Dette er SNOMED CT

SNOMED CT er en omfattende samling medisinske begreper som brukes over hele verden, i land som USA, Storbritannia, Irland, Sverige og mange andre. Tenk deg det som en stor ordbok full av medisinske ord og uttrykk som omfatter alt fra kroppsdeler og sykdommer til medisiner. 

SNOMED CT er en omfattende samling medisinske begreper som brukes over hele verden, i land som USA, Storbritannia, Irland, Sverige og mange andre. Tenk deg det som en stor ordbok full av medisinske ord og uttrykk som omfatter alt fra kroppsdeler og sykdommer til medisiner. 

Denne samlingen er nå også under innføring i Norge.

Samlingen inneholder over 360.000 forskjellige begreper, så den dekker nesten alt du kan forestille deg innen medisin. Begrepene er ordnet i et slags familietre, der bredere kategorier som "hjertesykdommer" er på toppnivået og mer spesifikke ting som "hjerteinfarkt" (eller “akutt transmuralt hjerteinfarkt type 2 i nedre vegg”) er beskrevet mer detaljert under.

I SNOMED CT er hvert medisinsk uttrykk knyttet til andre relaterte uttrykk, noe som hjelper leger og annet helsepersonell å være svært nøyaktige når de skal beskrive en pasients helsetilstand eller behandling. 

Samlingen blir også oppdatert jevnlig med nye begreper for å holde tritt med de nyeste medisinske oppdagelsene og endringene i hvordan sykdommer behandles.

Muligheter med SNOMED CT
 

 • Samhandling mellom deler av helsetjenesten som bruker ulike kodesystemer. I Norge bruker fastlegene et kodesystem som heter ICPC-2. Dette er en klassifikasjon som er tilpasset pasientens første møte med helsetjenesten. Kodene representerer ofte årsak til kontakt, symptomer og plager, og sykdommer på et overordnet nivå. På et sykehus har man ofte mer nøyaktig informasjon om hva som feiler pasienten. Derfor brukes kodesystemet ICD-10, som er mye mer detaljert. SNOMED CT “mapper til” flere ulike kodesystemer. Dermed kan fastlegen og sykehuset forstå hverandres data, og dermed samhandle bedre.
   
 • Også datamaskiner forstår SNOMED CT. SNOMED CT er designet for å være maskinlesbart. Hvert begrep er definert i relasjon til andre begreper, og kan derfor forstås av både datamaskiner og mennesker.
   
 • Rigget for kunstig intelligens (KI). De maskinlesbare egenskapene til SNOMED CT gjør det svært egnet for kunstig intelligens. Et eksempel på bruksområde er analyse av store mengder fritekst i en pasientjournal.
   
 • Et klinikknært språk. I og med at SNOMED CT ligger tett opp mot vårt naturlige språk, er det tilpasset det språket som faktisk brukes av helsepersonell i hverdagen - enten det er sykepleiere, fastleger eller spesialister.
   
 • Pasientvennlige oversettelser gir økt helsekompetanse. SNOMED CT har også synonymer som gjør at språket kan tilpasses ulike målgrupper. Dermed kan legene fortsette å bruke sitt presise medisinske fagspråk, samtidig som pasienter kan få sin egen helsejournal i et språk de forstår. Et eksempel: Det legen kaller “dysestesi” oversettes for pasienten til “endring i hudfølelsen der lett berøring eksempelvis kjennes smertefullt”.

Ønsker du å lære mer om SNOMED CT? 

Artikkelen “SNOMED CT – helt enkelt” gir en god innføring i de grunnleggende egenskapene til terminologien.

Hvis du ønsker å lære enda mer, anbefaler vi deg å ta grunnkurs i SNOMED CT.