter med å fokusere på din personlige utvikling, da dette er avgjørende for å kunne lede andre. Du vil få tilgang til Reiss Motivation Profile®, som vil hjelpe deg med å skreddersy din egen utviklingsreise.

Gjennom praktiske gruppeøvelser og diskusjoner vil du lære hvordan du kan benytte smidige prinsipper i din ledelse og få konkrete verktøy for personlig utvikling. Du vil også lære hvordan du kan støtte andre i deres lederskap og utvikling av en autentisk lederstil.

Vi vil se på ulike teoretiske perspektiver og erfaringer fra neuroscience, og hvordan dette kan bidra til å legge til rette for økt læring og utvikling i praksis og i din kontekst. Vi vil videre se på hvordan du kan samskape vekst og utviklingsplaner, samt sette teamene opp for å lykkes. Mangfold er en viktig faktor i virksomheter, og vi vil se på kraften i ulike erfaringer, kunnskap og bakgrunn. 

Målgruppe
Dette kurset er spesielt designet for linje- og teamledere i virksomheter der smidig er en del av hverdagen eller er på vei til å bli det. Meld deg på og ta steget mot å bli en smidig leder som bidrar til kontinuerlig læring og utvikling i virksomheten!

ICAgile sertifisering
Denne opplæringen kan føre til en sertifisering fra International Consortium for Agile (ICAgile).
Agile People er en ICAgile medlemsorganisasjon, og dette er et ICAgile-akkreditert kurs.


Språk
Kursmaterialet er hovedsakelig på engelsk, samlingene og eksamen gjennomføres på norsk. 

Forberedelser
Kurset bygger på læringsmetoden Training from the back of the room som fordrer at deltakerne setter seg inn i pensumet på læringsportalen til Agile People i forkant og imellom samlingene. 
Det må påregnes noe tid til forberedelser. Før kursstart må du logge inn i kursportalen og gå gjennom forberedende materiell i form av videoer og artikler. Du vil motta boken Agile People Principles i god tid før kursstart. 

Oppstartsmøte
Du vil bli invitert til et 30 minutters oppstartsmøte før kursstart for veiledning i navigering rundt innholdet i læringsportalen Agile People. 

 

PS! For å oppnå Expert in Agility in Leadership sertifisering, må du følge et eget program over 6 måneder. Her finner du mer informasjon om programmet samt link til de som tilbyr dette.

Gjennomføring:
Opplæringen går over 3 dager fordelt 10 økter og med en avsluttende eksamen.

Økt D1: Introduksjon til kurset, hverandre og Agile People-prinsippene 
Økt D2: Typer læring og effekten på kultur
Økt D3: Å være en rollemodell for kontinuerlig utvikling – Vurdering av egen motivasjonprofil
Økt D4: Delegering av ansvar for resultater fremfor ansvar for oppgaver. Hvordan påvirker dette ansettelser? 
Økt D5: Motivasjon og læring. SCARF-modellen hjelper oss forstå hvilke læringsmetoder som fungerer med hjernen, ikke mot den. 
Økt D6: Utvikle egen læringsreise og bidra for å samskape andres. Hvordan koble personlige utviklingsplaner til organisatoriske behov?
Økt D7: Alle må lede og finne sin unike stil – selvledelse som forutsetning
Økt D8: Selvorganisering for kollektive resultater hvordan legge til rette for at teamet er selvdrevet og tar ansvar? Samarbeid gjennom ulike teamutviklingsfaser.
Økt D9: Effektiv tilbakemelding og teamet som en del av et større system. Når griper vi inn?
Økt D10: Mangfold, psykologisk trygghet og konflikter i team
 

 

Dette kurset passer svært bra som et bedriftsinternt kurs. Ta kontakt med oss på kurs@bouvet.no, for et uforpliktende tilbud. 

 

Kursinstruktør

Nina Lilledahl Khan er Agile People Coach og Trainer hos Bouvet, med mer enn 15 års erfaring fra digitale omstillingsprosesser, primært i offentlig sektor. Hun har bakgrunn som statsviter, og videreutdanning innen ledelse fra BI. Nina har et spesielt fokus på mennesker når hun bistår virksomheter med å forstå og legge til rette for smidige verdier og prinsipper.  Nina holder hun jevnlig sertifiseringskurs i Business Agility Foundation ICP-BAF og Leading with Agility ICP-LEA. Denne kompetansen tar hun med seg ut i oppdrag hvor hun legger stor vekt på kompetanseoverføring og kunnskapsbygging hos kunden i kombinasjon med coaching.
Motto: motivere og engasjere til læring, selvledelse og handlekraft.

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Nina Alfstad Sæther
Produktansvarlig kurs