Møt oss på Arendalsuka

arendalsuka.svg

I år inviterer vi og deltar i samtaler og debatter som utforsker krysningspunktet mellom samfunn og teknologi under Arendalsuka.

Utforsk kalenderen og les mer om de ulike arrangementene her.

Siden oppdateres

 

Torsdag 15. august

09:00 - 09:50: Personvern eller pasientsikkerhet?

Les mer om arrangementene her 

 

Arrangementer fra Bouvet

I år arrangerer vi to debatter under Arendalsuka. 

Artboard 13.png

Hva kan IT-bransjen gjøre for å forsvare Norge?

Å ta ut samferdsel, energiforsyning og finans er en sentral del av hybrid og cyber krigføring. Som IT-rådgivere for en rekke samfunnskritiske organisasjoner ønsker vi å ta diskusjonen om totalforsvaret fra skrivebordet til praksis. 

Se fullt program her

Arrangør:

Bouvet

Medvirkende:

 • Saira Basit, Dekan, Forsvarets Høgskole
 • Harald Sunde, Leder av Totalberedskapskommisjonen, tidligere Forsvarssjef
 • Hans Peter Olsen, Tidligere major i Hæren og rådgiver i Bouvet, Bouvet
 • Lars Christian Aamodt, Tidligere leder av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Forsvarets Logistikkorganisasjon

Arrangementstype: Debatt

Tid: Onsdag 14/8 11:00 - 11:50

Sted: Castelle

Artboard 12.png

Personvern eller pasientsikkerhet?

Vi har utarbeidet en omfattende rapport basert på intervjuer med aktører i ulike deler av helsevesenet og forvaltningen, og vil i samarbeid med nettverket Health2B presentere og debattere rapporten under Arendalsuka.

Se fullt program her

Arrangør: Bouvet, Health2B 

Medvirkende:

 • Bjørn Atle Bjørnebeth - Adm.dir Oslo Universitetssykehus
 • Hanne Tangen Nilsen - Adm.dir Sykehuspartner
 • Liv Rossow - Produktområdeleder Helsedata i Oslo
 • Susanne Lie - Juridisk direktør Datatilsynet

Arrangementstype: Debatt

Tid: Torsdag 16/8 09:00 - 09:50

Sted: MS Brisen
 

 

Arrangementer med Bouvet som medarrangør eller gjester

 

Kunstig intelligens i kraftmarkedet: vinningen opp i spinningen?

Kunstig Intelligens inntar kraftmarkedet, men hvordan vil det påvirke  kunden, kraftbehovet og kraftutnyttelsen?

Elmera Group og Bouvet inviterer til diskusjon. 

Se fullt program her

Arrangør: Elmera Group, Bouvet

Medvirkende: 

 • Stian Madsen, Direktør Myndighetskontakt, Elmera Group
 • Yngve Mardal Moe, Rådgiver, Bouvet
 • Kristina Rem, Rådgiver, Bovuet
 • Robert Næss, Investeringsdirektør, Nordea

Arrangementstype: Debatt

Tid: Onsdag 14/8 11:00 - 12:00

Sted: M/S Sandnes 

Neste trekk for generativ KI i offentlig sektor

Teknologisk utvikling må skje på menneskenes og naturens premisser. Bærekraftig bruk av generativ KI er både en forutsetning og en nøtt i EUs “Twin transition”. Tvillingskiftet er en hovedprioritetene for EU, men i Norge uteblir debatten om tvillingskiftet. 

Se fullt program her

Arrangør: 

GoforIT, Amazon Web Services, Google Norge, Bouvet

Medvirkende: 

 • Jens Andresen Osberg, Seniorrådgiver, Digdir
 • Tore Blekastad, Divisjonsdirektør for IT-divisjonen, DFØ - Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
 • Tine Austvoll Jensen, Direktør, Google Norge
 • Petter Ervik, Direktør for offentlig sektor, Amazon Web Services
 • Tore Tennøe, Direktør, Teknologirådet
 • Simen Sommerfeldt, Møteleder/Teknologidirektør, Bouvet

Arrangementstype: Debatt

Tid: Mandag 12/8 15:00 - 15:50

Sted: Inngang ved Castelle

Hvordan kan teknologien fremme likestillingen? 

Likestilling i Norge har kommet langt, men fortsatt er det en vei å gå for økonomisk likestilling i parforhold og nære relasjoner. Som teknologer er vi opptatt av at måten systemet er utformet på, får konsekvenser for brukernes tilgang til informasjon og mulighet til å påvirke eget liv. Vi ønsker å bidra til digital likestilling i en stadig mer digitalisert hverdag.

Se fullt program her

Arrangør: Høyskolen Kristiania og Bouvet

Medvirkende: 

 • Tove Rømo Grande, Møteleder, Høyskolen Kristiania
 • Cecilie Wian, Foredrag og debatt, Bouvet

Arrangementstype: Samtale

Tid: Onsdag 14/8 12:00 - 13:00

Sted: M/S Sandnes

Svingdørspasientene: Psykisk helseverns akilleshæl

Med denne debatten ønsker vi å belyse problematikken rundt svingdørspasienter og hvor viktig det vil være for behandling av denne pasientgruppen at de blir inkludert i den nye veilederen som ligger til høring.

Se fullt program her

Arrangør: Høyskolen Kristiania, Bouvet

Medvirkende: 

 • Helse Bergen 
 • Høyskolen Kristiania
 • Eitri Medical Incubator

Arrangementstype: Debatt

Tid: Tirsdag 15/8 13:00 - 14:00

Sted: M/S Sandnes

Chat GP-Toten: Kan vi drifte en norsk språkmodell?

Open AI har med lanseringen av ChatGPT satt i gang et språkmodell-kappløp i verden. Hva skjer med norsk språk og kultur i denne revolusjonerende utviklingen?

Se fullt program her

Arrangør: Nasjonalbiblioteket, GoforIT, Microsoft Norge, Bouvet

Medvirkende: 

 • Aslak Sira Myhre, Direktør, Nasjonalbiblioteket
 • Magnus Sahlgren, Forskningssjef, AI Sweden
 • Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet
 • Christopher Frenning, Teknologidirektør, Microsoft Norge
 • Magnus Nystrand, Debattleder, Corporate Communications

Arrangementstype: Debatt

Tid: Tirsdag 13/8 16:15 - 17:00

Sted: Bendiksklev 2

Powerpoint-karaoke: test dine evner som foredragsholder

GoforIT http://tankesmiengoforit.no/ er en nettverksarena for IT-bransjen og akademia med formål om å hjelpe Norge gjennom det grønne skiftet. I halen av en nettverks-samling ønsker vi å inviterer alle som vil til å prøve seg som foredragsholder - i en uhøytidelig konkurranse!

Se fullt program her

Arrangør: GoforIT, Microsoft Norge, Bouvet

Tid: Mandag 12/8 19:30 - 21:00

Sted: Castelle