Teknologiske muligheter og menneskelige begrensninger

– Hvordan kan du praktisk lede innovasjon i din enhet?

Linn Slettum Bjerke-Busch

Digital teknologi byr både på fantastiske muligheter for oss som brukere i en global verden, og kan samtidig bidra til å løse mange av de globale bærekraftsutfordringene. Offentlige virksomheter har et særdeles viktig ansvar i så måte. Både når det gjelder å utvikle nye tjenester og sørge for at dette skjer i tråd med et bærekraftig perspektiv.  Det skal også ivareta det beste for brukerne, også med tanke på personvern, sikkerhet og demokrati. 

På årets Nokios konferanse som omhandler IKT i offentlig sektor, ble det presentert mange spennende innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, som er bra for både brukere og bærekraft. Teknologi som Big Data, Digital infrastruktur, IoT og AI gjør det mulig å innhente store mengder data fra mange kilder og bearbeide data i mye større hastighet enn tidligere. Dette gjør det mulig å dele data med mange flere og analysere større mengder data. Virksomheter får dermed muligheter til å ta bedre strategiske beslutninger, prioritere bedre og skape nye mer bærekraftige løsninger for brukerne. 

Norge blir løftet frem som dyktige på digitalisering, men nylig kom det også en stortingsmelding som rapporterer om at innovasjonsevnen er for lav i offentlig sektor til tross for at initiativene er mange. Den største utfordringen er at digitalisering setter nye og store krav til grad av samhandling og vi er ikke rigget for å håndtere dette i dagens offentlige virksomheter. Under har jeg laget en graf som viser hvordan kompleksiteten i samhandlingen og innovasjon kan utvikle seg ettersom graden av digitalisering øker. 

Graf_innovasjon_digitalisering.png
 

Hvordan kan du som er leder for en enhet i en offentlig virksomhet forholde deg til dette? De gode nyhetene er at du kan ikke gjøre alt, men du kan gjøre mye! Under har jeg samlet en del tips og triks fra min forskning på digitale transformasjoner som du kan benytte deg av i din ledelse.

1.    Jobb med tillitsbasert ledelse

Utfør tillitsbasert ledelse. Det vil si at du må bygge tillit i gruppen gjennom å gjøre klare prioriteringer og kommuniser hvilken effekt du ønsker. Overlat ansvaret for å utvikle de gode løsningene til medarbeiderne. Test løsningene og sørg for at de får raske tilbakemeldinger på effektmål. I NAV og i Telenor kaller de denne metoden for «Tight Loose Tight». 

2.    Bygg kompetanse

Utdann dine medarbeidere og rekrutter ny kunnskap. For å utvikle nye tjenester trenger medarbeiderne kunnskap om teknologi og hvordan den kan brukes. I tillegg trenger de kompetanse om problemløsningsmetoder, samhandlings- og innovasjonsmetodikk. 

3.    Belønn egenutvikling. 

Fremdrift er avhengig av at medarbeiderne selv tar ansvar for å tilegne seg kompetanse, men som leder kan du oppmuntre til dette ved å gi tydelige signaler om at det er noe som skal prioriteres.

4.    Involver brukerne 

Tjenestene skal skape verdi for brukeren, så derfor er de din viktigste samarbeidspartner. Snakk med dem, forstå behovet de har og involver dem gjerne i utviklingen av tjenestene. 

5.    Jobb med teamutvikling

Utvikle teamene dine ut fra hva de skal jobbe med. Start med å bygge en felles metodikk og et felles språk.

Team som skal jobbe med innovasjon og utvikling må ha en bredde i kompetanse og funksjon og må jobbe med smidig metodikk som f.eks. google sprints, workshopmetodikk, design thinking, Scrum osv.

Team som skal drifte trenger å jobbe effektivt. Driftsteam trenger tydelige roller og prosesser som er tilpasset teknologien (f.eks. smart vedlikehold) og system for forbedring som f.eks. Lean. 

6.    Muliggjør tverrgående samtaler

Bryt opp siloene og hierarkiet, og muliggjør dialog på tvers. Kontroll og hierarki sinker prosesser og hindrer utvikling. Utvikle tillit og gode rammer, og la folk snakke sammen.

7.    Sett grenser for involvering og prosjektstørrelse

Ikke tenk at dere skal gape over alt med en gang. En stor strømlinjeformet prosess blir for rigid og lite fleksibel. Lag heller en plattform der mange kan møtes og koble seg på. Begrens antall involverte i starten. Begynn i det små og med det viktigste først, ut fra en klar prioritering av effekt og utvikle derfra.

Vil du vite mer – meld deg på kurset Innovasjon i praksis for ledere i offentlig sektor

Innovasjon_Linn_tavle.jpg