Power Platform Bootcamp

Ambisjonen til Bouvet er å være det ledende miljøet på Power Platform i Norge. Vi er i dag partner med Microsoft, med et mål om å bli Solution Partner. For å kunne oppnå dette jobber vi med kompetansebygging og sertifiseringer. I tillegg ser vi økende interesse i markedet for Power Platform, og det er ikke alltid lett å møte dette behovet. Derfor så vi etter en mulighet for å øke kunnskap og erfaring med plattformen.

Maret Petersson

Marianne Kofoed

Publisert:

11. juli 2023

Trykk på taggene for å lese mer om hvor og hvordan vi benytter samme fag og teknologi

I perioden 24.05 – 14.06 arrangerte avdeling Øst Samhandling en bootcamp i Power Platform. Bootcampen hadde som mål å øke antall, og nivå på, sertifiseringer i Power Platform med kollokvier, og casearbeid i arbeidsgrupper.

 

Kollokvier og sertifisering

Deltakerne ble delt inn i kollokviegrupper sammen med de som leste til samme sertifisering. Kollokviene var ment å være en støtte og motivasjon for deltakerne, men deltakelse var frivillig siden noen lærer best på egenhånd. Tid til egenstudier måtte uansett settes av for å klare sertifiseringen. En klar forventning fra Bouvet var at deltakerne skulle ta en eksamen. Deltakerne fikk vite at det viktigste var å prøve. Ikke alle består på første forsøk, men det gjør ingenting – de har flere forsøk!

 

Workshops og caser

Etter noen uker med lesing og kollokvier startet vi med workshops. Her ble deltakerne fordelt på caser inspirert av faktiske behov internt i Bouvet. Forslagene kom fra oss, men deltakerne kunne votere over sine prioriteringer. De fleste fikk casen de ønsket seg.

 

Ferieplanlegger_1.png
Ferieplanlegger med Power Apps
Ferieplanlegger_6.png
CanvasApp med flere skjerm

 

I sammensetningen av disse gruppene passet vi på at det ikke var de samme deltakerne som var i samme kollokviegruppe. Siden deltakerne leste til 4 forskjellige sertifiseringer, skulle arbeidsgruppene ha deltakerne fra de ulike kollokviegruppene. I tillegg har deltakerne ulike bakgrunner. Vi hadde både utviklere og rådgivere, og deltakerne hadde ulike erfaringer og kunnskaper med Power Platform. Det var viktig for oss at både rådgivere og utviklere fikk jobbe sammen i workshop-fasen. Dessuten hadde vi deltakere fra andre avdelinger enn Øst Samhandling. Det var 2 deltakere fra Virk som jobber med Mendix til daglig, 1 fra Øst Tjenesteleveranser, 1 fra Øst Rådgiving Smidig og 1 fra Sandvika-kontoret (Øst Drammen 2). Disse skulle også fordeles på de ulike gruppene. 

I løpet av fire uker skulle gruppene jobbe seg gjennom de vanlige utviklingsfasene;

 

  1. Fra idé/behov til løsningsforslag
  2. Design og PoC (proof of concept)
  3. Implementering
  4. Forbedringer

 

Hver uke hadde vi en samling hvor temaet ble kort introdusert før gruppene jobbet med hver sine oppgaver.

Den siste samlingen var det presentasjoner og testing av løsningene som arbeidsgruppene hadde jobbet med. Her fikk gruppene tilbakemeldinger om hva som var bra, og forbedringsforslag til videre utvikling.

 

 
prosessautomatisering_app.png
Prosessautomatisering med Power Apps og Power Automate
prosessautoamtisering_mail (2).png
Bouvetkoordinater tilordnes og epost signatur opprettes

Løsninger som videreutvikles

Det er imponerende hva gruppene har fått til på kun fire ettermiddager med utvikling. Gruppene presenterte:

 

BootcampChatbot.PNG
Chatbot som kan brukes i Teams og i app
  • En chatbot i Power Virtual Agents for nyansatte i Bouvet som du kan spørre om for eksempel lønnsprosessen, eller få til å sende en e-post til nærmeste leder med ferieønsker.
  • En ferieplanlegger i Power Apps hvor ansatte kan søke om ferie, hvor avdelingsledere kan godkjenne/avslå ferieforespørsler og få en visuell oversikt over når ansatte har ferie.
  • En app som kan lage e-post signatur med koordinater på Bouvetøya i Power Apps og sende den til din e-post.
  • En ressursplanlegger hvor du kan registrere oppdrag hos kunder og som gir en oversikt over hvilke oppdrag konsulenter er i.

 

 

Etter bootcampen sitter vi igjen med noen konkrete eksempler på hvilke utfordringer plattformen kan løse, og på hvilken måte. Målet nå er at løsningene kan videreutvikles, tas i bruk internt i Bouvet, og på sikt blir løsninger vi kan implementere hos kunder.