Jobb smartere med Microsoft Copilot

Deltakerne vil i løpet av kurset få en introduksjon til teknologien samt mulighetene og begrensningene den gir. Videre vil det bli gitt en innføring i hvordan en kan forbedre bruken av verktøyene.

Varighet: Kl 09:00 - 14:00

Pris: 5.500,- (introduksjonpris)

Målsetning: Målet er at kursdeltagerne skal forstå bedre hvordan Copilot og Copilot for Microsoft 365 fungerer, og hvilke fordeler og utfordringer som finnes. Videre er målet at deltageren skal bli trygg på hvordan det kan brukes på en god og trygg måte.

Kurskategori: Microsoft

Underkategori: Microsoft 365

Copilot for Microsoft 365 har fått mye fokus både før og etter lansering, og spås å kunne endre måten vi jobber på drastisk. Kurset vil ta for seg overordnet hvordan verktøyet fungerer og se på praktiske eksempler i de ulike verktøyene i Microsoft 365. Videre vil vi se på hvordan man kan få best utnytte av verktøyet og hvilke utfordringer som finnes.

Gjennom kurset blir deltakerne bedre kjent med Microsoft Copilot, både chattjenesten (gamle Bing Chat) og den som er integrert i Microsoft 365-tjenestene som Word, Excel, PowerPoint og Teams.

Kursinnhold

Introduksjon til Copilot-modellen
-   De ulike delene i modellen med fokus på Microsoft Graph
-   Hva er Semantisk Index i Copilot

Copilot i praksis
-   Hvordan Microsoft Copilot fungerer
-   Hvordan Copilot for Microsoft 365 fungerer i de ulike verktøyene i pakken
-   Hvilke praktiske bruksområder er det i de ulike verktøyene
-   Hvordan hente verdi på tvers av applikasjoner

Forbedre resultatene med gode spørringer
-   Hva bør man tenke på når man «snakker» med en språkmodell
-   Tips og trips til å forbedre resultatene (Prompt Engineering)

Sikkerhet og compliance i Copilot
-   Hva er sikkerhtsmekanismene i Copilot for Microsoft 365
-   Hvilke sikkerhetsmekanismer bør ligge til grunn i organisasjonen
-   Hvordan kan man bidra til sikkerhet og compliance

Målgruppe

Kurset er for ikke-tekniske og fokuserer på hvordan man kan få best nytte ut av verktøyet. Kurset passer for alle som er nysgjerrige på å ta i bruk verktøyet og vil vite mer om hvilken verdi det kan gi dem. 

Forkunnskaper

Det forventes at kursdeltageren har grunnleggende kjennskap til de vanligste verktøyene i Microsoft 365.

Kurset var veldig bra, og ga en god oversikt over mulighetene i Microsoft 365 Copiot. Kursleder er svært kunnskapsrik, og besvarer spørsmål på en pedagogisk og utfyllende måte.

Veldig bra kurs. Form, innhold og "tone" var veldig bra. Gode kursholder , dekket bredt fra veiledning til å lede refleksjoner

Ekstra god kursholder, håndterer spørsmål og uforutsette hendelser på en god måte. Og godt reflektert i faget/saken.

Kurset vil gi et viktig godt kunnskapsgrunnlag for alle som skal ta i bruk Microsoft CoPilot 365 i sin organisasjon.

Kursinstruktør

Aksel Madslien har holdt flere foredrag både ekstrent og internt om AI og Copilot. Han har stor interesse for maskinlæring og kunstig intelligens, og hvordan teknologien kan tas i bruk i praksis. I tillegg har han gjennom studiet på NTNU tatt flere fag innen AI og har en god forståelse for det teoretiske rundt hvordan modellene fungerer. Til daglig jobber Aksel som rådgiver i samhandlingsmiljøet hos Bouvet med Power Platform og Microsoft 365. Han er også med i en faggruppe for AI på tvers av avdelinger i Bouvet

Ønsker du å samle flere ansatte til et bedriftsinternt kurs?

Finner du ikke det helt optimale kurset eller kombinasjonen av kurs? Da ordner vi det - sammen. Vi kan tilrettelegge kurs slik at de inneholder akkurat det dere har behov for. Vi kan sette opp et helt nytt kurs, eller tilpasse eksisterende kurs og materiell. Flere medarbeidere kan selvfølgelig også samles til et eget felles kurs, for maksimal effektivitet. Ta kontakt med meg for et forslag til gjennomføring og et tilbud basert på deres behov.

Henrik Buzzi